Tekniske forudsigelser for 2023

Henrik Møll kommer med sine bud på tekniske trends for 2023

Tilbageblik som afsæt for 2023 forudsigelser

Da jeg sidste år satte mig ned for at skrive nogle brancherelaterede forudsigelser for 2022, konkluderede jeg, at det ikke ville blive let at lege fremtidsforsker. Desværre fik jeg ret i mine bekymringer. 2022 var fyldt med uforudsigelige begivenheder: Krigen, der kom til Europa, og den efterfølgende energikrise ændrede ved forudsætningerne og virksomhedernes prioriteter.

I skyggen af disse alvorlige begivenheder bevægede 2022 sig imidlertid videre. Work from Anywhere er blevet det nye normale, så tendensen fra Corona holdt ved, selv da pandemien slap sit greb om verden.  – Conscia har i øvrigt afholdt flere events om emnet, med særligt fokus på sikkerhed. For den nye hybride virkelighed stiller også nye krav.
5G udrulningen blev så godt som færdig, i hvert fald dækker nogle udbydere tæt på 99% af Danmark.

2022 blev også året, hvor flere virksomheder måtte revidere deres Cloud-strategi som følge af krigen i Ukraine, mere om det senere.

På den politiske scene fik vi en ny regering og med Maria Bjerre en ny

Digitaliseringsminister. Visse dele af IT-branchen har ytret kritik over, at ministerens mandat ikke er stort nok og ligger det forkerte sted. Men jeg vælger ”ja-hatten” og glæder mig over, at vores branche er blevet mere synlig og forhåbentligt har fået et talerør på Christiansborg.

2023 – forudsigelser

Det forgangne år blev også året, hvor AI næsten blev folkeeje, chatGPT blev født og frit tilgængeligt på Internettet. Chat-robotten blev åbenbart så populær, at den blev forbudt at bruge i forbindelse med fx eksamener.

Men hvad siger så – en tilsyneladende meget effektiv og intelligent robot – om IT-trends for 2023?
Jeg har selvfølgelig forsøgt mig, og svaret er fem ting.

  1. Cloud computing
  2. Artificial intelligence
  3. Internet of Things
  4. Cybersecurity
  5. Virtual and augmented reality

Svar nummer et, tre og fire er heldigvis også på min liste over aktiviteter, som jeg forudser kommer til at fylde i vores del af IT branchen i 2023. Derudover har jeg automatisering på listen, da jeg forventer automatisering bliver stort i det nye år.

Cyber-sikkerhed

Cyber-sikkerhed i bred og klassisk forstand har allerede fyldt meget i 2022 og vil helt sikkert optage store dele af IT-agendaen i 2023 også. Conscia har allerede planlagt en række aktiviteter i det nye år for området, så vi kommer bestemt også til at præge den dagsorden.

Uanset om emnet er netværk, datacenter eller Cloud, kommer sikkerhed til at spille en væsentlig rolle i 2023. Vi har i lang tid set forskellige eksempler på Ransomware angreb, men virksomhederne oplever desuden meget øget aktivitet af, hvad man formoder er statssponsorerede angreb. Trusselsbilledet er større end vi før har set. Derfor er det oplagt at forvente at løsninger som SASE, SSE og mikrosegmentering også kommer til at trende i 2023. Derudover vil vi forventeligt se vækst i API-sikkerhed og helt sikkert også i OT-sikkerhed.

En del af SASE er ZTNA. Emnet har fået selvstændig bevågenhed og fyldte ganske meget på ”SD-WAN & SASE Summit 2022” i Paris. Det er vigtigt at understrege, at ZTNA ikke er en beskyttet titel, alle kan kalde deres løsning for ZTNA, og der kan være ret stor forskel på løsningerne. Med en forudsigelse om at emnet bliver stort i det nye år, tror jeg ZTNA absolut er værd at forholde sig til.

For nogle virksomheder er SASE måske for stor en mundfuld, men når ”Work from Anywhere” samtidig er blevet det nye normale, hvad gør man så?

Her kunne man evaluere SSE – populært sagt SASE uden SD-WAN – altså alle de Cloud-baserede sikkerhedsfeatures.

Hvis vi bevæger os ind i datacenteret (Cloud eller on-prem) kommer vi ikke uden om mikrosegmentering og API-sikkerhed. Conscia har afholdt mange events om mikrosegmentering i det forgange år, og vi ser nu en stor interesse for emnet blandt vores kunder. Derfor tror jeg mikrosegmentering i 2023 ikke alene bliver en trend, men måske endda et hit.

Med API-Sikkerhed er vi stadig på trend-stadiet. I vores del af branchen har man måske fokuseret meget på infrastruktur-sikkerhed. Men API’er er den nye angrebsflade, og emnet bør være en del af en sikkerhedsstrategi. Med en voldsom stigning i antallet API’er må en øget sikkerhed omkring disse nødvendigvis blive en trend i år.

OT – IOT

En af chatGPT’s forudsigelse er IoT. Den trend, vi kommer til at se for vores del, relaterer sig mere til OT, og i særdeleshed OT-sikkerhed. 2022 har vist os, hvor sårbare vi kan være på kritisk infrastruktur, så som energiforsyning, Internet og transport. Flere sektorer har øget deres fokus på informationssikkerhed og står over for nye myndighedskrav for IT-sikkerhed og beredskab med NIS2, det nye EU-direktiv, som er på vej. Der er mange håndtag man kan rykke i, og OT-sikkerhed er et vigtigt et af slagsen. Det er vel tæt på en gratis omgang at hævde, at OT-sikkerhed bliver en stor trend i 2023, men emnet skal naturligvis med i mine forudsigelser.

Cloud

Ud over krig og energikrise kæmper vi med høj inflation i Europa og USA. Nationalbankernes reaktioner er at hæve renten. Øget rente presser investeringslysten i tech-selskaberne, og selskaber som Alphabet, Amazon, Microsoft har mistet meget værdi på NASDAQ.

Cloudgiganterne GCP, AWS og Azure som ligger bag disse selskaber, har del i denne bevægelse. Primært ved indbyrdes konkurrence, især fra Google som investerer tungt i egne Cloud-services.

I Danmark investerer virksomhederne efter min overbevisning stadig meget i Cloud, men vi ser mere og mere et skifte mod en Cloudsmart-strategi. Desuden oplever vi, at nogle sektorer trækker visse applikationer ”hjem” direkte afledt af sikkerhedssituationen omkring krigen i Europa.

Efter min overbevisning vil danske virksomheder stadig investere i Cloud i 2023. Min ”Cloud-forudsigelse” for året vil afhænge lidt af GCP. Hvis Google får succes med deres investeringer, vil vi se mere Multicloud i det kommende år.

Sikkerhedsagendaen må nødvendigvis også komme til at inddrage Cloud. Hvordan sikrer man, at governance og compliance er på plads i en Multicloud verden? Hvordan beskytter man sine workloads? Der findes svar på disse spørgsmål, og svarene må nødvendigvis blive en trend i 2023, når vi antager, at Multicloud får vækst.

Automatisering

Mit sidste emne på listen over forudsigelser for 2023 er Automatisering. Med mangel på IT-talenter og det faktum, at vi alle skal være mere effektive, må automatisering naturligvis være med. Mere klassiske krav som agilitet og hurtigere ”time-to-market” er selvfølgelig også vigtige i forhold til automatisering. Nye problemstillinger som fx energi-effektivisering vil også være med til at drive den agenda. Vi oplever i Conscia også stor interesse i vores automatiseringsløsninger, og jeg tror på, at det bliver en af de store trends for det nye år.

At 2022 var meget uforudsigeligt, tror jeg, alle er enige om. Hvad det nye år bringer, bliver sikkert lige så svært at spå om. Med håbet om et mere stabilt og fredfyldt 2023, ønsker jeg alle et godt nytår.

Henrik Møll

CTO