Whitepaper:

Conscia Blueprints – Security

Best practices og råd for å understøtte en forsvarbar infrastruktur

Vi digitaliserer samfunnet i et stadig raskere tempo. Eksisterende tjenester og prosesser blir digitale, samtidig etableres helt nye tjenester som ofte bygges på eksisterende infrastruktur. Conscia Blueprints – Security er et sett med best practices og råd for å understøtte en forsvarbar infrastruktur.

Conscia jobber med noen av de største kundene i Europa på tvers av sektorer (helse, energi, offentlig) og infrastruktur er i blodet vårt. I vårt arbeid med å sikre kundene våre, har vi samlet mye erfaring i hva som virker (og ikke virker), hvordan det skalerer og hvilken effekt de ulike sikkerhetstiltakene har. Dette ønsker vi å dele – med alle.

Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over vår tilnærming til en forsvarbar infrastruktur. Vi ønsker å holde dette produkt- og produsentuavhengig, så konkrete måter å løse enkelte aspekter vil være fraværende her. Hvordan dette løses teknisk, vil være avhengig av den enkeltes miljø og kompetanse.

Våre ambisjoner med dette arbeidet er store. Vi innser at vi ikke klarer å dekke alt innenfor sikkerhet i første versjon. «Perfect is the enemy of good», som det sies. Vi har derfor valgt å lansere v1.0 av dette dokumentet med det innholdet vi har så langt. Som alt sikkerhetsarbeid vil dette være en kontinuerlig prosess fra vår side, hvor vi kommer til å lansere nye områder, samt utdype eksisterende områder – fortløpende. En endringslogg vil være tilgjengelig, og i tillegg sender vi varsel på e-post til deg som har lastet ned en tidligere versjon, når ny versjon foreligger.

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter