De 5 belangrijkste ontwikkelingen binnen datamanagement in 2022

Steeds meer bedrijven zijn bezig met een spannende en uitdagende digitale transformatiereis. Eén van de belangrijkste uitdagingen bij het overstappen op een nieuwe digitale infrastructuur is datamanagement. Stel dat er een grootschalige migratie naar Microsoft 365 aan zit te komen. Wat doet je dan met data van voormalig medewerkers? Hoe maak je inzichtelijk welke data nog steeds belangrijk is, welke je moet verrijken of juist overbodig is? Welke data ga je verplaatsen naar de nieuwe omgeving?

Goed datamanagement levert de antwoorden op die vragen en zorgt ervoor dat je meer rendement haalt uit een veelzijdig en snel groeiend  informatielandschap. Om te zorgen voor een zo goed mogelijk datamanagement is het van belang om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken. In dit blog lees je daarom wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn binnen datamanagement in 2022.

1.   De hoeveelheid data groeit

Een belangrijke trend die wereldwijd speelt is de spectaculaire groei van de hoeveelheid data waarmee organisaties te maken hebben. Dit blijkt wel uit het gegeven dat de afgelopen twee jaar er meer data gegenereerd is dan in de hele menselijke geschiedenis daarvoor. Naast al die nieuwe data, hebben de meeste organisaties, zeker als ze al een tijdje bestaan, ook nog een berg ‘legacydata’. Dit is data die niet meer aan een concrete persoon te koppelen is en waarvan de bewaar- en opslagstatus lang niet altijd duidelijk is.

2.   Opslag: van file naar object

Een direct gevolg van de spectaculaire groei van data is dat met name ongestructureerde data, traditionele file-opslag, een probleem is en wordt voor veel organisaties. De hoeveelheid filedata wordt alsmaar groter, wat leidt tot een complex en uiteindelijk vaak onoverzichtelijk informatielandschap. Met een wildgroei aan data die op verschillende locaties en als meerdere kopieën worden opgeslagen. Een trend die hieruit voortvloeit is het toenemende belang van object storage.

Een filestructuur bestaat uit diverse mappen, directories en submappen. Een objectgebaseerde structuur kunt u vergelijken met het systeem van een garderobe: een object is een nummer waar doorzoekbare data aan is gekoppeld. Er is geen complex web van directories en subdirectories, maar een verzameling objecten die u voor een betere doorzoekbaarheid kunt verrijken met metadata en tags. Object storage is inmiddels al de gangbare standaard voor Artificial Intelligence (AI) en big data.

3.   Het groeiende belang van dataclassificatie

Het belang van dataclassificatie is op dit moment misschien wel de belangrijkste trend op het gebied van datamanagement. Dat geldt voor organisaties die al lang bestaan en vanuit een on-premise situatie grote hoeveelheden data naar de cloud brengen, maar ook voor bedrijven die gebruikmaken van een hybride-cloud oplossing.

Dataclassificatie schept inzicht en geeft antwoord op een aantal vragen die essentieel zijn voor goed datamanagement in een tijdperk van enorme informatiedichtheid. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als:

  • Welke data is belangrijk en welke niet? In de praktijk zien we dat een groot deel (vaak meer dan 80 procent) van de data die een bedrijf bewaart eigenlijk geen functionele waarde meer heeft. Door inzicht te krijgen in het relevantieniveau van specifieke data, wordt het makkelijker om te bepalen of bepaalde legacy data wel mee de cloud in moet.
  • Welke data is interessant om te verrijken? Het verrijken van de juiste data kan leiden tot waardevolle inzichten waarmee u processen verbetert of kostenefficiënter werkt.
  • Welke data gaat u waarheen verplaatsen? Privacygevoelige of bedrijfskritische data hoort op een andere plek thuis en vraagt om een hoger beveiligingsniveau dan meer laagdrempelige data.
  • Waar moet welke data aan voldoen qua performance, bescherming, beveiliging en bewaartermijn

Zonder een goede dataclassificatie vervallen organisaties vaak in een oude fout: alle data worden op dezelfde manier behandeld. Het resultaat? Een grotere kans op veiligheidsincidenten en datalekken, maar ook onnodig hoge kosten voor opslag omdat u veel data migreert en opslaat die weinig tot geen waarde meer hebben. Er zijn specifieke oplossingen beschikbaar die uitgebreide mogelijkheden bieden voor gegevensclassificatie en informatiebeveiliging.

4.   Sterkere nadruk op security

Door strengere regels voor data- en privacybescherming (AVG) zijn de meeste organisaties zich er inmiddels wel van bewust dat security een belangrijke pijler is van goed datamanagement. Ze zijn steeds meer bereid om te investeren in beveiligingsmaatregelen, data governance, goede frameworks voor toegangsrollen en -rechten bij het beheren van gevoelige informatie, en oplossingen voor geautomatiseerd privacymanagement.

5.   Artificial Intelligence, Machine Learning en datamanagement

Omdat datasets groter en groter worden, roepen steeds meer bedrijven de hulp in van snel evoluerende technologieën aIs Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). AI en ML kunnen processen als het verwerken, identificeren en classificeren van data verregaand automatiseren. Zo kunt u meer data in een sneller tempo verwerken. AI en ML bereiden data ook voor voor gebruik in Business Intelligence (BI)- en analyseplatforms, wat de kwaliteit van queries, datavisualisatie en datavirtualisatie aanzienlijk verbetert.

Werk maken van datamanagement? Conscia helpt

Wil je serieus werk maken van kwalitatief hoogwaardig datamanagement? Dan helpt Conscia je graag verder. Dat doen we op een aantal manieren:

  • Met Secure S3 bieden we een krachtige en flexibele hybride cloudopslagdienst waarin u een vrijwel onbeperkte hoeveelheid data veilig en efficiënt opslaat.
  • Onze storagetechnologie is op locatie, in het eigen datacenter en in de cloud beschikbaar. Je ziet welke data hoe en hoelang worden gebruikt. We kunnen onbelangrijke of ‘koude data’ verder wegzetten op een locatie met een iets mindere performance en lagere kosten en ervoor kiezen om geen back up voor deze informatie te hebben.
  • Via consultancy helpen we je met het in kaart brengen van uw informatie-architectuur en het bepalen van een startpunt voor datamigratie en -classificatie. We kunnen je ook adviseren over de juiste tools voor het optimaliseren van datamanagement, dataclassificatie en informatiebeveiliging.
  • Middels hoogwaardige connectiviteitsoplossingen helpen we je met het creëren van een snelle en veilige snelweg naar alle datapercelen. Zo kun je ideale combinaties maken met hybride infra.

Meer weten?

Wil je meer weten over datamanagement? En ben je benieuwd naar de oplossingen van Conscia die je helpen om dit onderdeel van je digitale bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via +31 88 522 88 22 of hybrid-cloud-nl@conscia.com. Je kunt ook een contactformulier invullen.