Conscia
Technology Outlook 2024

Jaarlijks presenteert Conscia Nederland zijn Technology Outlook, waarin de belangrijke trends worden benoemd uit de wereld van Secure Hybrid IT Infrastructure.

Generative AI (GenAI) verwerkt in de beheersuites van leveranciersoplossingen.

GenAI moet de manier van werken voor beheerders vele malen efficiënter maken. Dit door data van platforms en controllers te correleren en te presenteren op een instant gevraagde manier. Voorbeeld hiervan is het beschikbaar zijn van een Co Pilot prompt. Dit zien we terug bij onder andere: Microsoft, Palo Alto Networks, Cisco en VMWare, waar bijvoorbeeld op basis van vragen gewenst inzicht wordt geboden en je voorstellen krijgt ter optimalisatie. 2024 zien we als het jaar van brede GenAI -adoptie.

IT Infrastructuur Value Realization

Naast de mogelijkheden voor operationeel beheer, leveren de gegenereerde data en insights uit controllers ook steeds meer waarde voor gebruik binnen het bedrijfsproces. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Detectie en lokalisatie van assets zoals ziekenhuisbedden, bagagekarren, schepen en vrachtwagens.
  • Inzicht in het gebruik van assets en of ze softwarematige kwetsbaarheden bevatten.
  • Indoor navigatie op vliegvelden of universiteiten en inzicht in de drukte op een bepaalde locatie.

Er ligt een enorm potentieel in het benutten van deze data door integratie met andere systemen.

Access en Cloud overstijgende Connectivity & Security

Secure Access Service Edge (SASE) voor connectiviteit en Secure Service Edge (SSE) voor beveiliging domineren de innovatielijsten. In essentie praten we over de volgende generatie architecturen voor netwerken en security. De grootste verschillen ten opzichte van de traditionele gedachte zijn:

  • Locatie overstijgend, wat mogelijk wordt gemaakt door aansturing vanuit ‘de Cloud’.
  • Afhandeling van functionaliteit aan de rand/edge, in plaats van in centrale routers of firewalls.
  • Snellere innovatie, integratie en ‘as-a-Service’ afname door API’s en de softwarematige benadering.

SASE & SSE adresseren zowel connectiviteit en beveiliging aan de client zijde in (remote-) access als applicaties in welke Cloud of Datacenter dan ook.

Cybersecurity

Over het algemeen zien we dat de principes rondom Cyber Attack & Defense hetzelfde blijven. Grootste verandering is dat door AI en Automation aanvallers in staat zijn om sneller grotere en complexere campagnes uit te voeren. Het goede nieuws is dat in de Cyber Defense ook snellere detectie en response kan worden uitgevoerd door deze ontwikkelingen. Naast EDR/XDR en Identity, zien we een duidelijke vraag ontstaan naar inzicht in Cloud applicaties en Operationele Technologie. Focus op een 24/7 security alarmcentrale, oftewel een Managed Detect & Response (MDR), zal in 2024 main topic blijven. Over de as van compliance zullen we vanuit NIS2 een grote push gaan zien op het nemen van maatregelen.

Outtasken wat non-core is

Waar we al langere tijd een groeiende vraag zien van klanten om beheertaken uit te voeren, zien we een duidelijke trend in de markt voor outtasking van meer taken. Rollen die we traditioneel in grote IT afdelingen zien: architect, projectleider, security consultancy, etc., worden steeds vaker bij partners belegd. De verantwoordelijkheid van de klant verschuift van de operatie naar de regierol. Belangrijk blijft voor bedrijven om in control te blijven over de kosten, kwaliteit, functionaliteit, mate van afhankelijkheid en innovatiemogelijkheden. Naast de vraag naar menselijke resources zien we dezelfde trend in technologie resources door het afnemen van ‘as-a-Service’ diensten.

Download Conscia’s Technoloy Outlook 2024 hier in pdf-formaat.

Deze Technoloy Outlook 2024 is geschreven door de CTO Office van Conscia: