AWS Control Tower – introduktion til Account Factory Customization

Kunder har ofte brug for tilretninger af deres konti for at overholde forretningskrav. Førhen har kunder benyttet AWS Control Towers foruddefinerede konto-blueprint med standardressourcer, konfigureringer eller udviklet alternative løsninger.

I AWS Control Tower kan du nu definere og implementere kundetilpasninger som en del af et veldefineret account factory workflow og starte med at bruge kontoen lige efter, at den er blevet provisioneret. AWS Control Tower automatiserer hele processen på dine vegne, så du er fri for at bygge og vedligeholde pipelines.

Account Factory Customization definerer forudsætningerne for dine konti ved hjælp af et Service Catalog-produkt. Dette produkt vil fremadrettet blive omtalt som blueprint. Fra dit blueprint implementerer account factory forudsætningerne som en del af konto provisionerings-workflowet.

Account factory customization findes under:
Account factory -> Create account (det er tilgængeligt, når ”New” popper op ud for Account factory)

aws control tower

aws control tower

Account factory cutomization er valgfrit ved kontooprettelse. Hvis der ikke er et account customization blueprint tilgængeligt, er det muligt at lave en opdatering af den nye konto senere hen.

aws control tower

Der angives det blueprint, der ønskes benyttet.

Det er muligt at begrænse blueprint policy. Som udgangspunkt vil administrator access policy ellers blive benyttet.

Afhængig af hvilke ressourcer der er indeholdt i blueprintet, skal der vælges mellem Home Region og All governed Regions. Home Region er for globale ressourcer, som kun lægges ud i en region. All governed Regions dækker over de regioner, som bliver styret af Control Tower.

aws control tower

 

Hvis du vil vide mere om AWS Control Tower, kan du læse mere her

Du kan også læse AWS’ user guide her