Benchmark onderzoek

How do organizations stay up-to-date in data management and security with a growing shortage of people and resources?

Deelnemen

Inhoud onderzoek

De spanning op de ICT-arbeidsmarkt is opgelopen tot recordhoogte. Het aantal ICT-vacatures nam eind 2021 met 58% toe ten opzichte van 2020, terwijl het aantal werkzoekende IT’ers juist afnam met 33%. [1] Deze trend zet in 2022 alleen maar verder door.

En dat terwijl er werk aan de winkel is, op alle IT-vlakken. Neem bijvoorbeeld de inrichting van datacenters. Tegen 2025 is de verwachting dat 85% van de infrastructuurstrategieën on-premises, colocatie, cloud en edge delivery-opties hebben geïntegreerd. In 2020 was dat nog 20%. [2] Ondertussen zitten ook de cybercriminelen niet stil.

Met ‘dank’ aan onder andere de ontwikkeling van Ransomware as a Service (RaaS) – waarbij activiteiten worden aangeboden door criminelen aan criminelen – steeg het aantal wereldwijde slachtoffers in 2021 met 85%. De hoogte van het geëiste losgeld nam ook toe met 144% tot 2,2 miljoen dollar. Het bedrag dat uiteindelijk werd betaald lag gemiddeld rond de 500.000 dollar; 78% hoger dan in 2020. [3]

Organisaties moeten dus enerzijds het hoofd bieden aan de uitdagingen op IT-gebied en aan de andere kant hebben zij moeite om expertise in huis te halen. Mogelijk dat het (deels)

van het beheer van de IT-infrastructuur oplossingen biedt. Vaak vragen organisaties zich wel af hoe zij de lead kunnen houden op het gebied van onder andere back-ups, contracten, software en financiering, wanneer zij overgaan tot het afnemen van managed services bij een externe partner.

Al deze zaken in ogenschouw nemende, rijst de vraag hoe IT-organisaties omgaan met deze zaken die een spagaat veroorzaken. Om daarachter te komen, verricht RedLogic een exploratief benchmarkonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Hoe blijven organisaties up-to-date op het gebied van databeheer en security met een groeiend tekort aan mensen en middelen? Deelname aan dit onderzoek geeft u een nieuwe blik op managed services en biedt inspiratie voor het (verder) optimaliseren van uw eigen IT-inrichting. Daarnaast geeft het u inzicht in waar uw organisatie staat op dit gebied ten opzichte van concullega’s.

Bronnen:

[1] UWV
[2] Gartner research report 2020
[3] Unit 42 Ransomeware Threat Report 2022

Onderwerpen in het rapport

  • Complexiteit van het IT-beheer in bedrijfskritische processen
  • Gevaar van cyberincidenten voor certificeringen
  • Belangrijke IT-security ontwikkelingen in de toekomst
  • Voordelen van managed services

Voordelen bij deelname

Persoonlijke afspraak

U krijgt een persoonlijke presentatie van het benchmark rapport door onze specialist bij u op locatie.

Vergelijk uzelf met uw omgeving

De specialist overhandigt het benchmark rapport met uw antwoorden en de antwoorden van uw peers.

Periodieke updates

Indien gewenst krijgt u van ons periodieke updates over de resultaten uit ons benchmark onderzoek toegestuurd.

Persoonlijk benchmark rapport

Bij deelname aan de online enquête, ontvangt u van ons het benchmarkrapport waarmee u zich gemakkelijk kunt vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Het benchmarkrapport wordt door middel van een persoonlijke afspraak aan u gepresenteerd en besproken door een specialist van Conscia Cloud. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Met deze resultaten kunnen we uw rapport samenstellen.

Deelnemen