Multicloud heeft de toekomst:

8 voordelen

Een blik op organisaties en de moderne manier van werken leert ons dat we steeds meer ‘gedistribueerd’ werken: de werkplek is niet meer automatisch een vaste kantoorruimte, maar kan zich ook gewoon thuis, in de trein, bij de klant of op het terras bevinden. We werken steeds meer in een netwerk zonder grenzen, een ‘No Border Area Network’ of ‘NOBAN’.

Zo’n omslag in de manier van werken stelt ook nieuwe eisen aan netwerken en vraagt om een andere IT-architectuur. De multicloud is in veel opzichten de ideale infrastructuur voor het tijdperk van het hybride werken. In deze blog leggen we je uit waarom en kijken we naar de voordelen van multicloud.

Naar een datacentrische architectuur

Het plaatsonafhankelijke karakter van het hybride werken zorgt ervoor dat we nieuwe eisen stellen aan netwerken en dataopslag. Een ‘datacentrische’ architectuur, waarin data verspreid staat over verschillende locaties, wordt steeds gebruikelijker. De optimale locatie bepaal je op basis van gebruik, beschikbaarheid, kosten en beveiliging. Via speciale technologie, een zogenaamde ‘cloud fabric’, worden al deze locaties met elkaar verbonden en ontstaat een virtueel datacentrum.

Wat houdt multicloud in?

Een belangrijke voorwaarde voor het scheppen en managen van een datacentrische architectuur is de beweegbaarheid van data. Workloads moeten makkelijk door de verschillende locaties van het netwerk kunnen stromen, zodat ze altijd beschikbaar zijn op de plek waar ze nodig zijn.

Een multicloud levert die beweegbaarheid. De naam zegt het al: de multicloud is een hybride constructie die gebruikmaakt van de gebundelde kracht van meerdere cloudtypen en -aanbieders. De multicloud gaat verder dan een hybride cloud en brengt een of meerdere private en publieke clouds en eventuele on-premisesoplossingen samen in een heterogene beheeromgeving.

Dankzij deze architectuur, kun je per afzonderlijke workload het meest geschikte cloudplatform kiezen. Privacygevoelige en bedrijfskritische data on-premises of in een private cloud zetten? Algemeen gebruikte applicaties hosten in Microsoft Azure? En bij een bepaald type applicaties overschakelen op Amazon Web Services (AWS), omdat de technologie van dat platform die oplossingen beter ondersteunt? Met een multicloud-architectuur kan het.

De 8 voordelen van de multicloud

Steeds meer bedrijven kiezen voor een multicloud-strategie. Volgens het Flexera State of the Cloud-rapport kijkt ruim 90% van de bedrijven naar meerdere cloudproviders bij het formuleren van een cloudstrategie. Dit geeft al aan dat de multicloud de toekomst heeft. Tijd om eens te kijken naar de belangrijkste voordelen.

 1. Geen vendor lock-in
  Omdat je bij een multicloud gebruikmaakt van de oplossingen van meerdere cloudproviders, vermijd je een vendor lock-in. Een multicloud biedt flexibiliteit in productkeuze: je hoeft niet perse alle clouddiensten en ondersteunende oplossingen af te nemen bij dezelfde partij.
 2. Een betere risicospreiding
  Een multicloud maakt het ook eenvoudiger om risico’s te spreiden. Heeft een provider te kampen met technische problemen of een veiligheidslek? Dan kun je altijd overschakelen op een andere cloudoplossing. Het spreiden van workloads over meerdere cloudomgevingen verkleint bovendien het risico op downtime.
 3. Continuïteit
  Ook vanuit continuïteitsoogpunt heeft een multicloud voordelen. Disaster recovery wordt bijvoorbeeld makkelijker omdat je resources en data eenvoudig op meerdere locaties opslaat. Zo slinkt de kans op het kwijtraken van bedrijfskritische gegevens aanzienlijk.
 4. Groter geografisch bereik
  Door meerdere clouds te gebruiken, kun je een platform in geografisch opzicht dichter bij de doelgroep plaatsen. Dit helpt bijvoorbeeld om latency-problemen te voorkomen die ontstaan als de afstand tussen de databron en de gebruiker te groot is.
 5. Kostenbesparing
  Door te kiezen voor een multicloud die gebruikmaakt van een cloud fabric is het niet alleen mogelijk om snel data te bewegen tussen verschillende cloudomgevingen: je maakt ook gebruik van een centrale facturering, verbeterde performance en beveiligingsstructuur die zich uitstrekken tot alle onderdelen van de oplossing.
 6. Diverse diensten
  In een multicloud kun je veel (managed) diensten afnemen. Denk bijvoorbeeld aan een divers spectrum aan SaaS-, IaaS- en PaaS-diensten, Backup-as-a-Service. Archive-as-a-Service of tools voor datamanagement. Je hoeft deze diensten niet zelf in huis te hebben en betaalt per dienst en op basis van daadwerkelijk gebruik. Geen verborgen kosten en rekeningen dus voor licenties die je toch niet gebruikt.
 7. Ultieme flexibiliteit
  Door de diensten en oplossingen van meer dan één cloudprovider te gebruiken, in het bijzonder een mix van private en publieke cloudhosting, stem je jouw behoeften af op de oplossingen die het beste bij jouw organisatie passen, óók wanneer de behoeften van jouw bedrijf evolueren. Het resultaat: een toekomstbestendige organisatie die makkelijk inspeelt op nieuwe marktontwikkelingen of veranderende klantbehoeften.
 8. Meer innovatiekracht
  Zeker de grotere cloudspelers innoveren continu en hebben hier ook de resources voor. Ze investeren doorlopend in nieuwe technologie en betere beveiligingsoplossingen. Met een multicloud kun je hier optimaal van profiteren en de nieuwste innovaties afnemen ‘as-a-service’.