Conscia Norge har oppnådd Cisco Environmental Sustainability Specialization

Når du arbeider for å redusere din organisasjons karbonavtrykk og bli mer bærekraftig, er vi der for å hjelpe deg med å gjenbruke, resirkulere eller fornye produkter som er ved livets ende, i stedet for å bare kaste dem.

Innovasjon for en bærekraftig IT-infrastruktur: Conscias virksomhet er forankret i våre verdier, hvorav en er å «Omfavne bærekraftig endring.»

Med dette mener vi at vi:

  • er bevisste på vårt ansvar og bruker vår innflytelse til å endre verden til det bedre.
  • fremmer bærekraft fra starten av et prosjekt hele veien til målstreken.
  • inspirerer hverandre til å lede an og omfavne endring.

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, slik at det offentlige må legge betydelig større vekt på klima- og miljøhensyn. Det betyr at klima og miljø skal vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser.

Slik hjelper vi din organisasjon med å nå sine bærekraftsmål:

  • Enkelt: 100% gjenvinning av Cisco-produkter og non-branded produkter aksepteres med forhåndsgodkjenning.
  • Sikkert: Alt utstyr blir sporet, returnert til en sikker lokasjon og slettet for alle data.
  • Bærekraftig: 99,9% av returnert utstyr blir gjenbrukt eller resirkulert. Dette hjelper deg med å nå dine bærekraftsmål og sikre miljøansvarlig håndtering av utstyret ditt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter