Vilkår for brug af vores kontaktformular

Når du kontakter os via vores kontaktformular, giver du samtykke til, at Conscia Danmark A/S indsamler, behandler og opbevarer dine data.

Hvem modtager din henvendelse?

Vi, Conscia Danmark A/S, er ansvarlige for at indsamle, behandle og opbevare de data, du indtaster i vores kontaktformular. Vores kontaktoplysninger er:

Conscia Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. Sal
DK-2605 Brøndby
CVR-nr. 27126502
Telefon: +45 70207780

Databeskyttelsesrådgiver, kontaktperson

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) er din kontaktperson vedrørende alle spørgsmål om databeskyttelse. Henvend dig venligst til: [email protected]

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores DPO direkte. For mere information om dine rettigheder, se venligst afsnittet ‘Dine rettigheder som registreret’ nedenfor.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Conscia indsamler dit fornavn, efternavn, jobtitel/rolle, virksomhedsnavn, e-mailadresse, land og din forespørgsel. Vi registrerer også din IP-adresse og det nøjagtige tidspunkt, hvor du indsender formularen.

Mulighed for tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du benytter dig af muligheden i vores tilmeldingsformular for at abonnere på vores nyhedsbrev, bør du læse vores betingelser for tilmelding til elektronisk markedsføring her.

Hvad bruges dine oplysninger til?

Conscia bruger dine oplysninger til at svare på din anmodning samt til eventuel naturlig opfølgning på din anmodning eller dit spørgsmål.

Dine oplysninger vil blive inkluderet i vores brugerprofildatabase, som vi opretholder i Adobe Marketo, til generelle markedsføringsformål. Hvis du besøger vores hjemmesider på conscia.com eller nil.com og giver samtykke til brugen af funktionelle eller markedsføringscookies, eller hvis du tidligere har gjort det, vil dine oplysninger også blive brugt i forbindelse med oplysninger, der er indsamlet gennem sådanne cookies, om din aktivitet på hjemmesiden med henblik på markedsføring og statistiske formål.

Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

Hvis du accepterer vilkårene og deltager i andre aktiviteter på vores hjemmeside (f.eks. registrering til et webinar eller nyhedsbreve), vil oplysninger om sådanne aktiviteter også blive en del af din brugerprofil og vil blive brugt i forbindelse med dine oplysninger til generelle markedsføringsformål og statistiske formål.

Vores behandlingsgrundlag

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger i vores kontaktformular er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra (f) (interesseafvejningsreglen). Den berettigede interesse, vi forfølger, er at kunne kontakte dig baseret på din anmodning om kontakt og at kunne behandle oplysningerne sammen med andre oplysninger om dig til generelle markedsføringsformål.

Overførsel af data til tredjelande

Marketo
Vi bruger Adobe Marketo til onlineformularer, registreringer, udsendelse af e-mails og indsamling af oplysninger om brugeraktivitet. Til dette bruger vi cookies, men kun hvis du har givet samtykke til brugen af markedsføringscookies. Vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med Adobe vedrørende deres behandling af personoplysninger for os som databehandler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i henhold til vores instruktioner, behandles fortroligt, og at der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, mod at dine oplysninger. bliver kompromitteret eller misbrugt.

Adobe Marketo bruger underdatabehandlere i lande uden for EU, og dine personoplysninger kan derfor blive overført til tredjelande. De lande, hvor overførsler kan finde sted til, kan findes på Marketos hjemmeside: https://documents.marketo.com/legal/sub-processor-list. Overførslerne foretages på grundlag af Kommissionens standardkontraktbestemmelser. For at bruge vores kontakformular skal du aktivt acceptere, at dine personlige oplysninger, der er angivet, for at vi kan opfylde din anmodning om at blive kontaktet, kan overføres til og opbevares i lande uden for EU i forbindelse med vores brug af Adobe Marketo.

Databeskyttelseserklæringen for Marketo med mere detaljerede oplysninger om Marketos indsamling og brug af dine data kan findes på https://documents.marketo.com/toutapp/privacy.

Modtagere af data:
Marketo EMEA Ltd., Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi deler ikke dine oplysninger med andre til kommercielle formål. Vi vil kun videregive oplysninger om dig, hvis det er påkrævet ved lov eller pålagt via en retskendelse.

Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine oplysninger i så lang tid, som det er relevant, men ikke længere end 12 måneder efter den seneste registrerede aktivitet (interaktion med hjemmesiden, udfyldning af en webformular, deltagelse i et webseminar osv.), eller hvis der er specifikke lovbestemte årsager og/eller en retlig forpligtelse, der fastsætter en længere opbevaringsperiode, f.eks.:

 • Der er lovbestemte opbevaringskrav (regnskabs- eller finansielle krav).
 • Dataene er stadig nødvendige for at fastslå og udøve retlige krav eller for at forsvare sig mod retlige krav, f.eks. af teknologiske og retsmedicinske årsager.
 • Krav om at forsvare sig mod angreb på vores webservere og spore dem.
 • Sletningen ville være i strid med de registrerede personers legitime interesser.
 • En anden undtagelse i henhold til artikel 17, stk. 3, i GDPR finder anvendelse.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke og/eller tilbagekaldelse af samtykke i op til to år efter, at samtykket sidst blev brugt eller tilbagekaldt.

Dine rettigheder som registreret

I henhold til GDPR har du flere rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret her.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Vores kontaktoplysninger er angivet ovenfor.

Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til indsigt for den registrerede
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning
  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller for en medlemsstat.
 • Ret til indsigelse
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed eller en anden kompetent databeskyttelsesmyndighed over vores behandling af dine data. Dette kan for eksempel være databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland.

En liste over alle databeskyttelsesmyndigheder i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan findes her: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.