Privacy Verklaring Conscia Nederland B.V.

1. Doel

Conscia Nederland B.V. (hierna te benoemen als Conscia), met inbegrip van de gerelateerde ondernemingen in de Conscia Group, respecteert de privacy van zijn klanten, zakenpartners en bezoekers van zijn Website (zoals hieronder gedefinieerd) en Social Media pagina’s van de onderneming. De Conscia Privacy Verklaring (de "Privacy Verklaring") beschrijft welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie verkrijgen en hoe wij die informatie kunnen gebruiken of vrijgeven. Deze Privacy Verklaring omschrijft tevens de maatregelen die wij nemen om informatie te beveiligen en hoe individuele personen contact met ons kunnen opnemen over onze activiteiten m.b.t. uw privacy.

2. Reikwijdte

Deze Privacy Verklaring dekt alleen onze privacy activiteiten m.b.t. het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van verkregen informatie:

 • via de Conscia Website op www.conscia.com/nl
 • en informatie op onze Social Media profielen.

Voor het doel van deze Privacy Verklaring:
"Klant" betekent iedere entiteit die onze producten en diensten betrekt. "Bezoeker" betekent een bezoeker van onze Website of Social Media.

3. Website

3.1 Wijze van informatieverzameling

Zoals hieronder nader beschreven verzamelen wij verschillende typen informatie van en over onze Bezoekers.

3.1.1 Informatie die u aan ons verschaft

 • Wanneer u formulieren op onze website invult verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Wanneer u items op onze website post, participeert in discussiedraadjes, blogs, fora of andere interactieve features van onze website, u zich registreert voor seminars of events, of nadere informatie van ons wenst.
 • Wanneer u ons contacteert via onze website.
 • Wanneer u onze web-surveys invult.
 • Overige informatie die u zou kunnen doorgeven in door uw gebruik van onze website.

3.1.2 Informatie van derde partijen

Conscia mag informatie verzamelen en gebruiken die wij van derde partijen ontvangen gerelateerd aan uw gebruik van de Website. Zo mag Conscia bijvoorbeeld een derde partij inschakelen om de effectiviteit van onze website en marketing te meten en analyseren en om items die verbetering behoeven te identificeren.

3.1.3 Informatie die wij verzamelen wanneer u op onze website navigeert

Wanneer u op onze website navigeert, mogen wij tevens gedetailleerde informatie over uw bezoeken aan onze website verzamelen, inclusief doch niet beperkt tot, uw IP adres, gebruikspatronen, traffic data, locatie data, logs en andere communicatie data en de middelen die u gebruikt, naast informatie over uw computer en internetverbinding inclusief uw operating system en browser type.

3.1.4 Cookies en andere vormen van geautomatiseerde verzameling

Wij gebruiken "cookies" om ons onze website te helpen verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat opgeslagen wordt op de hard drive van uw computer. We mogen cookies gebruiken om informatie over algemeen internetgebruik te verkrijgen en voor:

 • schattingen van ons bereik en gebruikspatronen;
 • opslaan van informatie over uw gebruiksvoorkeuren, om onze website te optimaliseren;
 • versnellen van uw zoekopdrachten;
 • toestemming voor toegang tot diverse delen van onze website;
 • herkenning wanneer u terugkeert naar onze website;
 • volgen bij deelname aan surveys.

Conscia’s derde partijen mogen JavaScript gebruiken om IP adressen te verzamelen van onze bezoekers en onze hosting provider mag tevens server logs verzamelen. Informatie die op deze geautomatiseerde wijzen wordt verzameld mag worden gecombineerd met eerder door u op onze Website verleende persoonsgegevens.

Voor gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies, klik hier.

3.3 Hoe wij verzamelde informatie gebruiken

Wij mogen informatie die wij verzamelen over onze Bezoekers voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Onze Website en zijn content op een passende en effectieve wijze voor u en uw computer presenteren.
 • Technische problemen met onze Website diagnosticeren en oplossen.
 • Verbetering van onze Website.
 • Die informatie, producten en services te verschaffen die u van ons vraagt.
 • U op de hoogte te brengen van veranderingen op onze website of om welke vereiste toestemming dan ook te verkrijgen.
 • U toe te staan deel te nemen aan interactieve features op onze website, wanneer u dat wilt.
 • U toe te staan om u voor diverse educatieve events te registreren, wanneer u dat wilt.
 • Voor branche-analyse, benchmarking, analyses, marketing, en andere zakelijke doeleinden.
 • Volgen van uw browsing gedrag, zoals de pagina’s die u door de tijd bezocht heeft.

Indien u ons vraagt om contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of derden toestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken om u onze diensten te verlenen. Bezoekers kunnen hun toestemming op een later tijdstip weer intrekken door op de “unsubscribe" link te klikken in de e-mails die Conscia verzendt zitten.

3.4 Hoe wij verzamelde informatie delen

Wij kunnen persoonsgegevens die u ons verschaft via deze Website vrijgeven aan de volgende derde partijen:

 • Onze gerelateerde ondernemingen binnen de Conscia Group.
 • Zakenpartners die wij gebruiken om onze werkzaamheden te ondersteunen of die voor ons diensten verlenen.
 • In geval van een fusie, overname of welke vorm van verkoop of overdracht van een deel of van al onze bezittingen (inclusief in geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie), in welk geval persoonsgegevens van onze Bezoekers die door ons worden beheerd zullen vallen onder de bezittingen die overgedragen zullen worden aan koper of overnemer.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan derden om:

 • Te voldoen met enig rechtsbevel of andere juridische verplichting.
 • Onze Website Gebruikersovereenkomst af te dwingen of toe te passen of die van enige andere overeenkomst.
 • De rechten, eigendommen of veiligheid van Conscia of anderen te beschermen.

Wij verkopen, noch verhuren noch verhandelen informatie verzameld door onze website aan derden voor promotionele doelstellingen.

3.5 Publieke Forums en Blogs

Uw Gebruikersbijdragen worden gepost en aan andere gebruikers van de website getoond voor uw eigen risico. Weest u zich ervan bewust dat geen enkele beveiligingsmaatregel absoluut of ondoordringbaar is. Verder kunnen wij acties van andere gebruikers waarmee u verkiest om uw Gebruikersbijdragen te delen op de website niet beheersen. Daarom kunnen en zullen wij niet garanderen dat uw Gebruikersbijdragen niet zullen worden bekeken door ongeautoriseerde personen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy settings of beveiligingsmaatregelen die de website bevat. U begrijpt en erkent dat zelfs na verwijdering, kopieën van uw Gebruikersbijdragen zichtbaar kunnen blijven in opgeslagen en gearchiveerde pagina’s of zouden kunnen worden gekopieerd en opgeslagen door andere gebruikers van de website. Vermoedens van op ongeoorloofde wijze toegang verkrijgen tot en gebruik van

informatie op de website dient te worden gerapporteerd aan onze Security Officer via e-mail aan [email protected]

3.6 Internationale overdracht van data

Conscia mag alle informatie die is verzameld in verband met de Website opslaan en bewerken in elk land waarin Conscia en zijn gerelateerde ondernemingen van de Conscia Group faciliteiten hebben. Momenteel zijn alle kantoren gesitueerd binnen de EU.
Door het gebruik van onze Website stemt u in met de verzameling, opslag, overdracht en bewerking van informatie buiten uw land van vestiging.

3.7 Communicatie voorkeuren en keuzen

Wij hebben mechanismen gecreëerd om u te voorzien van de volgende controle over uw informatie wanneer u onze website gebruikt. Indien u niet wilt dat uw e-mailadres gebruikt wordt door Conscia voor promotionele doeleinden, kunt u op een later tijdstip uw toestemming intrekken door te clicken op de “unsubscribe” link in de e-mails die door Conscia verzonden worden.

3.8 Cookies op www.conscia.com

Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer. Het wordt gebruikt om u te herinneren aan uw keuzen op de website. Cookies worden op websites gebruikt om informatieen instellingen te saven en te herinneren. Op onze Website gebruiken wij twee typen cookies, Session cookies en Persistent cookies.

3.9 Session cookies

Op onze Website gebruiken wij voornamelijk Session cookies. Deze helpen ons om onze bezoekers te volgen, browsers te herkennen en bezoekers van de verschillende diensten op onze Website gebruik te laten maken. Session cookies worden niet permanent opgeslagen op uw computer, ze verdwijnen wanneer u uw browser afsluit.

3.10 Persistent cookies

Wij gebruiken ook Persistent cookies. Dit is een klein bestand dat de site herkenbaar maakt voor terugkerende gebruikers. Informatie over statistieken wordt in dit bestand

opgeslagen. Deze cookie wordt ook gebruikt opdat bepaalde berichten slechts één keer worden getoond. Persistent cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en dienen met de hand te worden verwijderd.

3.11 Geen cookies

Indien u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u dit ongedaan maken in uw browser’s beveiligingsinstellingen. Dan worden geen cookies opgeslagen op uw computer, maar daardoor zult u niet in staat zijn om bepaalde features op onze en andere websites te gebruiken.

3.12 Keuze

U dient deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen, want indien u niet akkoord gaat met onze handelswijze, is het uiteindelijk uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Onthoud dat door ongeacht welk gedeelte van onze Website te gebruiken, u akkoord gaat met onze privacy policy.

3.13 Toegang krijgen tot en corrigeren van persoonsgegevens

U kunt een e-mail sturen naar [email protected] om toegang tot, corrigeren van of wissen van ieder gedeelte van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft in verband met de Website aan te vragen. Wij zullen ons binnen redelijkheid moeite getroosten om aan dit soort verzoeken voor correcties of updates van persoonsgegevens tegemoet te komen.

4. Social Media

4.1 Hoe wij informatie verkrijgen

Wij verzamelen informatie van en over onze Bezoekers via Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, google+).

4.1.1 Informatie die u ons verstrekt

 • Indien u reageert op posts op social media.
 • Indien u participeert in discussiedraadjes, blogs, forums of andere interactieve items van onze Social Media, of indien u aan ons een verzoek tot nadere informatie richt.

4.2 Hoe wij informatie op Social Media gebruiken

Wij kunnen informatie die wij verzamelen over onze Bezoekers of Klantrelaties voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Brancheanalyse,    benchmarking,    analyses,    marketing,    en    overige    zakelijke doeleinden.
 • Linken aan registratiepagina’s en bezoekers toestemming te verlenen om zich te registreren voor educatieve events, etc.
 • Promoten van events en seminars, waarbij in sommige gevallen foto’s gebruikt worden doch alleen met toestemming van de betreffende persoon.

4.3 Overtredingen op Social Media

Vermoedens van overtredingen bij gebruik van Social Media dienen te worden gemeld aan onze Security Officer via e-mail [email protected].

4.4 Keuze

U dient deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen, want indien u niet akkoord gaat met onze handelswijze, is het uw uiteindelijke keuze is om onze Website niet te gebruiken. Onthoud dat door ongeacht welk gedeelte van onze Website te gebruiken, u akkoord gaat met onze privacy policy.

4.5 Toegang krijgen tot en corrigeren van persoonlijke gegevens

U kunt een e-mail sturen naar [email protected] om een verzoek voor toegang tot, corrigeren van of wissen van ieder gedeelte van uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft in verband met de Website aan te vragen. Wij zullen ons binnen redelijkheid moeite getroosten om aan dit soort verzoeken voor correcties of updates van persoonlijke gegevens tegemoet te komen.

5. Algemeen

5.1 Verklaring van Veiligheid

Conscia houdt schappelijke en adequate maatregelen in stand om persoonsgegevens die via de Website verkregen zijn te beschermen.

5.2 Websites van derden en applicaties

Deze Website kan gelinkt zijn aan websites die noch eigendom zijn van, noch door Conscia beheerd worden. Als zodanig geldt deze Privacy Verklaring niet voor informatie verzameld op sites van derden of door enige derde-partij applicatie die gelinkt kan zijn of toegankelijk kan zijn vanaf de Website. Tevens kunnen Klanten en andere derde partijen, inclusief onze zakenpartners en consultants, applicaties ontwikkelen (inclusief mobiele applicaties) of diensten verlenen aan u of andere derde partijen met gebruik van onze Dienst. Deze Privacy Verklaring geldt niet voor informatie die verzameld wordt door Klanten, onze zakenpartners en andere derde partijen of derde-partij applicaties (inclusief mobiele applicaties) of diensten, zelfs niet als deze informatie is verkregen met gebruikmaking van onze Website of dienst.

5.3 Veranderingen in onze Privacy Verklaring

Conscia behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te updaten of te veranderen. Indien wij essentiële wijzigingen doorvoeren in deze Privacy Verklaring zullen wij u daarop attenderen via adequate online notificatie (en daar waar vereist volgens toepasselijk recht uw toestemming verkrijgen). Uw voortgaand gebruik van de Website wordt geacht om acceptatie te zijn van alle updates of veranderingen die wij aanbrengen in deze Privacy Verklaring en als zodanig verzoeken wij u de Privacy Verklaring periodiek door te lezen voor alle updates en veranderingen die wij aangebracht zouden kunnen hebben.

5.4 Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring en onze privacy policy of indien u uw informatie dient te updaten, veranderen of verwijderen, maak contact met ons via: [email protected].

Alle overige feedback, commentaren, vragen en andere berichten die gerelateerd zijn aan onze Website dienen te worden gericht aan: [email protected]

Deze Website wordt beheerd door Conscia Nederland B.V., Kampenringweg 47, 1803 PE Gouda, Nederland.