Conscia Blueprints – Security

Ser du det store bildet?

For ofte implementeres det tiltak innen IT-sikkerhet som en reaksjon på nye trusler, og vi ender opp med et lappeteppe av produkter og leverandører. Vi skyter spurv med kanoner enkelte steder i nettverket vårt, samtidig som vi glemmer grunnleggende beskyttelse andre steder.

Conscia Blueprints – Security er vår måte å sette sammen de forskjellige lagene i en helhetlig IT-sikkerhet. Vi snakker om de store linjene – selve arkitekturen, ikke spesifikke produkter. Målet er at vi alle skal bli sikrere, og at jobben for angriperen skal bli vanskeligere.

Føler du at du kunne trenge et Blueprint å styre sikkerhetsarbeidet opp mot? Meld deg på ett av våre frokostseminarer, som vi setter opp i Stavanger 21. mars og i Oslo 28. mars.

Speaker: Lars Erik Braatveit, Cyber Security Lead, Conscia Norge AS