Conscia Security Assessment

Få det store sikkerhedsoverblik og en
prioriteret plan med CIS-kontrollerne

Hvorfor CIS-kontrollerne?

For at få skabt en fælles anerkendt referenceramme omkring IT-sikkerhed og gøre indsatsen målbar. Rammen bygger på flere store virksomheders erfaring med angreb og processer.

Hvad er CIS-kontrollerne?

Center for Internet Security (CIS) kontrollerne dækker over en række håndgribelige og operationelle kontroller, som er udledt af mange års erfaring med bekæmpelse af cyberangreb.

Kontrollerne er udviklet af førende sikkerhedseksperter fra hele verden og raffineres, prioriteres og valideres med jævne mellemrum.

Retningslinjerne består af 18 kritiske sikkerhedskontroller, Critical Security Controls – CSC, som implementeres for at opdage og forhindre angreb.

Kontrolelementerne er designet, så primært automatiserede løsninger kan anvendes til at implementere, håndhæve og overvåge kontrollerne.

Sikkerhedskontrollerne giver anbefalinger til cybersikkerhed, skrevet i et sprog, der er let at forstå.

Kontrollerne er prioriterede, så de let kan anvendes til at lave en struktureret plan for cybersikkerhed.

Ved at anvende kontrollerne opnår I blandt andet overblik over, hvad der skal prioriteres for at højne cybersikkerheden.

Ved blot at gennemføre de 6 første kontroller kan I, ifølge Center for Internet Security, mindske sandsynligheden for en sikkerhedsbrist med omkring 85%.

CIS Controls
Version 8

1 Inventory and Control of Enterprise Assets 10 Malware Defenses
2 Inventory and Control of Software Assets 11 Data Recovery
3 Data Protection 12 Network Infrastructure Management
4 Secure Configuration of Enterprise Assets and Software 13 Network Monitoring and Defense
5 Account Management 14 Security Awareness and Skills Training
6 Access Control Management 15 Service Provider Management
7 Continuous Vulnerability Management 16 Application Software Security
8 Audit Log Management 17 Incident Response Management
9 Email and Web Browser Protections 18 Penetration Testing

Hvordan forløber et Conscia Security Assessment?

Conscia Security Assessment-forløbet varierer fra projekt til projekt, men indeholder en række faste elementer:

Workshop
Afhængigt af behov kan en workshop strække sig over alt fra en til tre dage. På workshoppen deltager personer med indsigt i det nuværende it-sikkerhedssetup, eksempelvis en CISO, sikkerhedsarkitekter, sikkerhedsdriftsansvarlige og netværksarkitekter. Baseret på virksomhedens risikoprofil gennemgår projektlederen fra Conscia de 18 hovedkontroller og 153 beskyttelsesforanstaltninger med hver af de ansvarlige i interviewsessioner. Formålet med workshoppen er at få belyst de områder, hvor virksomhedens nuværende it-sikkerhedsarbejde er henholdsvis mindst og mest robust.

Rapport
Projektlederen udarbejder på baggrund af workshoppen en Security Assessment-rapport. Rapporten giver et her-og-nu-overblik over sikkerhedsniveauet i virksomheden og angiver resultatet med en sikkerhedsscore. Rapporten kommer også med anbefalinger til, hvor virksomheden bør sætte ind med tiltag, og hvilken effekt disse tiltag vil have for den samlede sikkerhedsscore

Afrapporteringsmøde
Conscia fremlægger resultaterne af rapporten, så virksomheden får tegnet et tydeligt billede af, hvordan de kan forbedre deres sikkerhedsprogram

Forløbet tager 3-6 uger

Vil du høre mere om CIS-kontrollerne og Conscias Security Assessment?
Kontakt Jesper Hessner Sørensen, Sales Director, Security, på [email protected] eller telefon +45 31 31 78 89

Læs mere om CIS-kontrollerne her