Achter de schermen met….

Het is mijn verantwoordelijkheid binnen Conscia om onze relaties te helpen bij collaboration oplossingen. Ons doel is om de mensen in zorg te ondersteunen en ervoor te zorgen dat deze mensen hun werkzaamheden makkelijker en zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. In dat kader hebben we een project afgerond waar ik zeer trots op ben: het inrichten van ‘virtuele wachtkamers’.

In de virtuele wachtkamers kunnen patiënten zich online melden voor een consult met een arts. Een consult vindt vervolgens plaats via videoconference. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar daar komen toch heel veel kritische zaken bij kijken. Zo wordt er momenteel bij een klant een koppeling met het elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd, zodat het systeem nog eenvoudiger wordt in het gebruik. Tevens dienen de artsen te kunnen overleggen met een collega of andere (medisch) specialist. Hiervoor moeten ze  gevoelige patiëntengegevens kunnen delen en uiteraard moet er voldaan worden aan strenge eisen op het gebied van security en privacy.

Zo krijgen wij nog talloze andere vragen om de communicatie en informatie-uitwisseling tussen IC-artsen, ziekenhuizen, huisartsen, onderzoekers, patiënten , familie, etc. mogelijk te maken. Wij ondersteunen onze klanten met levering, advies en……heel belangrijk: de adoptie!

Met een gezamenlijke inspanning hebben we mooie diensten kunnen realiseren. Ik ben er trots op dat dit onze bijdrage is aan de continuïteit van de zorg en het gezond houden van de dienstverleners, zodat zij de beste zorg aan hun patiënten kunnen leveren.