WHITEPAPER

SASE: Sikker tilkobling hvor som helst – til alt og alle

 

Hvorfor er Secure Access Service Edge (SASE) en moderne nettverks- og sikkerhetsarkitektur? Det handler først og fremst om bedriftenes skiftende behov. Tidligere var ansatte koblet til datasenteret fra hovedkontoret, men med overgangen til Cloud, flyttet mye av infrastrukturen til skyen. Hva skjedde da med sikkerheten?

Grovt sagt var det ikke så lenge siden at de fleste selskapene var organisert rundt et hovedkontor med tilhørende datasenter. De fleste ansatte var på hovedkontoret i løpet av en arbeidsdag, og derfra var de direkte koblet til data og applikasjoner i datasenteret. Så kom Cloud og løftet mer og mer av infrastrukturen ut av datasenteret og inn i skyen – og markerte en ny æra innen drift og levering av skalerbare dataressurser og -tjenester. Bevegelsen mot fleksibelt arbeid var allerede i gang, men coronaviruset forsterket selskapers ønske om å koble mobile arbeidere til organisasjonens digitale ressurser uavhengig av tid, sted og enhet – det var begynnelsen på epoken med hybridarbeid.

Komplett lag med skybasert sikkerhetsfunksjonalitet

En SASE-løsning gir et komplett lag med skybasert sikkerhetsfunksjonalitet hver gang en bruker kobler seg til en applikasjon eller internett fra hovedkontoret, en utenlandsk filial, hjemme eller på farten. For bedrifter som sliter med dårlige brukeropplevelser og sikkerhet, og som synes det er vanskelig å finne ut hvor nettverksproblemer kommer fra, er SASE derfor et godt virkemiddel for en fremtidssikker teknologi som kan støtte de skiftende forretningsbehovene.

Dette whitepaperet begynner med å ta for seg de teknologiske komponentene og arkitekturen til SASE-løsninger. De viktigste forretningsfordelene ved å bruke en SASE-løsning blir deretter gjennomgått, før vi forklarer hvorfor implementering av SASE ikke nødvendigvis trenger å være et «Big Bang», men en trinnvis overgang til nye nettverks- og sikkerhetsprinsipper. Til slutt introduserer vi Conscia SASE Assessment og avslutter med en kort presentasjon av Palo Alto Networks Prisma SASE-løsning.

 

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter