Conscia er første danske virksomhed, der opnår Ciscos Environmental Sustainability Specialization

Som led i Conscias vedvarende arbejde med at mindske CO2 forbrug og understøtte cirkulær økonomi, har Conscia opnået Ciscos nye miljøspecialisering. Conscia, der er Cisco guldpartner, er første danske virksomhed, der opnår specialiseringen.

”Cirkulær økonomi er et utroligt vigtigt værktøj i kampen for at mindske verdens CO2 forbrug. Mange af vores kunder arbejder fokuseret på at mindske deres eget miljøaftryk, og her kan vi hjælpe dem. Det er vigtigt for os ikke kun at deltage i opbygning og sikring af kundernes netværksinstallationer, men også at hjælpe med forsvarlig afhændelse af brugt udstyr”,siger Martin Høyer, administrerende direktør i Conscia Danmark.

Brugt hardware for 2 milliarder dollars i kælderen
Cisco anslår, at der findes brugt hardware til en værdi af 2 milliarder dollars rundt om i skabe, kældre og varehuse. For at reducere e-affald og værne om jordens knappe ressourcer, tilbyder Cisco derfor et gratis ”take back and reuse” program for alle kunder.

Med ”take back and reuse” programmet tager Cisco, uden beregning, imod gammelt hardware fra kunderne og sikrer, at det bliver sorteret, ophugget og genbrugt, hvis muligt og afskaffet på forsvarlig vis, hvis det ikke kan genbruges.

Som Cisco Environmental Sustainability partner tager Conscia aktiv del i arbejdet med at mindske e-affald og sikre genbrug af gammelt hardware.

 Strategisk målsætning
Cisco lancerede den nye miljøspecialisering den 22. april 2022, og Conscia har prioriteret at opnå den nye specialisering så hurtigt som muligt. Bæredygtighed og miljø står ikke blot højt på Conscias dagsorden men også vores kunders.

 ”Vi er den bedste certificerede Cisco-partner i Danmark, men ny teknologisk viden og dyb faglig kompetence kan ikke stå alene. Vi arbejder sammen med vores kunder om at sikre, at de når deres strategiske mål – både kvantificerbare og kvalitative, og her er miljøhensyn et vigtigt strategisk parameter for rigtig mange af vores kunder,” uddyber Martin Høyer.

Conscia arbejder også selv med at mindske vores miljøbelastning blandt som medlem af UN Global Compact. At omfavne bæredygtig forandring er ganske enkelt en af vores forretningsværdier.

 “Vi ønsker at tilskynde bæredygtighed helt fra starten af et projekt og hele vejen til løsningen pensioneres. Vi inspirerer hinanden til at omfavne bæredygtig forandring både gennem cirkulær økonomi men også gennem innovative IT-løsninger,”siger Martin Høyer.

Læs mere på conscia.com/embracing-sustainable-change