Lad OT og IT spille sikkert sammen – og få indsigt i produktionen

Whitepaper: Lad OT og IT spille sikkert sammen – og få indsigt i produktionen

IT er afgørende for virksomhedens drift og muligheden for at skaffe indsigt i økonomi, salg, logistik og alle andre centrale parametre. Eller rettere: Næsten alle. For OT (Operational Technol-ogy) opererer ofte i sit helt eget og mindst lige så kritiske rum.

Hvor IT har fokus på bl.a. at indsamle, lagre og bearbejde data, håndterer OT produktionsmateri-el, forsyning af energi og råvarer, rumovervågning og sikringsudstyr m.m. Her er gerne tale om systemer med ekstremt lang levetid, som drives med kompromisløs fokus på stabilitet, forudsigelighed, produktions- og personsikkerhed.

Den manglende integration mellem IT og OT gør det imidlertid svært enten at få realtidsbaseret indsigt i produktionsapparatet, procesoptimere eller tage AI/ML-systemer i anvendelse til fx at minimere spild og energiforbrug eller levere data til det grønne regnskab.

Samtidig har man reelt bygget en række teknologiske ”siloer”, som er svære at sikre mod angreb. Eksempelvis som følge af, at aktører on-site eller på afstand får adgang til at kontrollere enheder, der styrer kritiske eller farlige processer. Dette er ikke blot en hypotetisk risiko.

Download whitepaperet ved at udfylde formularen nedenfor.