Rockwool

Lavere omkostninger og højere ydeevne i skræddersyet datacenter

Over de seneste år har ROCKWOOL samlet alle datterselskabernes it-tjenester centralt i én afdeling. Det betyder, at hele it-driften er blevet samlet i et datacenter, fordelt på to lokationer for at sikre, at brand eller strømsvigt på én lokation ikke kan sætte ROCKWOOLs datacenter ud af spil.

Conscia har hjulpet ROCKWOOL med design og implementering af nyt datacenter, der er blevet skræddersyet til at matche stenuldsproducentens behov, når det kommer til både ydeevne og budgettets størrelse. Løsningen er skalérbar og gearet til endnu højere ydeevne, hvis behovet opstår. Endelig har ROCKWOOL forsikret sig med en 24/7 serviceaftale på vitale komponenter af det nye datacenter.

Fokus på budget og ydeevne

”Vi havde en række mål, da vi skulle lave det nye datacenter,” fortæller sektionschef Jan Elberg om processen op til designet af den nye løsning, og tilføjer: ”Helt overordnet skulle it-tjenester samles i Danmark i et redundant datacenter med en solid disaster recovery-plan.”

For ROCKWOOL betyder planen, at it-afdelingen har sat mål for, hvor hurtigt forretningssystemer skal kunne genetableres efter nedbrud.

ROCKWOOL var opsat på at få realiseret kravene så rentabelt som muligt: ”Der findes gode, standardiserede løsninger på markedet, men vi valgte en løsning, der præcist matchede ROCKWOOLs krav,” udtaler Jan Elberg og fortsætter: ”Indtil videre er vores behov, at vi ønsker en høj oppetid, men når vi eksempelvis skal flytte eller opdatere applikationer og software, så er det i de fleste tilfælde stadig i orden, at systemerne kortvarigt er ude af drift. Det kan vi godt leve med i forretningen lige nu.”

Høj integration på tværs af produktporteføljerne

For at møde ROCKWOOLs krav bedst muligt udarbejdede Conscia et skræddersyet design. Det nye redundante datacenter bestående af Cisco-netværk, Cisco UCS-servere samt EMC VNX storage blev fordelt på to lokationer med 11 kilometers mellemrum, og så blev dele af netværket virtualiseret.

ROCKWOOL lagde i designfasen vægt på at vælge produkter fra de helt rigtige producenter. EMC, Cisco og VMware indgår i den nye datacenterløsning netop på grund af en høj integration på tværs af produktporteføljerne. Med Conscia som partner på projektet var ROCKWOOL garanteret erfaren og højt certificeret konsulentekspertise i datacenteret.

”ROCKWOOL og Conscia har arbejdet tæt sammen om både design og implementering af datacenteret, og vi har haft stor fordel af hele tiden at kunne vidensdele på alle datacenterets teknologiområder,” fortæller Jan Elberg.

Virtualisering sikrer minimerede omkostninger

ROCKWOOL har med den nye løsning virtualiseret datacenternetværket, så flere funktioner, der tidligere har kørt på hvert sit stykke hardware, nu kører på det samme udstyr. Virtualiseringen af netværket er fulgt op af servervirtualisering, og nye Cisco UCS-servere er nu med til at minimere og effektivisere ROCKWOOLs serverfarm.

Med denne virtualiseringsstrategi har ROCKWOOL sikret sig, at man får størst mulig udnyttelse af mindst muligt udstyr, og samtidig minimeres driftsomkostningerne. Reduktionen i antallet af datacenterkomponenter sikrer nemlig, at der løbende spares penge på kvadratmeter, serviceomkostninger og på strøm, deriblandt udgifter til køling.

Også forbindelserne mellem de to datacenterlokationer er designede til at være så omkostningseffektive som muligt. Ved at bruge multipleksing over fiber kan ROCKWOOL nøjes med få fiberforbindelser mellem lokationerne. Derved reduceres udgifterne til teleoperatører, ligesom det fremover vil være både hurtigere og billigere at øge kapaciteten imellem de to maskinstuer.

Skræddersyet til de nuværende behov og bygget til fremtiden

ROCKWOOL står i dag med en infrastruktur, der er skræddersyet til de nuværende behov. Jan Elberg glæder sig over, at det er lykkedes at ramme den rigtige balance mellem udgifter og krav til datacenterets ydeevne. Samtidig er han tilfreds med at have opfyldt kravet om, at den nye infrastruktur skal være bygget til fremtiden. For løsningen er yderst skalérbar, og ROCKWOOL kan på lettest mulig vis sikre endnu højere servicetilgængelighed ved at køre aktiv/aktiv datacenterdrift, hvis behovet på et tidspunkt opstår.

”Det giver kun mening at have en omkostningsbevidst tilgang til datacenterdesignet, hvis man samtidig ser fremad. For vi ville hurtigt sætte besparelserne over styr, hvis vi var nødt til grundlæggende at redesigne vores IT infrastruktur, hver gang vi havde behov for nye niveauer af ydeevne,” siger Jan Elberg.

Service på tværs af teknologisiloerne

Endnu en fremadrettet foranstaltning, der fungerer som hjørnesten i ROCKWOOLs disaster recovery plan, er en serviceaftale med Conscia. Aftalen sikrer, at ROCKWOOL 24/7 året rundt har adgang til Conscias konsulenter, og derved kan få omgående hjælp til fejlretning og fejlsøgning, hvis der konstateres fejl i IT infrastrukturen. Som i designfasen er det også her en fordel, at Conscia kan tage ansvar inden for både netværk, server, storage og virtualiseringsdelene af datacenteret.

”Med vores IT infrastruktur giver det ikke mening at anskue netværk, server og storage hver for sig. Det skal ses som en helhed. Det gør derfor en forskel for os, at vi kan få hjælp fra Conscia, som har overblikket over datacenterinfrastrukturen og kan tage bredt ansvar,” runder Jan Elberg af.