“Nee het ligt niet aan het netwerk” krijg inzicht met performance-monitoring van server tot eindgebruiker met ThousandEyes

 

Organisaties die inzicht willen verkrijgen in de prestaties van hun applicaties zijn vaak afhankelijk van meerdere applicaties voor goede monitoring. Ligt de oorzaak van een haperende applicatie in je eigen netwerk, bij de eindgebruiker of ergens tussenin? Per schakel in de keten zijn er vaak al mogelijkheden om dit te meten, maar een helikopterview ontbreekt vaak. De toename van het aantal cloud-applicaties vergroot daarnaast het aantal factoren dat van invloed is op de prestaties. Er komt steeds meer vraag naar een toepassing die de prestaties van applicaties in de gehele keten in kaart kan brengen, optimaal inzicht biedt en prestatieproblemen snel kan lokaliseren.

ThousandEyes

Conscia ondersteunt organisaties hierbij met ThousandEyes monitoring. Het biedt inzicht in de hele keten met behulp van een agent die wordt geïnstalleerd in het netwerk en de prestaties over alle schijven in een portal centraal inzichtelijk maakt. Op die manier is het mogelijk om complexe klantreizen na te bootsen en deze periodiek te testen. Naast de prestaties van het eigen netwerk of eindgebruikers worden ook prestaties en storingen bij cloud-providers als AWS in kaart gebracht. Hiermee kan bijna realtime de impact van storingen bij SaaS-providers in kaart worden gebracht.

ThousandEyes kan daarnaast worden gecombineerd met AppDynamics, dat de prestaties van applicaties op detailniveau monitort. Daarmee ontstaat er inzicht in de volledige onderliggende infrastructuur, waardoor prestatieproblemen zelfs tot op databaseniveau kunnen worden geïdentificeerd.

Toepassingsgebieden

De integrale monitoring van ThousandEyes biedt meerdere kansen. Zo kan een totaalbeeld van de prestaties van applicaties worden gevormd. Als nieuwe initiatieven worden gelanceerd, is het belangrijk om te kunnen meten hoe deze presteren en waar eventuele verbeterpunten liggen. Bij acute problemen of herhaaldelijk optredende storingen zorgt het er daarnaast voor dat er geen lange zoektocht naar de oorzaak nodig is. Dit wordt steeds belangrijker door de verschuiving van on-premise diensten naar de cloud, waarbij een steeds groter deel van de beïnvloedbare netwerkprestaties buiten de eigen omgeving komt te liggen.

Het installeren en inrichten van ThousandEyes is doorgaans niet heel ingewikkeld. De benodigde agent kan bijvoorbeeld al op een Raspberry Pi geïnstalleerd worden, waarna na de initiële configuratie binnen een uur gestart kan worden met de monitoring. Hoewel ThousandEyes onderdeel is van Cisco is een netwerk op basis van Cisco-apparatuur niet noodzakelijk. Daarmee is het een heel flexibele tool die dankzij het ultieme overzicht voor vrijwel iedere organisatie van waarde kan zijn. Voor organisaties die wel gebruik maken van Cisco-apparatuur is de licentie voor ThousandEyes hier vaak zelfs al inbegrepen.

Om maximaal inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie biedt Conscia ondersteuning bij de inrichting en integratie van ThousandEyes, ook wanneer hier nog geen licentie voor aanwezig is.