Wi-Fi-trackingens forretningsfordeler – få fullt utbytte av potensialet!

Organisasjoner ønsker å forstå og møte sine kunders behov, og da spiller Wi-Fi-sporing en avgjørende rolle. Denne teknologien har revolusjonert måten vi samler inn og bruker informasjon om brukernes plassering og atferd. I denne bloggen diskuterer vi hvordan Wi-Fi-sporing fungerer, hvilke fordeler det gir deg, og hvordan det har blitt en katalysator for innovasjon og effektivitet i et bredt spekter av bransjer.

Hva er Wi-Fi-sporing

Wi-Fi-sporing er en teknologi som bruker signaler fra trådløse aksesspunkter for å finne plasseringen til enheter, sånn som smarttelefoner og nettbrett. Løsningen fungerer ved å måle signalstyrken og andre egenskaper ved nærliggende Wi-Fi-nettverk for dermed å finne posisjonen til enheten. Wi-Fi-sporing gir flere fordeler, inkludert eksepsjonell nøyaktighet, utbredt tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. Dens evne til å gi sanntidsdata gjør den egnet for applikasjoner som krever umiddelbar informasjon.

Utviklingen innen Wi-Fi-sporing

Utviklingen innen Wi-Fi-posisjonering har vært bemerkelsesverdig, drevet av fremskritt innen trådløs teknologi og den økende etterspørselen etter stedsbaserte tjenester. Her er en oversikt over hvordan Wi-Fi-posisjonering har utviklet seg over tid:

De tidlige dagene til Wi-Fi (slutten av 1990-tallet – begynnelsen av 2000-tallet):

Den utbredte bruken av Wi-Fi-nettverk la grunnlaget for Wi-Fi-sporing.

arrow""

Wi-Fi-fingerprinting (tidlig 2000-tall):

Wi-Fi-fingerprinting brukte signalstyrkemålinger for å estimere plasseringen av enheter.

arrow""

Trilaterasjon (midten av 2000-tallet):

Trilaterasjon (beregningen av posisjoner, basert på avstander fra kjente Wi-Fi-tilgangspunkter) forbedret nøyaktigheten.

arrow""

RSSI (2000-tallet – nåtid):

RSSI (Received Signal Strength Indicator) ble avgjørende, og estimerte nærhet ved hjelp av Wi-Fi-signalanalyse.

arrow""

Integrasjon med smarttelefoner (2010-tallet):

Integrasjonen med smarttelefoner muliggjorde crowdsourced data og forbedret posisjoneringsnøyaktighet.

arrow""

Avanserte teknikker (2010-tallet – nåtid):

Avanserte metoder som Angle of Arrival (AoA) og Time of Flight (ToF) forbedret nøyaktigheten ytterligere.

arrow""

Beacon-Based Tracking (2010s – nåtid):

Beacon-teknologi forbedret innendørs posisjonering – spesielt i trange rom.

arrow""

IoT-integrasjon (2010-tallet – nåtid):

Integrasjon med tingenes internett (IoT) utvidet omfanget av Wi-Fi-posisjonering, fra sporing av industrielle eiendeler til intelligent hjemmeautomatisering.

Utviklingen innen Wi-Fi-posisjonering viser hvor tilpasningsdyktig og innovativ trådløs teknologi er. Det har gått fra tidlige eksperimenter med signalstyrkemålinger til sofistikerte, allsidige posisjoneringsmetoder, som nå er integrert i ulike bransjer. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, vil presis posisjonering spiller en avgjørende rolle i å forme «Smart Spaces» og forbedre hverdagen vår, samtidig som personvern og sikkerhet hensyntas.

Eksempler på Wi-Fi Tracking

Analyser: Kjøpesentere som Nordstrom og Macy’s har implementert Wi-Fi-sporing for å overvåke kundetrafikken i butikkene sine. De analyserer dataene for å optimalisere butikkoppsettet og forbedre kundeopplevelsen. Denne teknologien hjelper dem med å forstå hvor kundene tilbringer mest tid og hvordan de beveger seg rundt i butikken.

Innendørs navigasjon: Flyplasser og store kjøpesentre bruker ofte Wi-Fi-baserte innendørs navigasjonssystemer for å hjelpe besøkende med å finne veien. For eksempel bruker Gatwick flyplass i Storbritannia en app som guider passasjerer gjennom terminalen ved hjelp av Wi-Fi-triangulering.

Sporing av eiendeler: Lagere og distribusjonssentre bruker Wi-Fi-sporing for å overvåke plasseringen av eiendeler som gaffeltrucker og paller. Dette sikrer effektiv bruk av ressurser og minimerer tid brukt på å lete etter objekter. Helseinstitusjoner bruker Wi-Fi-sporing for å finne medisinsk utstyr og til og med ansatte. Det bidrar til å redusere responstiden i nødstilfeller og sikrer at utstyret er klart når det trengs.

Brukeropplevelser: Hoteller og kasinoer bruker Wi-Fi-sporing for å tilpasse gjesteopplevelsene. De kan sende tilbud, anbefalinger og servicemeldinger basert på gjestens beliggenhet. Sportsarenaer bruker Wi-Fi-sporing for å forbedre tilskuer-opplevelsene. Tilskuerne kan bruke mobilapper til å finne setene sine, finne veien til serveringssteder og få tilgang til eksklusivt innhold under arrangementer.

Smarte bygninger: Smarte bygninger har Wi-Fi-sporing for å administrere plassutnyttelse og energieffektivitet. For eksempel kan sensorer oppdage når et rom eller gulv er tomt og deretter justere oppvarming, kjøling og belysning deretter.

Disse eksemplene illustrerer det mangfoldige utvalget av Wi-Fi-posisjoneringsapplikasjoner på tvers av ulike bransjer. Selv om disse teknologiene gir fordeler når det gjelder effektivitet, kundeopplevelse og ressursoptimalisering, er det viktig å ta opp personvernproblemer og sikre at data samles inn og brukes på en ansvarlig måte. Overholdelse av lover og forskrifter for Wi-Fi-sporing er viktig. Dette inkluderer å overholde databeskyttelseslover og sikre personvernet til enkeltpersoner.

Retningslinjer for Wi-Fi-sporing

For å sikre en ansvarlig og etisk riktig bruk av Wi-Fi-sporing er det viktig at bedrifter følger tydelige retningslinjer for brukere. Dette bidrar til å beskytte brukernes personvern og opprettholde et positivt omdømme. Noen av de viktigste retningslinjene inkluderer:

 • Brukersamtykke: Før de samler inn posisjonsdata fra brukere, må de gi sitt samtykke. Dette bør være en klar og frivillig handling.
 • Databeskyttelse: Brukerdata må beskyttes og lagres sikkert. Dette inkluderer å overholde gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse.
 • Anonymisering: Posisjonsdata skal behandles slik at de ikke kan spores til en bestemt person. Dette beskytter brukernes identitet.
 • Åpenhet: Brukere må informeres om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og hvilke rettigheter de har med hensyn til dataene sine.
 • Sletting av data: Brukere skal ha muligheten til å be om sletting av dataene sine når de ikke lenger vil at de skal beholdes.
 • Formål og oppbevaring: Data skal bare samles inn for spesifikke formål og oppbevares bare så lenge det er nødvendig for disse formålene.
 • Sikkerhet: Implementer passende sikkerhetstiltak for å beskytte data mot uautorisert tilgang eller misbruk.
 • Overholdelse av forskrifter: Overholde gjeldende lover og forskrifter om stedsdata og personvern, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) og lignende lover i andre jurisdiksjoner.

Ved å følge disse retningslinjene kan bedrifter bruke Wi-Fi-sporing til å forbedre kundeopplevelsen, effektiviteten og sikkerheten uten å krenke brukernes personvern eller lovgivning.

 

Wi-Fi-sporing kontra andre plasseringsteknologier

Wi-Fi-sporing og andre posisjoneringsteknologier har hver sine helt unike styrker, evner og begrensninger. Her er en oversikt over Wi-Fi-sporing og andre vanlige posisjoneringsteknologier.

Wi-Fi-sporing:

 • Nøyaktighet og presisjon: Høy nøyaktighet, spesielt innendørs.
 • Innendørs sporing: Ideell for innendørs og urbane miljøer.
 • Crowdsourced Data: Sanntidsdata fra mobile enheter.
 • Personvern: Kan medføre personvernproblemer, krever ansvarlig databehandling.
 • Energieffektivitet: Kan forbruke mer batteristrøm på enheten.

GPS (Global Positioning System):

 • Global dekning: Verdensomspennende posisjonering for utendørs navigasjon.
 • Høy nøyaktighet: Gir høy nøyaktighet, spesielt utendørs.
 • Begrenset innendørs bruk: Ineffektiv innendørs.
 • Energieffektivitet: Generelt energieffektiv for smarttelefoner.

Bluetooth-sporing:

 • Nærhetsregistrering: Utmerket for nærhetsbaserte applikasjoner.
 • Lavt strømforbruk: Energivennlig, egnet for wearables.
 • Begrenset rekkevidde: Egner seg best for applikasjoner på nært hold.
 • Personvern: Viktig med korrekt håndtering av data.

Posisjonering av mobilnett:

 • Bred dekning: Nesten global dekning for mobile enheter.
 • Nøyaktighet: Variabel nøyaktighet, mindre i urbane områder, bedre i landlige områder.
 • Energiforbruk: Høyere energiforbruk sammenlignet med GPS og Wi-Fi.
 • Personvern: Personvernproblemer, brukersamtykke og databeskyttelse er nødvendig.

RFID (radiofrekvensidentifikasjon):

 • Sporing av eiendeler: Effektiv for logistikk og forsyningskjedestyring.
 • Begrenset rekkevidde: Begrenset sporingsevne for både passive eller aktive RFID-brikker.
 • Begrenset geolokalisering: Ikke egnet for posisjonering utenfor lokasjonen.
 • Lav presisjon: Gir bare tilstedeværelsesinformasjon, ikke nøyaktig plassering.

Valg av posisjoneringsteknologi avhenger av den spesifikke bruken, miljøet og ønsket nøyaktighetsnivå. Wi-Fi-sporing utmerker seg innendørs og i urbane miljøer, mens GPS er ideell for utendørs navigasjon. Bluetooth-sporing er utmerket for nærhetsbaserte applikasjoner, og posisjonering basert på mobilnettverk gir global dekning. Valget bør også ta hensyn til faktorer som energieffektivitet og personvernhensyn.

 

Applikasjoner for Wi-Fi-sporing

Wi-Fi-posisjonering revolusjonerer måten bedrifter opererer på, og tilbyr presis innendørs posisjonering, effektiv enhetsadministrasjon og forbedret sikkerhet. Denne oversikten viser de mest brukte programmene for Wi-Fi-posisjonering for forretningsformål.

 • Cisco Spaces: Cisco Spaces er en stedsbasert tjenesteløsning som bruker Wi-Fi og sensorer til å levere data om kundeatferd og asset management. Det hjelper bedrifter med å optimalisere lokalene sine og forbedre brukeropplevelsen.
 • AirFinder: AirFinder er en aktiv RFID-løsning som bruker tagger og lesere til å spore og administrere eiendeler i sanntid. Den brukes ofte til lagerstyring og aktiveringsstyring i selskaper.
 • Quuppa: Quuppa er ledende innen RTLS-teknologi (Real-Time Location System), ved hjelp av Bluetooth og Ultra-Wideband (UWB) for presis og sanntids stedsbasert sporing og overvåking av eiendeler og personer.
 • OpenPath: OpenPath er en adgangskontroll- og sikkerhetsløsning som bruker moderne teknologi som ansiktsgjenkjenning og mobil tilgang for å forbedre sikkerhet og tilgangsstyring til bygninger og anlegg.
 • AiRISTA Flow: AiRISTA Flow er en RTLS -løsning som bruker forskjellige teknologier som Wi-Fi, RFID, og sensorer for å spore eiendeler og mennesker i helsevesen, utdanning, og produksjonsmiljøer for å forbedre effektiviteten og sikkerheten.

Alle disse løsningene gir bedrifter presis innendørs posisjonering, enhetsadministrasjon og forbedret sikkerhet, noe som til syvende og sist optimaliserer drift og brukeropplevelser.

 

Fremtiden for innendørs Wi-Fi-sporing

Fremtiden for innendørs Wi-Fi-posisjonering lover enda større nøyaktighet og utbredte applikasjoner. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, er det flere trender og utviklinger som sannsynligvis vil forme fremtiden for innendørs Wi-Fi-posisjonering:

 • 5G-integrasjon: Med utrullingen av 5G-nettverk er det en mulighet til å forbedre innendørs posisjonering. 5G-nettverk tilbyr forbedret dekning og lavere latency, noe som kan utfylle Wi-Fi-baserte posisjoneringssystemer, spesielt i tett befolkede byområder og store innendørsområder som kjøpesentre og flyplasser.
 • Wi-Fi 6/6E (802.11ax): Wi-Fi 6 introduserer avanserte funksjoner som forbedrer nettverkseffektiviteten, kapasiteten og ytelsen. Denne teknologien kan gi mer nøyaktige posisjonsdata ved å dra nytte av de økte datahastighetene og mindre forstyrrelser i overfylte Wi-Fi-miljøer.
 • Ultrabredbånd (UWB): UWB-teknologien vinner terreng i innendørs posisjonering. UWB tilbyr ekstremt presis posisjonering ned til centimeternivå og kan komplettere Wi-Fi for forbedret innendørs posisjonering i applikasjoner som ressurssporing, helsetjenester og utvidet virkelighet.
 • IoT og «Smart Spaces»: Tingenes Internett (IoT) driver utviklingen av automatiserte bygninger og rom. Innendørs Wi-Fi-posisjonering vil spille en viktig rolle i å administrere og optimalisere disse miljøene, inkludert energistyring, områdeutnyttelse og sikkerhetssystemer.
 • Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR): AR- og VR-applikasjoner er i økende grad avhengige av presis innendørs posisjonering for å skape engasjerende og interaktive opplevelser. Wi-Fi-posisjonering blir avgjørende for å gi nøyaktige posisjonsdata for disse programmene.
 • AI og maskinlæring: Fremskritt innen AI og maskinlæring vil fortsette å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten til innendørs Wi-Fi-posisjoneringssystemer. Disse teknologiene kan tilpasse seg endrede nettverksforhold og gi mer robust posisjonsinformasjon.
 • Personvern og datasikkerhet: Med økende bekymring for personvern og datasikkerhet, må fremtidige systemer implementere robuste tiltak for å beskytte brukerinformasjon. Brukere vil sannsynligvis ha mer kontroll og kontroll over hvordan posisjonsdataene deres samles inn og brukes.
 • Multimodal posisjonering: Fremtidige innendørs posisjoneringssystemer vil integrere flere teknologier, for eksempel Wi-Fi, UWB, Bluetooth og sensorfusjon, for å gi mer pålitelige og nøyaktige posisjoneringsdata. Disse multimodale tilnærmingene vil sikre at stedsbaserte tjenester fungerer sømløst i forskjellige miljøer.

Fremtiden for innendørs Wi-Fi-sporing er spennende med et voksende utvalg av bruksområder og muligheter for innovasjon. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, kan vi forvente enda mer nøyaktige og pålitelige innendørs posisjoneringsløsninger som forbedrer vårt daglige liv og effektivitet i ulike bransjer. For organisasjoner som vurderer å implementere Wi-Fi-sporing, innebærer de neste trinnene nøye planlegging, distribusjoner i infrastruktur og overholdelse av personvern- og sikkerhetstiltak. Med riktig tilnærming kan Wi-Fi-sporing drive innovasjon og gi et konkurransefortrinn.

 

Avsluttende kommentarer

Wi-Fi-sporing kan tilby bedrifter forretningsfordeler som forbedret markedsføring, dypere kundeinnsikt, effektiv ressursallokering, optimalisert produktplassering, forbedret sikkerhet og tilgangskontroll, samt forbedret planlegging og logistikk. Disse fordelene kan bidra til å øke salget, forbedre effektiviteten og optimalisere kundeopplevelsen.

Wi-Fi-sporing er en teknologi som har potensial til å forandre måten bedrifter opererer på og hvordan folk samhandler med miljøet sitt. Med den konstante utviklingen av teknologien og økende applikasjoner, er det avgjørende å forstå de potensielle fordelene det gir. Wi-Fi-sporing er en kraftig ressurs, men med den kraften kommer også et ansvar for ansvarlig bruk.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter