WHITEPAPER

Hva er NIS2 og hvordan berører det deg?

NIS er en forkortelse for Nettverks- og InformasjonsSystemer, og i 2013 kom EU med det første forslaget om å styrke cyberforsvaret over hele Europa, i form av NIS-direktivet. NIS-direktivet ble tilpasset nasjonal lovgivning og vedtatt ved lov i 2016, men nå er etterfølgeren NIS2 klar. For å forstå NIS2, er det godt å kjenne NIS -direktivet med hovedområdene (se tabell 1 i whitepaperet).

I dette whitepaperet kan du lese om NIS2 -direktivet, få innsikt i hovedmålene og hvem direktivet inkluderer, samt hvilke krav direktivet stiller til de selskapene som er omfattet.

Innhold

  • NIS2 i hovedtrekk
  • Risikostyringstiltak
  • Lederansvar i NIS2
  • Hvordan håndheves NIS2?
  • Sanksjoner hvis du ikke overholder NIS2
  • Taktiske hensyn – Styringsrammeverk for sikkerhet
  • Hva må bedriften din gjøre for å bli klar for NIS2?
  • Hvordan kan Conscia hjelpe deg med å bli klar for NIS2?

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter