WHITEPAPER / SASE

SASE bygger en sikker og fleksibel mur rundt skytjenestene og den hybride arbeidsplassen

 

Ved utbruddet av Covid-pandemien måtte IT-avdelingene i det ganske land løpe fort for å gi sine kolleger de samme mulighetene hjemmefra som de hadde på kontoret. Da det igjen ble mulig å møtes fysisk, var hybridarbeidsplassene blitt en verdsatt og nærmest naturlig del av arbeidslivet. Samtidig var mange av de «midlertidige» løsningene blitt en integrert del av hverdagen – på godt og vondt. Dette til tross for at de kan ha begrenset funksjonalitet eller være temmelig kostbare.

I dette whitepaperet tar vi for oss hvordan Secure Access Service Edge (SASE) kan være svaret på flere av dine utfordringer. Vi tar for oss hvordan en administrert sikkerhetstjeneste – og kanskje til og med en dedikert SOC – målrettet kan utføre en rekke av de mest presserende sikkerhetsoppgavene.

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter