Concrete hulp van Conscia

Vrijdag 13 maart heeft Conscia haar maatregelen in de strijd tegen het Corona virus bekend gemaakt (volgens de richtlijnen van het RIVM). Daarin is ook aangegeven dat Conscia middels inzet van haar diensten graag een bijdrage levert aan het maatschappelijk belang. Concreet het zorgen dat onze klanten (waaronder organisaties in de gezondheidszorg) zo goed mogelijk kunnen blijven doordraaien.

Inmiddels hebben we een groot aantal klanten kunnen helpen. Om ook u te kunnen helpen geven we onderstaand een aantal concrete voorbeelden die we hebben gerealiseerd. Mocht dit ook voor uw organisatie van toepassing zijn, neem dan vooral contact met ons op om samen de gewenste oplossing te realiseren, ons team staat voor u klaar!

Klant/patiënt contact
In deze tijd levert direct contact tussen mensen een direct gevaar voor de volksgezondheid op. Echter de behoefte aan dit contact neemt, vanwege allerhande onzekerheden, juist toe. Door inzet van technologie kan het ‘directe’ contact met klanten/patiënten snel hersteld worden. Zo kan een ziekenhuis bijvoorbeeld het spreekuur (functioneel: plaatsnemen in de wachtruimte, opgeroepen worden voor een gesprek en het consult krijgen) volledig virtueel maken. De patiënt kan zich al 10 minuten voor tijd in de lobby melden, de arts ziet dat en bepaalt of de patiënt al de virtuele spreekkamer in mag. Hij kan zo meerdere patiënten in zijn ‘virtuele kamer’ toelaten en de deur op slot doen (vergrendelen) zodat niet iedereen zijn kamer binnen kan lopen. Kortom het directe contact zoals we dit kennen vanuit de werkelijk wereld wordt op deze wijze grotendeels hersteld.

In dit voorbeeld wordt het arts/patiënt contact als voorbeeld gegeven, maar deze toepassing werkt natuurlijk bij andere beroepsgroepen.

Continuïteit in de bedrijfsvoering, werken op afstand
Thuiswerken is al jaren een bekend fenomeen in ons land. Door de Corona uitbraak heeft dit een enorme vlucht genomen. Belangrijk is het hierin om de normale situatie zoveel mogelijk te kunnen benaderen. Dus: even kunnen overleggen, dingen kunnen laten zien aan een ander, samen in een document kijken, snel ondersteunen van uit een helpdesk, samenwerken met externen, bijvoorbeeld overleg met een leverancier.

Daarnaast is het nu ook van belang dat er contact kan zijn met grote groepen mensen, bijvoorbeeld om nieuwe maatregelen door te nemen.  Door inzet van technologie is afgelopen weekend gerealiseerd dat duizenden mensen thuis kunnen werken met een uitgebreide mogelijkheden, zoals:

 • Gesprekken voeren of vergaderen – Video bellen (1 op 1 of in groepen)
 • Even een snelle vraag stellen – chat
 • Gebruik maken van de helpdesk – virtuele ruimte
 • Mededelingen van het management – webcast/livestream
 • Thuiswerkplek aan de praat krijgen – landingpage met instructies
 • Overleg tussen verschillende organisaties/ groepen – roomkit/ teleconference

Realiseren van werken op afstand
Door het massaal gaan werken op afstand zien we het IT landschap ingrijpend veranderen:

 • Verschuiving van overwegend werken binnen een vestiging van de organisatie naar erbuiten
 • Sterke groei van dataverbruik (video-bellen) vanuit thuislocaties
 • Nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid

Om er voor te zorgen dat het IT landschap deze nieuwe situatie goed aan kan is het van belang om:

 • Zorg te dragen voor veilige thuiswerkplekken – VPN verbindingen, tokens, authenticatie
 • Het IT landschap aan te passen aan de veranderende capaciteitsvraag door snel te kunnen acteren op de grotere vraag naar bijvoorbeeld VDI-uitbreiding. Hiervoor heeft Conscia afspraken gemaakt met haar toeleveranciers zodat er uit voorraad geleverd kan worden
 • Door het vele thuiswerken komt er ineens veel meer verkeer (van buiten) door de firewall dan waar de firewall op geschaald is. Het is van belang om de capaciteit op firewalls dan aan te passen.

 Juist nu, focus op security!
Hoe vervelend het ook is, juist nu is focus op security van belang. Helaas zien we een stevige toename in cyber criminaliteit met name gericht op de thuiswerker. Criminelen maken dus helaas handig gebruik van deze ontstane kwetsbare situatie.  Er zijn een aantal deelgebieden waar nu extra kwetsbaarheid ontstaat.

 • Veilige verbinding voor het thuiswerken – door inzet van een VPN verbinding kan de open internetlijn van thuiswerken beveiligd worden in combinatie met authenticatie software en eventuele hard tokens.
 • Ongewenste toegang voorkomen – door inzet van een authenticatie techniek wordt voorkomen dat cyber criminelen Inloggegevens achterhalen en daarmee kunnen inloggen op bedrijfsapplicaties.

Focus op de werking van uw belangrijkste applicaties
In deze surrealistische tijd wordt er een groter beroep gedaan op onze kritieke IT infrastructuur dan ooit tevoren. Het is van essentieel belang dat uw belangrijkste applicaties beschikbaar zijn/blijven en verzekerd zijn van de juiste performance in uw bedrijf kritische omgeving. Om dit te kunnen waarborgen kan Conscia u helpen om deze applicaties te laten monitoren en snel te kunnen schakelen wanneer er een dreigend performance tekort optreedt. In deze tijd vinden wij het dan ook belangrijk dat we dit voor u kunnen realiseren op basis van een trial licentie met ondersteuning.

Samenvattend
Sámen uw organisatie zoveel mogelijk faciliteren om operationeel te blijven in deze bijzondere tijden.