Whitepaper: CIS-kontrollerne

Drejebog til implementering af prioriterede sikkerhedskontroller

Dette white paper er en indføring i metodikken bag CIS-kontrollerne. White paperet indleder med en sammenligning mellem CIS-kontrollerne, NIST og ISO-sikkerhedsstandarderne.

Der argumenteres derefter for, hvorfor CIS-kontrollerne er velegnede som et rapporterings- og dialogværktøj i sparringen med topledelsen. Dernæst dykker white paperet ned i opbygningen bag de 18 hovedkontroller, 153 beskyttelsesforanstaltninger og tre implementeringsgrupper.

Afslutningsvis rundes der af med en kort gennemgang af Conscias Security Assessment, der bygger på principperne i CIS-kontrollerne, og som har til formål at identificere styrker og svagheder i virksomhedens nuværende sikkerhedssetup inklusive anbefalinger til konkrete forbedringstiltag.

Vil du vide mere om CIS-kontrollerne og blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med at få det store sikkerhedsoverblik, kan du læse mere om CIS-rammeværktøjet her.

Udfyld formularen og læs mere i vores white paper: