Cookiebeleid

Versie gedateerd: December 2022

Deel I

Dit Cookiebeleid geeft je inzicht in hoe wij jouw persoonsgegevens, die wij verkrijgen via ons gebruik van cookies op de Conscia websites conscia.com en nil.com verwerken.

Voor een cookieverklaring volgens de cookie-regelgeving, zie Deel II hieronder.

Dit Cookiebeleid bevat geen informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken in hun relatie tot andere services en activiteiten die Conscia verricht. Je kunt onze algemene Privacy Policy  raadplegen voor algemene informatie of voor verwijzingen naar specifieke verwerkingsactiviteiten.

Wij zijn gebonden door Regulering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van zulke gegevens en herroepen Directief 95/46/EC (General Data Protectie Regulering) (“GDPR”) zelfs in gevallen waarin wij persoonsgegevens verwerken van individuele personen die permanent buiten EU verblijven.

Tot op zekere hoogte kunnen wij ook worden gebonden door nationale wetgevingen van andere landen buiten Nederland.

Wij zijn de data controller – Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als internationale organisatie met wettelijke entiteiten in diverse landen, heeft de Conscia Group een groepswebsite voor de gehele groep. Daarom zijn de Conscia entiteiten die hieronder vermeld staan ook gezamenlijk data controllers voor verwerking van jouw persoonsgegevens die wordt verzameld via cookies.

Je kunt ons op de volgende adressen bereiken:

Land Bedrijfsnaam Adres Hoofdkantoor
Denemarken Conscia A/S
Conscia Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. Sal
DK-2605 Brøndby
Telefoon: +45 70207780
Duitsland xevIT GmbH Otto-Hahn-Str. 18
76275 Ettlingen
Telefoon: +49 7243 5054-4
Noorwegen Conscia Norge AS Universitetsgata 10

0164 Oslo
Telefoon: +47 24 07 74 44

Nederland Conscia Nederland B.V. Kampenringweg 47
2803 PE Gouda
Telefoon: +31 88 522 88 22
Slovenië NIL Ltd. Baragova ulica 5

SI – 1000 Ljubljana
Telefoon: +386 1 4746 500

Zweden Conscia Sverige AB Lindhagensgatan 76

112 18 Stockholm
Telefoon: +46 (0)8 765 53 00

Voor inlichtingen zijn onze openingstijden maandag – vrijdag van 8 – 16 uur.

Data Protection Officer, contactpersoon

Onze Data Protection Officer is jouw contactpersoon voor alles met betrekking tot gegevensbescherming. Indien je vragen hebt stuur deze naar: [email protected].

Indien je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan direct contact op met onze DPO. Voor meer informatie over jouw rechten, zie de sectie: ‘Jouw rechten als data subject’ verderop.

Beschrijving van onze dataverwerking

Deel II hieronder geeft een beschrijving van onze dataverwerking met betrekking tot  individuele cookies die wij op onze website gebruiken.

Onze basis voor verwerking van jouw gegevens

Basis voor onze verwerking van jouw informatie vormt de Data Protectie Regulering art. 6 (1) (f) (wettelijk belang). Het wettelijk belang dat wij nastreven is om jou de gevraagde whitepaper, gids, customer case of andere items toe te sturen en om deze informatie gezamenlijk met andere informatie over jou te gebruiken voor algemene marketingdoeleinden.

Overdracht van gegevens naar derde landen

De wettelijke basis voor de transfers vormen de EU standaard contractbepalingen 2010 overeenkomstig Artikel 46 (2) (c) GDPR gekoppeld aan het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (2010/87 / EU). Additionele maatregelen voor nog verdergaande bescherming van persoonsgegevens en effectievere wettelijke bescherming van data subjects zijn momenteel in voorbereiding.

Wij gebruiken de volgende services:

Google LCC

Wij gebruiken Google Analytics, een web analytics service van Google LLC (“Google”) voor statistieken op onze websites. Data wordt alleen verzameld als jij instemt met ‘Statistische’ cookies als je een van onze websites bezoekt.

De databeschermingsverklaring  voor Google LLC met meer gedetailleerde informatie over de verzameling en gebruik van jouw data door Google kun je vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

Ontvanger van de data:
Google LLC[SK20], 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Facebook

ij gebruiken Facebook voor online adverteren en voor het plaatsen van nieuws. De dienst van Facebook maakt gebruik van cookies om informatie over uw gedrag en activiteit op onze websites op te slaan en te verwerken voor statistieken, optimalisatie en gerichte marketing op hun eigen platform. Er worden alleen gegevens verzameld als u bij uw bezoek aan een van onze websites toestemming heeft gegeven voor ‘Marketing’-cookies.

De databeschermingsverklaring voor Facebook met meer gedetailleerde informatie over verzameling en gebruik van jouw data door Facebook kunt je vinden op https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ontvanger van de data:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Meta Platforms Inc, Menlo Park, CA. 512374, USA

Hubspot

Wij gebruiken Hubspot’s service om informatie te verzamelen over bezoekers en hun activiteit op onze websites. De informatie wordt gebruikt om gebruikersgedrag te tracken en analyseren en om gerichte marketing te leveren. Hubspot’s service gebruikt cookies om informatie te verwerken en op te slaan. Data wordt alleen verzameld als jij instemt met ‘Marketing’ cookies als je een van onze websites bezoekt.

Hubspot gebruikt sub-processors in landen buiten de EU en daarom kan jouw data worden overgebracht naar derde landen.

De databeschermingsverklaring  voor Hubspot met meer gedetailleerde informatie over de verzameling en gebruik van jouw data door Hubspot kun je hier vinden https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Ontvanger van de data:
HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA

Leadfeeder

Wij gebruiken Leadfeeder’s service om beter te begrijpen wie onze websites bezoeken en om bestaande en potentiële klanten te identificeren. Leadfeeder combineert een bedrijfs-IP adres van een bezoeker op onze website met andere openbaar toegankelijke informatie, zoals LinkedIn accounts. Leadfeeder verwerkt alleen bedrijfsdata en verzamelt en trackt géén persoonsgegevens. Data wordt deels verzameld via cookies, maar alleen als jij hebt ingestemd met ‘Marketing’ cookies als je een van onze websites bezoekt. Leadfeeder gebruikt sub-processors in landen buiten de EU en daarom kunnen jouw persoonsgegevens overgebracht worden naar derde landen.

De databeschermingsverklaring voor Leadfeeder met meer gedetailleerde informatie over de verzameling en gebruik van jouw data door Leadfeeder kun je hier vinden https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Ontvanger van de data:
Liidio Oy / Leadfeeder, Keskuskatu 6 E, 00100 Helsinki, Finland

LinkedIn

We gebruiken Linkedin voor online advertising en voor nieuws en job postings. LinkedIn’s service gebruikt cookies om informatie op te slaan en te verwerken over jouw gedrag en activiteit op onze websites voor statistieken en optimalisatie. Data wordt alleen verzameld als jij hebt ingestemd met ‘Marketing’ cookies als je een van onze websites bezoekt.

De databeschermingsverklaring voor LinkedIn met meer gedetailleerde informatie over verzameling en gebruikt van jouw data door LinkedIn kun je hier vinden https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Ontvanger van de data:
LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA

Marketo

Wij gebruiken Adobe Marketo voor online formulieren, registraties, sturen van e-mails en het verzamelen van informatie over activiteit van gebruikers. Hiervoor gebruiken wij cookies, maar alleen als een gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van marketing cookies. Wij zijn een schriftelijke data processor agreement met Adobe aangegaan betreffende hun verwerking van persoonsgegevens voor ons als data processor, om te garanderen dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens onze instructies worden verwerkt en dat de noodzakelijke security maatregelen worden genomen om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Adobe Marketo maakt gebruik van sub-processors in landen buiten de EU en daarom kan overbrenging van jouw persoonsgegevens naar derde landen plaatsvinden. De landen waarheen overbrenging kan plaatsvinden staan op de Marketo website: https://documents.marketo.com/legal/sub-processor-list. Overdrachten worden gedaan op basis van de standaard contractuele voorwaarden van de Commissie. Door gebruik van ons contactformulier, ga jij er expliciet mee akkoord, dat de door jou verstrekte  persoonsgegevens om op jouw verzoek contact met je op te nemen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de EU in verband met ons gebruik van Adobe Marketo.

De databeschermingsverklaring van Marketo met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruik van jouw gegevens kun je vinden op: https://documents.marketo.com/toutapp/privacy.

Ontvanger van de data:
Marketo EMEA Ltd., Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland

OptinMonster, Retyp LLC

Wij gebruiken OptinMonster’s service om relevante content te promoten aan bezoekers van onze eigen websites. Data wordt deels verzameld via cookies, maar alleen indien jij hebt ingestemd met ‘Statistische’ cookies als je een van onze websites bezoekt.

De databeschermingsverklaring voor OptinMonster met meer gedetailleerde informatie over verzameling en gebruik van jouw data door OptinMonster kun je vinden op https://optinmonster.com/privacy

Ontvanger van de data:
OptinMonster, Retyp LLC, H7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach, Florida, 33412, United States

Vimeo

Wij gebruiken Vimeo voor streaming video content. Vimeo’s service gebruikt cookies om informatie te verwerken en op te slaan over jouw gedrag en activiteit op onze websites voor statistieken en optimalisatie. Data wordt alleen verzameld als jij hebt ingestemd met ‘Marketing’ cookies als je een van onze websites bezoekt.

De databeschermingsverklaring voor Vimeo met meer gedetailleerde informatie over verzamelen en gebruik van jouw data door Vimeo kun je hier vinden: http://vimeo.com/privacy

Door op de start-button van een video te drukken of door het invullen van een formulier in een video, stem je in met overdracht van jouw data naar Vimeo

Ontvanger van de data:
Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA

Wistia

Wij gebruiken Wistia voor streaming video content. Om jouw privacy te beschermen hebben wij de service geïntegreerd op een manier waarbij data anoniem wordt verzameld als jij niet hebt ingestemd met marketing cookies. Lees meer over de Wistia Privacy Mode hier: https://wistia.com/support/account-and-billing/privacy-and-data-protection

De databeschermingsverklaring voor Wistia met meer gedetailleerde informatie over verzameling en gebruik van jouw data door Wistia kun je hier vinden https://wistia.com/privacy.

Door op de start-button van een video te drukken of door het invullen van een formulier in een video, stem je in met transmissie van data aan Wistia.

Ontvanger van de data:
Wistia, Inc., 120 Brookline Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA

Wij geven jouw gegevens niet door

Wij geven jouw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij zullen uitsluitend jouw gegevens vrijgeven indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of op rechterlijk bevel.

Retentie periode

Wij slaan jouw gegevens slechts zo lang op als nodig en niet langer dan 12 maanden na de laatste geregistreerde activiteit (interactie met de webpagina, invullen van een webformulier, deelname aan een web seminar, etc.), tenzij er specifieke wettelijke redenen en/of wettelijke bepalingen zijn die een langere bewaartijd vereisen, zoals:

 • Statutaire retentieverplichtingen: (accounting- of financiële verplichtingen).
 • De gegevens nog nodig zijn om wettelijke claims vast te stellen en uit te oefenen of om zich te verdedigen tegen wettelijke claims, bijvoorbeeld omwille van technologische of forensische redenen.
 • Verplichtingen om te verdedigen tegen aanvallen op onze webservers en deze te tracken.
 • Wissen tegen wettelijke belangen van de data subjects zou ingaan.
 • Een andere uitzondering die volgens Art. 17 Par. 3 GDPR toepasselijk is.

Wij bewaren de documentatie van jouw toestemming gedurende een periode van twee jaar.

Jouw rechten als data subject

Onder GDPR heb je verschillende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hier meer lezen over jouw rechten als data subject

Als jij één van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Onze contact informatie staat in het voorgaande vermeld.

Jouw rechten zijn inclusief:

 • Recht van toegang voor de data subject
  Je bent gerechtigd tot toegang tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken en tot de nodige additionele informatie.
 • Recht op rectificatie
  Je bent gerechtigd tot rectificatie van inaccurate jou betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op wissen
  In zeer speciale gevallen ben je gerechtigd om jou betreffende gegevens te laten wissen vóórdat de reguliere datum voor wissen gepasseerd is.
 • Recht op restrictie van verwerking
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot restrictie op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als jij gerechtigd bent tot restrictie op verwerking van jouw persoonsgegevens, mogen wij in het vervolg slechts deze informatie verwerken -anders dan opslaan- mét jouw toestemming, of met als doel het vaststellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen wettelijke claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon of omwille van een zwaarwegend algemeen belang van de EU of van een lidstaat.
 • Recht om bezwaar aan te tekenen
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot aantekenen van bezwaar tegen een anderszins wettige verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om een klacht is te dienen bij een toezichthoudende instantie
  Je bent ook gerechtigd tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie of een andere bevoegde databescherming instantie over onze verwerking van jouw gegevens. Dit kan bijvoorbeeld de databescherming instantie van het land waar je verblijft zijn.

Een lijst van alle databescherming instanties in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte kun je hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Deel II

Waarom gebruiken wij cookies?

Dit Deel II geeft je een beschrijving van de dataverwerking gerelateerd aan individuele cookies die wij op de website gebruiken:

Door gebruik van cookies op conscia.com en nil.com bieden wij je content zoals video’s en contactformulieren. Wij verbeteren zo ook onze gebruikerservaring en beveiliging en zij helpen ons analyseren hoe onze webpagina wordt gebruikt en hoe succesvol onze marketing activiteiten zijn. Onze cookies zijn in de volgende categorieën ingedeeld: “Strikt noodzakelijke”, “Functionele”, “Statistische” en “Marketing”. “Strikt noodzakelijke” zijn niet-optioneel, bij de overige categorieën heb je de mogelijkheid om individuele toestemming te verlenen.

Profiling

Als je instemt met gebruik van Marketing cookies, zullen wij de verzamelde data gebruiken om een gebruikersprofiel te creëren in Adobe Marketo met als doel om onze webpagina’s en services verder te optimaliseren, gebaseerd op jouw voorkeuren en voor algemene marketingdoeleinden.

Als je akkoord gaat met de voorwaarden en deelneemt aan andere activiteiten op onze website (bijvoorbeeld, registratie voor events , lezen en clicken op links in de door ons verzonden nieuwsbrief , whitepaper downloads), zal informatie over zulke activiteiten en interacties met onze marketing activiteiten ook deel worden van jouw gebruikersprofiel en deze informatie zal worden gebruikt gerelateerd aan de informatie die over jou is verzameld via cookies voor algemene marketing- en voor statistische doeleinden.

Wij doen dit om de beweegredenen van onze klanten en hun behoeften te begrijpen en om meer gedetailleerde kennis te verkrijgen over onze (potentiële) klanten, om trends gerelateerd aan individuele interesses te bepalen, om relevante eigenschappen van onze webpaginabezoekers vast te stellen, voor statistische analyses van webpagina traffic en marketing campagnes en om potentiële klanten te contacteren.

Conscia gebruikt geen profiling om beslissingen te nemen die puur gebaseerd zijn op automatische verwerking, inclusief profiling, wat juridische effecten die jou betreffen zou kunnen opleveren of jou op soortgelijke wijze zou kunnen beïnvloeden.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze websites:

Strikt noodzakelijke cookies

Cookie Naam Doel van verwerking Verwerking persoons-gegevens Wettelijke basis Verwerkers Retentieperiode
RSMKTO1 Dit cookie is wordt door Marketo gebruikt voor load balancing. Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Adobe Sessie
__cf_bm Identificatie en  mitigatie van geautomatiseerd traffic om website te beschermen tegen bad bots. Cloudflare trackt geen gebruikers van site naar site of van sessie naar sessie. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Cloudflare 30 minuten
CookieInformationConsent Noodzakelijk voor onze cookie toestemmings-solution. Regelt bezoekers cookies-voorkeuren. Informatie over cookie voorkeuren en toestemming, inclusief datum en tijd, browser versie, URL, en Cookie Information user ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Cookie Information 1 jaar
BIGipServer.* Deze encrypted cookies bieden load balancing voor onze server. De cookie value bevat het gecodeerde IP adres en de poort van de doelserver. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) F5, Adobe Sessie

Functionele cookies:

Cookie Naam Doel van verwerking Verwerking persoons-gegevens Wettelijke basis Verwerkers Retentieperiode
sc_anonymous_id Ondersteunt gebruik en voorkeuren voor de ingebouwde muziekspeler van Soundcloud op onze website. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Soundcloud 10 jaar

Statistische cookies

Cookie Naam Doel van verwerking Verwerking persoons-gegevens Wettelijke basis Verwerkers Retentieperiode
^_gat_UA-\d*-\d*$ Dit cookie wordt gebruikt door Google Analytics; wij gebruiken het om informatie te verzamelen over onze bezoekers en hun gedrag op de website voor analytische optimalisatie en rapportage-doeleinden. De cookies verzamelen op een zodanige wijze informatie dat een bezoeker niet rechtstreeks geïdentificeerd wordt, maar dat het helpt om het aantal bezoekers van onze websites vast te stellen, welke pagina’s een bezoeker bezocht voordat hij onze website bezocht en welke pagina’s zij bij ons bezoeken. Het verzamelt ook informatie over browser en device van de bezoeker. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 1 minuut
_ga Dit cookie wordt gebruikt door Google Analytics, dat wij gebruiken om informatie te verzamelen over onze bezoekers en hun activiteit op de website voor analytische en rapportage doeleinden. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 2 jaar
_ga_.* Dit cookie wordt gebruikt door Google Analytics, dat wij gebruiken om informatie te verzamelen over onze bezoekers en hun activiteit op de website voor analytische en rapportage doeleinden. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 2 jaar
_gid Dit cookie wordt gebruikt door Google Analytics, dat wij gebruiken om informatie te verzamelen over onze bezoekers en hun activiteit op de website voor analytische en rapportage doeleinden. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 24 uur
_pk_id.* Collects information about the users and their activity on the website for analytics and reporting purposes. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Matomo analytics platform 13 months
_pk_ses.*
_pk_hsr.*
Collects information about the users and their activity on the website for analytics and reporting purposes. The cookie is used to temporarily store data for the visit. None GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Matomo analytics platform 30 minutes
CLID Collects information about the users and their activity on the website for analytics and reporting purposes. Identifies the first-time Clarity saw a user on any site using Clarity. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Microsoft Clarity 1 year
_clck This cookie is used to track and record the performance of individual website elements, such as buttons or links, to optimize user experience and identify potential issues. None GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Microsoft Clarity 1 year
_clsk Collects information about the users and their activity on the website for analytics and reporting purposes. It stores and combines pageviews by a user into a single session recording Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Microsoft Clarity 1 day
ANONCHK Set by Bing and used to store a user’s session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. This cookie collects a visitors IP address, technical information about their device (e.g., browser type, operating system) GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Microsoft Clarity 30 minutes
_omappvp
_omappvs
Deze cookies verzamelen informatie over de gebruikers en hun activiteit op de website. Deze informatie wordt gebruikt om relevante content te promoten aan  onze bezoekers op onze eigen websites. OptinMonster gebruikt deze twee cookies om vast te stellen of een bezoeker nieuw is of terugkeert naar de website. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Retyp LLC (Optinmonster) _omappvp: 11 jaar
_omappvs: 20 minuten
omSeen-.*$ Deze cookies verzamelen informatie over de gebruikers en hun activiteit op de website. Dit cookie wordt gebruikt door OptinMonster om vast te stellen of er al een campagne getoond is aan een bezoeker. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Retyp LLC (OptinMonster) 30 dagen
vuid Verzamelt informatie over de gebruikers en hun activiteit op de website door embedded videospelers voor analyse en rapportage doeleinden. Dit cookie verzamelt het IP-adres van een bezoeker en technische informatie over hun device (bijv., browsertype, operating system) GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Vimeo Inc 2 jaar

Marketing cookies

Cookie Naam Doel van verwerking Verwerking persoons-gegevens Wettelijke basis Verwerkers Retentieperiode
_mkto_trk Wij gebruiken Marketo op onze website voor digitale en account-gebaseerde marketing. Wij verzamelen data over gebruikers-activiteit zoals paginabezoek, download van whitepapers en eventregistraties.  Wij gebruiken Marketo ook voor verzenden van nieuwsbrieven en andere e-mails. Dit cookie verzamelt een uniek user-ID en informatie over jouw device en activiteit op onze website. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Adobe 2 jaar
_gcl_au Ondersteunt de integratie van Google AdSense op de website voor gerichte advertising. Dit cookie meet advertisement en conversie efficiency over een gehele website. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 3 maanden
YSC Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website via embedded videospelers met als doel leveren van gerichte advertising. Dit  cookie wordt gebruikt door YouTube om gebruikersinput te onthouden en gebruikers-activiteiten te kunnen associëren. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC Sessie
__hssc Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. De informatie wordt gebruikt voor tracken en analyseren van gebruikersgedrag en voor gerichte advertising. Dit cookie trackt sessies. Het wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer dient te verhogen en levert een tijdstempel voor het __hstc cookie. Dit cookie verzamelt informatie over domein, view count (verhoogt met elke pageview tijdens een sessie) en  sessie-start tijdstempel. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) HubSpot Ireland Limited 30 minuten
__hstc Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website.  De informatie wordt gebruikt voor tracken en analyseren van gebruikersgedrag en voor leveren van gerichte advertising. Dit is HubSpot’s belangrijkste cookie voor tracking van bezoekers. Dit cookie verzamelt informatie over domein, utk, initieel tijdstempel (eerste bezoek), laatste bezoek tijdstempel, lopend tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (neemt toe voor iedere volgende sessie) GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) HubSpot Ireland Limited 6 maanden
_lfa Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. Dit wordt gebruikt voor retargeting en account-based marketing. Dit cookie registreert data zoals IP adressen, tijd op de website, en pageverzoeken. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Liidio Oy / Leadfeeder 2 jaar
_lfa_test_cookie_stored Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. Dit wordt gebruikt voor retargeting en account-based marketing. Dit cookie verzamelt IP-adres van de bezoeker, technische informatie over hun device (bijv., browsertype, operating system) en informatie over website activiteit. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Liidio Oy / Leadfeeder 24 uur
lidc Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt om data center selectie te faciliteren. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 24 uur
UserMatchHistory Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt voor meten van LinkedIn Ads activiteit en  performance. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 30 dagen
_fbc Wordt gebruikt voor leveren, meten, en verbeteren van de relevantie van ads. Dit cookie wordt gebruikt om laatste bezoek op te slaan. Dit cookie verzamelt informatie over jouw browsing device. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Meta Platforms Ireland Ltd. 3 maanden
_fbp Identificeert browsers met als doel advertising en site analytics services. Dit cookie logt en trackt bezoeken over verschillende  websites. Dit cookie verzamelt informatie over jouw browsing device en activiteit ongeacht of je wel of niet bent ingelogd bij Facebook. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Meta Platforms Ireland Ltd. 3 maanden
CONSENT Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website via embedded videospelers voor het leveren van gerichte advertising. Dit cookie logt ongeacht of de bezoeker cookies in de marketing categorie heeft geselecteerd. Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) Google LLC 2 jaar
__hssrc Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. Deze informatie wordt gebruikt voor tracken en analyseren van gebruikersgedrag en voor gerichte advertising. Wanneer HubSpot het sessie cookie verandert, wordt dit cookie ook ingesteld om te bepalen of een bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart.
Als dit cookie niet aanwezig is wanneer HubSpot cookies beheert, wordt dit beschouwd als een nieuwe sessie.
Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) HubSpot Ireland Limited Sessie
hubspotutk Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. De informatie wordt gebruikt voor tracken en analyseren van gebruikersgedrag en voor gerichte advertising. Dit cookie trackt de identiteit van de bezoeker. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij indienen van formulieren en gebruikt bij het elimineren van duplicaat-contacten. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) HubSpot Ireland Limited 6 maanden
AnalyticsSyncHistory Verzamelt informatie over gebruikers en hun activiteit op de website. Informatie wordt gebruikt voor tracken en analyseren van gebruikersgedrag, tegemoetkomen aan individuele gebruikers-behoeften en voor gerichte advertising. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd waarop een sync plaatsvond met het lms_analytics cookie Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 30 dagen
bcookie Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms.  Dit cookie is een browser Identifier cookie dat wordt gebruikt voor de unieke identificatie van devices die zich toegang tot LinkedIn verschaffen om misbruik op het platform te detecteren. Dit cookie verzamelt details over uw device en browser. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 2 jaar
bscookie Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt voor het onthouden dat een ingelogde gebruiker wordt geïdentificeerd via twee-stappen authenticatie Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 2 jaar
lang Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt om de taalsetting van een gebruiker te onthouden om te borgen dat LinkedIn.com verschijnt in de door de gebruiker geselecteerde taalsetting. Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation Sessie
Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt om de taalsetting van een gebruiker te onthouden om te borgen dat LinkedIn.com verschijnt in de door de gebruiker geselecteerde taalsetting. Geen GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation Sessie
li_gc Ondersteunt online marketing door verzamelen van informatie over gebruikers voor promoten van producten via partners en andere platforms. Dit cookie wordt gebruikt om toestemming van bezoekers op te slaan voor gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden. Dit cookie bevat een wereldwijd uniek ID. GDPR art. 6 (1) (f) (wettelijk belang) LinkedIn Corporation 2 jaar

Zo kunt u cookies weigeren of verwijderen

U kunt cookies op uw computer, tablet of telefoon altijd weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Waar u deze instellingen kunt vinden, is afhankelijk van het type browser dat u gebruikt. Als u de instellingen wijzigt, moet u er rekening mee houden dat sommige functies en diensten niet kunnen worden gebruikt omdat ze erop vertrouwen dat de website de door u gemaakte keuzes kan onthouden.

U kunt er hier voor kiezen om geen cookies van Google Analytics te ontvangen.
Het is hier mogelijk om ervoor te kiezen cookies van sommige advertentienetwerken die informatie delen via verschillende netwerken niet te accepteren.

Cookies verwijderen

U kunt cookies verwijderen die u eerder hebt geaccepteerd. Als u een pc met een recente versie van een browser gebruikt, kunt u uw cookies verwijderen met behulp van deze sneltoetsen: CTRL + SHIFT + Delete.

Als de sneltoetsen niet werken en/of als u een computer van Apple gebruikt, moet u weten welke browser u gebruikt en vervolgens op de betreffende link klikken:

Onthoud: Als u verschillende browsers gebruikt, moet u de cookies in alle browsers verwijderen.