In hoeverre is uw infrastructuur klaar voor de toekomst?

In hoeverre is uw infrastructuur klaar voor de toekomst?

4 belangrijke checks op uw ICT-omgeving in 2021

Het jaar 2020 was een jaar waarin bedrijven veel van hun processen razendsnel en verregaand transformeerden en digitaliseerden. Studeren, vergaderen, samenwerken aan rapporten, consulteren, behandelen en doceren; vanwege de pandemie moest alles ineens ‘op afstand’.

De verwachting is dat de pandemie onze manier van werken blijvend heeft veranderd. We zullen het kantoor, ziekenhuis of de universiteit zeker niet definitief vaarwel zeggen, maar wel steeds minder de noodzaak voelen om er doorlopend aanwezig te zijn. Het ‘hybride werken’ wordt steeds meer de nieuwe standaard. Dit betekent dat u een deel van de tijd op kantoor en deels ‘op afstand’ werkt.

Hybride werken vraagt ook om een andere IT-infrastructuur met nieuwe grenzen, een zogenoemd ‘gedistribueerd’ netwerk. Het is dus belangrijk dat uw IT-infrastructuur meebeweegt met de eisen die het hybride werken aan een IT-landschap stelt. Daarom geven we u in dit artikel een aantal checks waarmee u vaststelt of uw IT-infrastructuur in 2021 mee transformeert met het hybride werken.

De veranderingen
Om hybride werken te faciliteren, moet een IT-infrastructuur gedistribueerd in plaats van alleen maar lokaal zijn. Zo’n gedistribueerde infrastructuur berust op drie belangrijke designprincipes.

Detectie aan de rand
In een gedistribueerde architectuur is het veiligheidsdomein een stuk groter dan we voorheen gewend waren. Het gevolg: detectie van security-incidenten verplaatst zich steeds meer naar de rand (de ‘edge’) van het netwerk. Dit geldt zowel voor de data als de gebruikers.

No Border Area Network (NoBAN)
Een gedistribueerd netwerk kent amper afgebakende gebieden. Data en gebruikers kunnen zich vrijwel overal bevinden. Het nieuwe normaal? Een gedistribueerd netwerk dat de gebruikservaring van een lokaal netwerk biedt.

Een datacentrische architectuur
Een gedistribueerde architectuur is ‘datacentrisch’. Dit wil zeggen dat gegevens verspreid staan over verschillende locaties die met elkaar verbonden zijn en zo één abstract datacenter vormen. De ICT-Infrastructuur wordt steeds meer een intelligent en dynamisch, softwarematig platform.

De 4 checks

Wilt u er zeker van zijn dat uw infrastructuur meebeweegt met de eisen van het nieuwe netwerk? Evalueer deze dan kritisch met de volgende checks.

 1. Security: awareness en detectie en preventie aan de randen
  Een gedistribueerde architectuur vergroot het ‘aanvalsoppervlak’. Het aantal apparaten en gebruikers buiten de fysieke kantooromgeving groeit, waardoor cybercriminelen ook meer mogelijkheden hebben om zwakke plekken te vinden.De oplossing? Goede detectie- en preventietools aan de randen van het netwerken, zowel bij de gebruikers als de data, die verdachte activiteiten snel signaleren en aanvallen onschadelijk maken. En vergeet ook awareness niet. Herkennen u medewerkers bedreigingen en verdachte activiteiten?
 2. Voorbereid op ‘nieuwe interactie’
  Het wordt steeds belangrijker om collaboratietools en -oplossingen te integreren met het werkproces, zodat de gebruiker zo weinig mogelijk last heeft van de tussenkomst van technologie. Laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid staan centraal. Dit betekent dat er vanuit netwerktechnisch oogpunt behoefte is aan end-to-end-platformoplossingen in plaats van puntoplossingen. Zorg er dus voor dat uw netwerk hier goed op is toegerust.
 3. Locatie onafhankelijk netwerken
  Nu kenniswerkers, studenten, docenten, patiënten en artsen vanuit steeds meer verschillende locaties werken en door het hybride werken ook steeds vaker van werkplek switchen, moet het nieuwe gedistribueerde netwerk plaatsonafhankelijk dezelfde ervaring bieden die men op het kantoor gewend is.Dit kan het beste met een No Border Area Network (NoBAN), een cloud-based netwerk dat eigenlijk geen afgebakende gebieden meer kent. De enige manier om uniform instellingen en rechten efficiënt door te voeren in een dergelijk netwerk is door in te zetten op policy-based-networking. Dit betekent dat u middels beleids- en gebruiksregels het gebruik van bepaalde netwerkonderdelen stuurt en managet, zodat er altijd sprake is van een optimale beschikbaarheid en performance. Het is belangrijk om de samenwerking aan te gaan met een goede partner die de controle en werking van het totale policy-based NoBAN borgt.
 4. Hoe zit het met mijn datamanagement?
  We verschuiven van een datacenter als fysieke plek naar een gedistribueerde datacentrische architectuur. Hierbij gaan subsets van data vanuit verschillende locaties van en naar clouds en lokale datacenters. Wilt u die informatiestromen overzichtelijk en beheersbaar houden? Dan is goed datamanagement – het opslaan, beveiligen en bruikbaar maken en houden van de data binnen uw organisatie – een vereiste.Ontwikkel een duidelijk beleid dat de optimale locatie van verschillende typen data bepaalt. Maak bij het plaatsen van workloads afwegingen op basis van kosten, risico en performance. Die inzichten vertaalt u vervolgens naar beleid dat het proces van datamanagement op een geautomatiseerde manier verzorgt.

Tot slot
Het nalopen van de bovenstaande checks is een prima manier om na te gaan of uw IT-infrastructuur toegerust is op de uitdagingen van het hybride werken en of uw organisatie toekomstbestendig is ingericht. Doe er uw voordeel mee!