Privatlivspolitik

 Version dateret: juli 2023

Part I

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i Conscia

Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du kontakter os på anden måde end ved hjælp af vores kontaktformular på hjemmesiden conscia.com eller nil.com eller hvis du optræder som kontaktperson i et kontraktforhold mellem din arbejdsgiver og os.

Denne privatlivspolitik omfatter ikke oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev, er ansat i Conscia, søger et job, eller bruger en kontaktformular på hjemmesiden osv. I disse tilfælde vil du blive informeret separat i forbindelse med din tilmelding eller brug af den specifikke tjeneste, der medfører behandlingen af dine personoplysninger. I Del II nedenfor finder du en henvisning til de relevante oplysninger for sådanne tjenester.

Vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Conscias hjemmesiders brug af cookies er reguleret i vores cookiepolitik. Du kan få adgang til cookiepolitikken via del II nedenfor.

Uanset om du bliver informeret særskilt om konkret behandling af dine oplysninger, kan du altid kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret.

Vi er underlagt Forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Generel Databeskyttelsesforordning) (“GDPR”), selv i tilfælde hvor vi behandler personoplysninger fra personer, der har fast bopæl uden for Danmark.

I visse tilfælde kan vi også være underlagt national lovgivning i andre lande.

Vi er dataansvarlige – Sådan kontakter du os?

Som en international organisation med juridiske enheder i flere lande præsenterer Conscia Group en fælles hjemmeside for hele koncernen. Af denne årsag er de nedenfor nævnte Conscia-enheder fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger indsamlet gennem cookies.

Du kan kontakte os på følgende adresser:

Country Company name Address HQ
Danmark Conscia A/S
Conscia Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. Sal
DK-2605 Brøndby
Telefon: +45 70207780
Tyskland Conscia Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 18
76275 Ettlingen
Telefon: +49 7243 5054-4
Norge Conscia Norge AS Lakkegata 23
0187 Oslo
Telefon: +47 24 07 74 44
Holland Conscia Nederland B.V. Kampenringweg 47
2803 PE Gouda
Telefon: +31 88 522 88 22
Slovenien NIL Ltd. Baragova ulica 5
SI – 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 4746 500
Sverige Conscia Sverige AB Rålambsvägen 17, 16tr
112 59 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 765 53 00
United Kingdom ITGL Limited Trafalgar House,
223 Southampton Road,
Portsmouth, PO6 4PY
Telefon: +44 333 666 5777

Vi har åbent for henvendelser mandag til fredag fra kl. 8:00 til 16:00.

Databeskyttelsesrådgiver, kontaktperson

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) er din kontaktperson vedrørende alle spørgsmål om databeskyttelse. Henvend dig venligst til: [email protected]

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores DPO direkte. For mere information om dine rettigheder, se venligst afsnittet ‘Dine rettigheder som registreret’ nedenfor.

Vores grundlag for at behandle oplysninger om dig

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Den berettigede interesse, vi forfølger, er at forstå vores kunders rejser og behov samt at opnå mere detaljeret viden om (potentielle) kunder for at identificere tendenser i forhold til enkeltpersoners interesser og etablere markedsrelevante træk ved webstedsbesøgende.

Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

For at behandle din henvendelse kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til et selskab tilknyttet Conscia Group, dvs. medlemmer af Conscia Group (se tabel med lokale, juridiske enheder ovenfor).

Hvis det er relevant for behandlingen af din henvendelse, kan vi også videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere, dvs. autoriserede forhandlere samt underleverandører.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine oplysninger i så lang tid, som det er relevant, men ikke længere end 12 måneder efter den seneste registrerede aktivitet (interaktion med hjemmesiden, udfyldning af en webformular, deltagelse i et webseminar osv.), eller hvis der er specifikke lovbestemte årsager og/eller en retlig forpligtelse, der fastsætter en længere opbevaringsperiode, f.eks.:

 • Der er lovbestemte opbevaringskrav (regnskabs- eller finansielle krav).
 • Dataene er stadig nødvendige for at fastslå og udøve retlige krav eller for at forsvare sig mod retlige krav, f.eks. af teknologiske og retsmedicinske årsager.
 • Krav om at forsvare sig mod angreb på vores webservere og spore dem.
 • Sletningen ville være i strid med de registrerede personers legitime interesser.
 • En anden undtagelse i henhold til artikel 17, stk. 3, i GDPR finder anvendelse.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke og/eller tilbagekaldelse af samtykke i op til to år efter, at samtykket sidst blev brugt eller tilbagekaldt.

Dine rettigheder som registreret

I henhold til GDPR har du flere rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret her.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Vores kontaktoplysninger er angivet ovenfor.

Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til indsigt for den registrerede
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning
  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller for en medlemsstat.
 • Ret til indsigelse
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed eller en anden kompetent databeskyttelsesmyndighed over vores behandling af dine data. Dette kan for eksempel være databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland.

En liste over alle databeskyttelsesmyndigheder i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan findes her: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Part II – Specifikke tjenester eller aktiviteter leveret af Conscia

Denne del II indeholder henvisninger til oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med specifikke tjenester eller aktiviteter, der leveres af Conscia: