Uw beveiligingsbeleid verbeteren?

 

Meld u aan voor een gratis Security Framework Workshop

Bent u (mede) verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid van uw organisatie? Wilt u beter inzicht krijgen in hetgeen er binnen uw netwerk gebeurt? Uw netwerk beter beschermen tegen vaak onbekende dreigingen?

Een garantie voor volledige bescherming bestaat niet. Maar het helpt om een goed beeld te hebben van de grootste risico’s in uw organisatie. En de grootste hiaten in uw huidige securitybeleid.

Meld u daarom via het onderstaande formulier aan voor een twee uur durende Conscia Security Framework Workshop.

 • Een live sessie, bij u of bij ons op kantoor, of online;
 • U kunt kiezen uit drie typen Security Workshops, elk met een eigen invalshoek en doelgroep: voor CISO’s, Architecten of IT Managers (of een combinatie);
 • Een interactieve sessie waarin we samen onderzoeken wat de volwassenheid is van uw organisatie op het gebied van security;
 • Als resultaat van de sessie ontvangt u een bondig rapport over uw security;
 • Geheel kosteloos.

Holistische, integrale benadering van beveiliging

Het is Conscia’s missie om concreet bij te dragen aan de groei en het succes van uw onderneming, door het ontwerpen, realiseren, innoveren èn beveiligen van uw ICT-omgeving. Hierbij hanteren wij ‘Security by Design’ als principe. Dit betekent dat wij uw complete ICT-infrastructuur onder de loep nemen wanneer wij kijken naar beveiliging. Dit doen wij aan de hand van ons Security Framework. Wij bieden u hiermee een holistische, integrale benadering, en één aanspreekpunt voor uw gehele ICT-omgeving.

Conscia’s Security Framework

Conscia Security Framework Workshop voor CISO’s

Als CISO bent u verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid van uw organisatie. En wordt u geacht ‘alles onder controle’ te hebben. Maar hoe doet u dit? Hoe kunt u uw organisatie optimaal beschermen tegen vaak onbekende dreigingen?

In deze sessie gaan we, aan de hand van Conscia’s Security Framework, dieper in op onderwerpen als Risico management, Cybercrime, Compliance en Governance, en de wijze waarop u deze aandachtsgebieden in de praktijk vertaalt naar een sluitend securitybeleid.

Agenda workshop

 • Vaststellen wat uw grootste uitdagingen/zorgen/risico’s zijn. Nagaan welke data het meest belangrijk is, waar deze staat en wat u ambitie en beleid is, onder andere op het gebied van RTO/BC/Compliance en dergelijke (1 uur)
 • Inzicht verkrijgen in uw huidige architectuur: welke belangrijke data heeft u nu al beschermd en welke oplossingen gebruikt u hiervoor op het gebied van preventie, detectie en response? (30 minuten)
 • Samenvatten belangrijkste punten & grootste pijnpunten om hierna te kunnen komen tot een waardevol advies. (30 minuten)

Conscia Security Framework Workshop voor Architecten

Als Architect bent u mede verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid van uw organisatie. En wordt u geacht uw organisatie optimaal beschermen tegen vaak onbekende dreigingen. Maar hoe doet u dit? Welke design principes gebruikt u? Wat is de ‘security volwassenheid’ van uw organisatie, en waar wilt u naartoe?

In deze sessie gaan we, aan de hand van Conscia’s Security Framework, dieper in op onderwerpen als uw architectuur principes (bijvoorbeeld Zero-Tust, Cisco SAFE, NIST), eigenschappen als Identify, Protect, Detect, Respond en Recover, en de wijze waarop u deze uitgangspunten in de praktijk vertaalt naar een sluitend securitybeleid.

Agenda workshop

 • Inzicht verkrijgen in uw huidige architectuur, design principes, de gewenste architectuur, dreigingen, en gebruikte en mogelijke security oplossingen (1 uur)
 • Vaststellen wat uw grootste uitdagingen/zorgen/risico’s zijn. Nagaan welke data het meest belangrijk is, waar deze staat en wat u ambitie en beleid is, onder andere op het gebied van RTO/BC/Compliance en dergelijke (30 minuten)
 • Samenvatten belangrijkste punten & grootste pijnpunten om hierna te kunnen komen tot een waardevol advies (30 minuten)

Conscia Security Framework Workshop voor IT Managers

Als IT Manager bent u mede verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid van uw organisatie. En wordt u geacht ‘alles onder controle’ te hebben. Maar hoe doet u dit? Hoe kunt u uw organisatie optimaal beschermen tegen vaak onbekende dreigingen?

In deze sessie gaan we, aan de hand van Conscia’s Security Framework, dieper in op onderwerpen als uw security roadmap, incident-afhandeling, IT-resources, security-kennisniveau en de wijze waarop u deze aandachtsgebieden in de praktijk vertaalt naar een sluitend securitybeleid.

Agenda workshop

 • Inzicht verkrijgen in de wijze waarop u security momenteel heeft ingericht: uw white spot matrix, security roadmap, de wijze waarop u incidenten afhandelt, kennis en awareness, budgetten (1 uur)
 • Inzicht verkrijgen in uw huidige architectuur: welke belangrijke data heeft u nu al beschermd en welke oplossingen gebruikt u hiervoor op het gebied van preventie, detectie en response? (30 minuten)
 • Samenvatten belangrijkste punten & grootste pijnpunten om hierna te kunnen komen tot een waardevol advies (30 minuten)