Lad OT og IT spille sikkert sammen – og få indsigt i produktionen

Whitepaper: Lad OT og IT spille sikkert sammen – og få indsigt i produktionen

IT er afgørende for virksomhedens drift og muligheden for at skaffe indsigt i økonomi, salg, logistik og alle andre centrale parametre. Eller rettere: Næsten alle. For OT (Operational Technol-ogy) opererer ofte i sit helt eget og mindst lige så kritiske rum.

Hvor IT har fokus på bl.a. at indsamle, lagre og bearbejde data, håndterer OT produktionsmateri-el, forsyning af energi og råvarer, rumovervågning og sikringsudstyr m.m. Her er gerne tale om syste-mer med ekstremt lang levetid, som drives med kompromisløs fokus på stabilitet, forudsigelighed, produktions- og personsikkerhed.

Den manglende integration mellem IT og OT gør det imidlertid svært enten at få realtidsbaseret indsigt i produktionsapparatet, procesoptimere eller tage AI/ML-systemer i anvendelse til fx at minimere spild og energiforbrug eller levere data til det grønne regnskab.

Samtidig har man reelt bygget en række teknolo-giske ”siloer”, som er svære at sikre mod angreb. Eksempelvis som følge af, at aktører on-site eller på afstand får adgang til at kontrollere enheder, der styrer kritiske eller farlige processer. Dette er ikke blot en hypotetisk risiko.

Download whitepaperet ved at udfylde formularen nedenfor.