Sandefjord Kommune:
En IT-pioner blant norske kommuner

Med Cisco-løsninger og teknisk bistand levert av Conscia gikk Sandefjord Kommune fra brannslukking på utrangert IT-utstyr til å bli en pioner innen digitalisering blant norske kommuner.

I 2017 ble Sandefjord, Stokke og Andebu Kommune slått sammen til en «ny» Sandefjord Kommune og samme året ble Sondre Andersen ansatt som ny IT-sjef i kommunen. Jobben med å konsolidere tre datarom og tre IT-avdelinger gikk i gang.

Nedetid og brannslukking

Kommunens IT-løsning var preget av mye nedetid, administrasjonen av de ulike løsningene på tre lokasjoner var tidkrevende og preget av siloer, de manglet overvåkning, og den fysiske IT-infrastrukturen var gammel og utdatert. Kort og godt; de hadde havnet bakpå, så her måtte det en større jobb til for å få IT-løsningene til kommunen opp på et sikkert, driftsvennlig og moderne nivå.

– En kartlegging ble gjennomført og resultatet viste at av det vi allerede hadde på plass, så var det en ting som var bra og det var folkene i organisasjonen. Det resterende hadde store mangler, sier Sondre Andersen, IT-sjef i Sandefjord Kommune.

Kommunen ønsket å gå fra feilsøking og brannslukking til å være proaktive i måten de driftet IT på, samtidig som at IT sikkerheten ble ivaretatt, som Sondre Andersen utdyper:

– Alle snakker om den digitale grunnmuren, og vi hadde en veldig dårlig digital grunnmur. Det er ikke noe poeng i å ha voldsomme ambisjoner om digitalisering når det helt grunnleggende ikke er på plass.

Ansvar og budsjetter

Noe av utfordringen var å få kommuneledelsen og politikerne med på at ingenting varer evig. For å kunne levere gode digitale tjenester til ansatte og innbyggere må IT-avdelingen få midler til årlige investeringer for taktskifteutbytting på utstyr. Mentaliteten til kommune-ledelsen og politikerne ble etter hvert dreid mot at IKT er ansvarlig for alt som skjer fra du plugger nettverkspluggen i veggen og ut til alt utstyr som treffes på andre siden, med budsjetter til å kunne skifte ut utstyr og sørge for at alt fungerer.

La de ansatte kjede seg!

Sandefjord Kommune har som mål å være en pioner blant norske kommuner innen digitalisering. De ønsket derfor at deres nye datasenterløsning skulle være softwaredefinert, med enkel administrasjon av all infrastruktur. Infrastrukturen skulle være på to fysiske lokasjoner, for full redundans, slik at maksimal tilgjengelighet og oppetid ble sikret. De ønsket også å få automatisert og digitalisert så mye som mulig for å redusere manuelt arbeid, effektivisere og spare kostnader.

– Målet mitt var at de IT-ansatte skulle få tid til å «kjede seg» – det vil si at de skal kunne være proaktive og ligge i forkant av eventuelle problemer, og ha tid til å bruke tid på utvikling, ikke drive med feilsøking og brannslukking.

Hvorfor Cisco?

Løsningene som ble valgt var Cisco ACI nettverk og Cisco Hyperflex hyperkonvergert datasenter, med Software Defined Access – SDA – for enkel provisjonering av nye nettverksenheter.

– Da jeg så første presentasjonen av Ciscos løsninger, og skjønte hva dette var, da ble jeg bergtatt! Jeg skjønte at dette var veien å gå for å få høyere grad av automasjon og sikkerhet, og få bygget en solid digital grunnmur, sier Sondre Andersen, før han fortsetter: Så skal det sies at powerpointen ikke alltid stemmer overens med virkeligheten, det blir ofte mer komplisert og dyrere enn det presentasjonen sier. Implementeringen var i starten et lite helvete og dermed ble det både tidkrevende og kostbart – det tok forferdelig lang tid før vi i det hele tatt kunne rulle ut SDA-lokasjoner.

Så kom Conscia inn

Conscia kom inn i samarbeidet etter et anbud tidlig i 2020.

– Vi hadde leid dere inn tidligere, ved behov for spisskompetanse på Cisco, og var glade for at dere vant anbudet vårt. Da Conscia kom på banen fikk vi fart på sakene. Implementeringen vi hadde gjort fra før var nok alt for kompleks, mens Conscia fikk forenklet denne, og med litt Ansible-scripting og automatikk på toppen så begynte det virkelig å rulle, sier Andersen.

Conscia jobbet tett med IT-teamet til Sandefjord Kommune under alle steg av anskaffelsen, fra design til implementering og produksjonssetting. Det var også veldig viktig å sørge for god opplæring av kommunens ansatte, slik at overleveringen av de nye løsningene gikk sømløst. SDA-utrullingen gjennomføres nå med kvalitet fra ende til ende, med full utskifting av gammel kabling, sertifisering av ny kabling, dekningsmålinger og en skikkelig overlevering.

Sondre Andersen beskriver videre:

– Jeg har nå to ansatte, som på fulltid ruller ut SDA. De snakker nå, som verdens mest naturlige ting, om at de skal ta 5 skoler 100 % SDA og at det er «piece of cake» og det er litt gøy! Sånn var det ikke i starten, da var det et vanvittig prosjekt å rulle SDA på en lokasjon. Nå er det så enkelt at selv jeg kan provisjonere en skole på SDA – det er bare å putte nettverkskabel og strømkabel inn og så blir det auto-provisjonert. Da har vi fått en veldig god automatikk!

Overvåkning gjør at IT ligger i forkant

I tillegg til en stabil og sikker IT-infrastruktur har Sandefjord Kommune fått på plass gode systemer for overvåkning, som gjør at IT-avdelingen ligger i forkant og ser når brukerne opplever problemet, samt hva som forårsaker problemet.

– Det har kostet en del, men det har også gitt enorme resultater. Det er 3-4 år siden vi sist så den type nedetid som vi hadde tidligere, og vi ligger nå hele tiden i forkant og overvåker når for eksempel disker er i ferd med å gå fulle – før de faktisk gjør det. Når vi nå har fått automatikken på plass og vi ser at det virker så tenker jeg at denne riggen vi har i Sandefjord nok er noe av det fremste av datasenterløsninger i Norge, kanskje Norden, sier Sondre Andersen stolt.

Videre forteller han:

– Vi er nå i gang med å bygge DevOps, vi har fått på plass utviklere og vi har begynt å leke med Ansible. Samarbeidet vi har hatt med Conscia har vært veldig gøy, de Conscia-konsulentene vi har fått allokert samarbeider veldig godt med mine ansette, og jeg tenker det er noe vi fortsetter å gjøre mer av. I dag er Sandefjord Kommune en spydspiss innen IT i det offentlige.

Gode integrasjoner

Sandefjord Kommune har gått «all inn» på Cisco. De ser at det å ha alle IT-løsningene fra en produsent gjør det enklere å drifte og det gir en større visibilitet, i og med at de ulike løsningene til dels er integrert med hverandre og deler informasjon og data.

– Vi håper at Cisco blir enda bedre på å integrere de ulike løsningene, slik at vi til slutt har kun ett konsoll å forholde oss til, og vi har troen på at det er veien de kommer til å gå, sier Andersen.

Om veien videre

Kommunen ønsker å fortsette reisen mot enda mer automasjon og proaktivitet, så det neste prosjektet er få inn enda mer overvåkning – full innsikt hele veien fra skyen og ned til den enkelte brukeren, hele veien inn i datarommet og helt ned i koden på den enkelte applikasjonen.

– På overvåkningssiden har vi i dag MS System Center Operations Manager, men planen vår er å gå all in på Cisco. Med Cisco-lisensene vi har i dag kan vi ta i bruk ThousandEyes, for overvåkning av brukeropplevelser ut mot skyapplikasjoner, som M365 osv. I tillegg er planen å ta i bruk Cisco Intersight for overvåkning av serverne. Til slutt har vi et mål om å få AppDynamics på vår viktigste kjerneinfrastruktur og fagsystemer. Da vil vi ha på plass en monitorerings-rigg som er det beste du kan få og da har vi gjort et så godt håndverk som det er mulig å levere innenfor IKT, sier Sondre Andersen.

I tillegg ønsker kommunen å fortsette reisen mot Zero Trust på sikkerhetssiden, hvor Conscia også har vært en viktig bidragsyter.

– Vi har jobbet veldig godt med grunnprinsippene fra NSM i mange år, vi mener vi jobber såpass godt med disse at vi har tatt det et knepp videre og tør å bevege oss mot Zero Trust. Vi skal nå ta i bruk Cisco Duo for multifaktorautentisering og Cisco ACI for segmentering, avslutter Sondre Andersen.

Vil du vite hvordan Conscia kan hjelpe deg med din sikre digitale grunnmur?

KONTAKT OSS