Benchmark onderzoek

Hoe zorgen IT-teams ervoor dat organisaties toekomstbestendige keuzes maken?

Deelnemen

Inhoud onderzoek

De ontwikkelingen in de wereld van de IT-infrastructuur gaan hard. Dagelijks komen er nieuwe innovaties bij. Zeker in 24/7 kritieke omgevingen willen organisaties meegaan met de technologische vooruitgang.

Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het vlak van Hybrid Cloud. Volgens onderzoeksinstituut Gartner maken 85 procent van de organisaties in 2025 gebruik van Hybrid Cloud services, in tegenstelling tot 20 procent in 2020. Dergelijke veranderingen maken dat technologie een cruciaal onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Niet in de laatste plaats omdat de ontwikkelingen vaak gepaard gaan met grote investeringen. Maar de keuzes die nu worden gemaakt, bepalen tevens het succes in de toekomst. Aan de CIO de taak om ervoor te zorgen dat de directie nu de juiste keuzes maakt. Gelukkig kan de CIO rekenen op een team van IT-experts onder leiding van de IT-manager.

De technologische ontwikkelingen brengen interessante vraagstukken met zich mee, zoals; In hoeverre bewaakt de IT-manager de IT-strategie? Hoe wordt er bepaald welke innovaties van waarde zijn voor de organisatie in de toekomst? Is er een roadmap opgesteld? Waar is de data van de organisatie opgeslagen? En beschikken organisaties over de juiste kennis en expertise om een duurzame ontwikkelingsslag te maken op IT-gebied?

Om inzicht te krijgen in dergelijke vraagstukken verricht Conscia Cloud een exploratief benchmarkonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Hoe zorgen IT-teams ervoor dat organisaties toekomstbestendige keuzes maken?

Deelname aan dit onderzoek biedt u inspiratie voor het (verder) verankeren van de digitale strategie binnen de organisatie en geeft u inzicht in waar uw organisatie staat op dit gebied ten opzichte van uw collega-managers.

Onderwerpen in het rapport

  • De strategische overwegingen voor organisaties om te kiezen voor Cloud oplossingen
  • De grootste drivers voor organisaties voor het maken van digitaliseringsslagen
  • Met welke (toekomstige) ontwikkelingen organisaties reeds aan de slag zijn
  • De rol van IT binnen organisaties

Voordelen bij deelname

Persoonlijke afspraak

U krijgt een persoonlijke presentatie van het benchmark rapport door onze specialist bij u op locatie.

Vergelijk uzelf met uw omgeving

De specialist overhandigt het benchmark rapport met uw antwoorden en de antwoorden van uw peers.

Periodieke updates

Indien gewenst krijgt u van ons periodieke updates over de resultaten uit ons benchmark onderzoek toegestuurd.

Persoonlijk benchmark rapport

Bij deelname aan de online enquête, ontvangt u van ons het benchmarkrapport waarmee u zich gemakkelijk kunt vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Het benchmarkrapport wordt door middel van een persoonlijke afspraak aan u gepresenteerd en besproken door een specialist van Conscia Cloud. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Met deze resultaten kunnen we uw rapport samenstellen.

Deelnemen