WHITEPAPER / SECURITY

Cybersecurity and the human aspect
How the human aspect of cybersecurity affects the business

Ofte omtales mennesket som det svakeste leddet i sikkerhetsarbeidet, og gjerne som det området som er vanskeligst å sikre. Og hva med «innsidetrusselen” – den demotiverte eller sinte medarbeideren ønsker å skade selskapet?

Vi skandinavere tenker ofte på innsidetrusselen som noe som ikke angår oss, da vi tradisjonelt sett har større tillit til hverandre enn det som er vanlig i andre land. For hva er poenget med å ansette folk dersom du ikke stoler på dem? Hvis vi ser på dagens trusselsituasjon og spesielt ransomware-trusselen, så ser vi noen klare likheter med tanke på hvordan eksterne parter og interne parter opererer når de ønsker å skade selskapet. Det er også klare likheter i hvordan vi som sikkerhetsmennesker kan beskytte selskapet.

I dette whitepaperet ser vi nærmere på det menneskelige aspektet av cybersikkerhet og hvilke tiltak du kan innføre for å gjøre bedriften mer motstandsdyktig mot både eksterne og interne angrep.

 

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter