Conscia Cyber Defense – Security Monitoring

Overvågning af sikkerheden i netværket

Conscia Cyber Defense – Security Monitoring

Kniber det med at skaffe de rette kompetencer og ressourcer til trusselshåndtering i din infrastruktur, så har Conscia dedikerede sikkerhedsfolk med solid erfaring. Conscia tilbyder Managed Security, som vi også kalder Conscia Cyber Defense – Security Monitoring, og giver dig synlighed for værdien af din investering.

Conscia overvåger sikkerheden i de forskellige enheder i netværket ved hjælp af Ciscos sikkerhedsportefølje som eksempelvis AMP for Endpoints og Firepower. Vi modtager automatisk alarmer fra disse produkter. Disse alarmer beriges med data fra forskellige trusselskilder, og vores analytikere vurderer hver konkret trussel samt behovet for reaktion. Kalder behovet på indgriben, kontaktes virksomheden, og Conscia kan assistere både onsite eller via fjernadgang. Endelig vil vores helpdesk være i stand til at hjælpe med spørgsmål og gode råd om den daglige drift.

Virksomheder bliver aldrig 100% sikre, men en virksomhed kan være 100% klar!

I dag udsender de fleste sikkerhedsprodukter et stort antal alarmer. Det kan betyde, at en virksomheds medarbejdere nærmest drukner i sikkerhedsalarmer fra alle de forskellige leverandørers systemer, alarmer fra fx endpoints-, DNS-, e-mail-beskyttelse, firewalls osv.

Alle disse alarmer kræver tid, opmærksomhed og ekspertise for at blive undersøgt samt viden om, hvordan man udbedrer eventuelle problemer. Historisk set er denne opgave blevet overset, men trusselsbilledet i dag gør, at ledelsen i virksomhederne nu har fokus på at sikre sig, og at der bliver fulgt op på alarmerne.

Teknologi, mennesker og processer
For at hjælpe kunderne har Conscia teknologier, som kan hjælpe med at detektere, alarmere og udbedre trusler i hele infrastrukturen. Desværre er det kun 26% af alle detekterede trusler, der kan afhjælpes af teknologi alene. De sidste 74% kræver hjælp fra en kombination af mennesker og processer.

For at undersøge omfanget (hvad skete der og hvor?) samt udbedre (hvordan fjerner vi truslen?) og implementere en løsning (hvordan sikrer vi os, det ikke sker igen?) skal der teknologi samt mennesker til at udføre opgaven.

Her er Conscia Cyber Defense – Security Monitoring en vigtig parameter. Vores analytikere kan hjælpe med at prioritere og udbedre trusler i systemerne, så virksomhedens IT-medarbejdere kan holde fokus på den daglige drift og udvikling.

Conscia 24-7 managed endpoint detection and response

EDR – Managed endpoint detection and response
Alle er potentielle mål for et cyberangreb. Et vellykket angreb kan løbe op i astronomiske omkostninger for den enkelte virksomhed, alt efter hvorlang tid det tager at opdage, kortlægge og respondere på angrebet. Kombinerer du det med, at traditionelle værktøjer slet ikke kan opdage avancerede angreb, så er der ikke udsigt til ro i sindet.

Få styrken fra SOC (Security Operations Center) til en brøkdel af omkostningen
Ved at tage kampen op, hvor mere end 90% af de digitale kampe vindes – klienten – giver Conscia 24×7 Managed EDR den styrke, der tidligere kun var tilgængelig via en avanceret SOC: De nyeste tekniske kapaciteter til detection og response, kombineret med lav kompleksitet og rimelige omkostninger. Alt sammen leveret som en service.

Læs vores produktblad om EDR

Conscia Cyber Defense – Security Monitoring

Overvågning og rapportering
Med Conscia Cyber Defense – Security Monitoring overvåger Conscias dedikerede specialister i Ciscos sikkerhedsprodukter en virksomheds sikkerhedsinfrastruktur, reagerer og undersøger alarmer samt kontakter kunden, hvis en alarm er kritisk.

En løsning der frigiver ressourcer
Conscia Cyber Defense – Security Monitoring frigiver tid til virksomhedens medarbejdere ved at overlade analyse- og  alarmeringsprocessen til Conscia. Ved at have et overblik over virksomhedens infrastruktur, samt nyeste viden omkring trusler, nedbringer Conscia den tid, det tager at opdage trusler i en virksomheds infrastruktur.

Læs vores produktblad om Security Monitoring

  

Læs mere om vores sikkerhed

Opnå en sikker infrastruktur med sikkerhedsprodukter, sårbarhedsskanninger og Assets Management med CNS.

Komplet Security Operation Center løsning.

Vi er eksperter i Ciscos sikkerhedsprodukter og ved, hvordan man drifter dem mest effektivt.

Få bedre overblik over virksomhedens sikkerhedsindsatser med et rammeværktøj