Conscia kjøper ITGL, styrker porteføljen innen digital transformasjon og baner vei for etablering i Storbritannia og Irland

ITGL, en Cisco Gold Partner, har blitt kjøpt opp av Conscia, en europeisk leverandør av forretningskritisk IT-infrastruktur innen nettverk, cybersikkerhet og sky.

Oppkjøpet gir ITGLs kunder tilgang til forbedrede løsninger innen cybersikkerhet og et bredt utvalg av managed services for å støtte deres stadig mer komplekse nettverks- og skyinfrastruktur.

For Conscia markerer meddelelsen selskapets inntreden i markedet i Storbritannia og Irland.

Conscia, som også er en Cisco Gold Partner, har hovedkontor i Danmark, sysselsetter mer enn 1020 personer i seks land og betjener mer enn 1000 kunder. Disse kundene inkluderer fem av de seks største nordiske bankene og tre av fire sykehus i Nederland.

ITGL har kontorer i Portsmouth og Oxford og et 70-talls ansatte, som leverer omfattende ekspertise innen collaboration, nettverk og cybersikkerhet til kunder over hele Storbritannia og Irland. Selskapets sterke tilstedeværelse i offentlig sektor, kombinert med deres ekspertise innen sektorene finans, jus og detaljhandel, supplerer Conscias fokus på å støtte kunder med komplekse behov innen nettverk, datasenter, sky, IoT og mobilitet.

Neil Pemberton, CEO i ITGL sier: – Våre organisasjoner har en felles kultur med sterk fokus på teknisk kompetanse og langvarige kunderelasjoner, noe som gjør våre selskaper til en naturlig match.  Ved å dra nytte av Conscias internasjonale nettverk, samt selskapets størrelse og markedsposisjon, kan vi levere ekstra verdi til våre kunder, samtidig som vi kontinuerlig utvider og utvikler virksomheten. Conscia har en sterk historikk for å innlemme nye selskaper, og vi er spente på hva dette vil bety for ITGL, samt for våre nye og eksisterende kunder.

ITGL vil operere som «ITGL – part of Conscia», og dette blir Conscias 17. oppkjøp i 7 geografiske markeder over 10 år.

Erik Bertman, CEO i Conscia, legger til: – Storbritannia har et sterkt og ekspansivt teknologisk økosystem og er et av de største markedene i Europa. Gjennom ITGLs fremtidsrettede tekniske kompetanse og bransjeerfaring vil vi være godt posisjonert for å kunne bidra til regionens fortsatte vekst innen IT-infrastruktur og digital transformasjon. Dette er en betydelig milepæl for Conscia, og vi ser frem til mulighetene dette gir for alle parter.

Oliver Tuszik, President EMEA i Cisco tilføyer: – Conscia og ITGL er allerede suksesshistorier i seg selv. Ved å forene sine styrker, er disse to Gold Partners klare til å levere enestående verdi til Ciscos kunder. Vi gleder oss til å se synergiene og innovasjonene som vil komme ut av dette samarbeidet, som vil drive alle involverte mot enda større prestasjoner.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Daniel Siberg. Group Chief Sales &; Marketing Officer,
+46 734082778
[email protected]

Om ITGL

ITGL designer og leverer digitale løsninger som øker operasjonell effektivitet og forbedrer menneskers liv, skaper bedre kundeopplevelser, et sikrere og mer rettferdig samfunn og et renere miljø. ITGL er forpliktet til å hjelpe sine kunder med å nå sine mål og ha en positiv innvirkning på verden. Selskapet sysselsetter 70+ personer på tvers av lokasjoner i Portsmouth og Oxford.

Om Conscia

Conscia designer, implementerer og administrerer sikre, virksomhetskritiske IT-infrastrukturløsninger og cybersikkerhetstjenester. Vi leverer løsninger og 24-7 managed services til kunder med komplekse krav til nettverk, datasenter, sky, IoT og mobilitet. Vi tilbyr førsteklasses teknisk kompetanse og innsikt og støtter våre kunders forretningskritiske teknologisystemer gjennom hele livssyklusen til deres teknologiske økosystem, fra design og implementering til drift og optimalisering.

Conscia ble grunnlagt i 2003 og eies av private equity-investoren Nordic Capital og betjener en rekke store organisasjoner innen finans, helsevesen, produksjon, detaljhandel og offentlig sektor fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland og Slovenia. Vi er et kunnskapsnettverk og selve IT-ryggraden i våre kunders suksess. Vår langsiktige ambisjon er å være den foretrukne partneren innen nettverk, cloud og cybersikkerhet over hele Europa. Du finner mer informasjon på: www.conscia.com.

 

Neil Pemberton, CEO i ITGL og Erik Bertman, CEO i Conscia A/S