Multicloudarchitecturen hebben volgens Conscia de toekomst

Multicloud is de toekomst

Multicloudarchitecturen hebben volgens Conscia de toekomst. Jeffrey den Oudsten Solutions Director & CTO-office Lead en Jory van Dam, CTO Cloud  van Conscia spraken hierover met Danny Frietman tijdens de Dutch IT-channel Talkshow ‘Leaders of Datacenters’.

 

 

kijk hier de talkshow:

NOBAN

Als we kijken naar organisaties en onze manier van werken, werken medewerkers werken steeds meer ‘gedistribueerd’, dat wil zeggen: op verschillende plekken. Niet langer alleen op kantoor, maar ook thuis, bij klanten of op andere locaties. Na een LAN of WAN is er dus eigenlijk geen afgebakende ‘area’ meer. We werken in een NOBAN: een No Border Area Network, oftewel een netwerk zonder grenzen.

Datacentrische architectuur

Dit betekent dat we nieuwe eisen stellen aan ons netwerk, en de plaats waar we onze data, onze workloads opslaan. We spreken niet meer over een ‘datacenter’, een plek waar we onze data opslaan, maar over een architectuur, en dan een ‘datacentrische architectuur’. Dit houdt in dat data verspreid staat over verschillende locaties, waarbij (afhankelijk van de data en het gebruik ervan) gekozen wordt voor de optimale locatie, kijkend naar beschikbaarheid, kosten en beveiliging. De verschillende locaties worden met elkaar verbonden en vormen op deze manier één abstract datacenter. Het netwerk dat de locaties met elkaar verbindt, noemen we een cloud fabric.

Multicloud

Als we kijken naar het inrichten van een datacentrische architectuur, is het van belang dat workloads hybride heen en weer kunnen ‘bewegen’ tussen de verschillende locaties, zodat ze daar kunnen staan waar ze nodig zijn.

Vanuit Conscia zijn wij van mening dat een hybride cloudarchitectuur, een ‘multicloud’ architectuur, het model van de toekomst is. Hierbij maken wij een combinatie van ‘on-premise’ – het datacenter van onze klanten – het Conscia Cloud Platform en/of de cloudplatformen van publieke aanbieders, zoals Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS).  Wij maken een connectie tussen deze clouds via een cloud fabric.

De voordelen?

Wat zijn de voordelen van een multicloud architectuur, en het werken met een cloud provider zoals Conscia?

  • U blijft eigenaar van uw data, houdt controle over uw data, en kunt voldoen aan eventuele richtlijnen, zoals wanneer uw data in Nederland moet worden opgeslagen. Conscia maakt voor zijn cloudplatform namelijk gebruik van datacenterlocaties in Nederland – Amsterdam en Rotterdam.
  • Binnen Conscia’s multicloud architectuur maken wij gebruik van een cloud fabric. Dit zorgt dat we data en workloads eenvoudig kunnen heen en weer bewegen tussen on-premise, Conscia Cloud en de publieke cloud. Dit biedt verschillende voordelen:
    • Kostenbesparing (kijkend naar Cloud Waste is hier veel winst te behalen!), centrale facturering, verbeterde performance en beveiliging.
    • Data kan worden verplaatst zonder het dataformaat aan te passen. Hiermee voorkomt uw vendor lock-in en heeft u altijd een exit-strategie als u met andere cloudaanbieders wilt gaan werken.
    • Op deze manier kunnen wij u publieke clouddiensten aanbieden (zoals machine learning en artificial intelligence), zonder dat u uw data hiervoor in de publieke cloud hoeft te zetten.
  • Vanuit Conscia’s Cloudplatform bieden wij diverse diensten aan, zoals (managed-) IaaS-, PaaS- en SaaS-diensten. Denk hierbij aan VDI/VSI en Datamanagement inclusief Backup-as-a-Service en Archiving-as-a-Service-oplossingen. Dit betekent dat u zelf deze expertise niet in huis hoeft te hebben, en dat u betaalt per dienst en naar gebruik.
  • Conscia’s Cloudplatform is ‘secure by design’ en geoptimaliseerd op het gebied van connectiviteit op verschillende lagen passend bij de benodigde beschikbaarheid. Vanuit onze Managed Services afdeling, en onze jarenlange en diepgaande expertise op het gebied van netwerken, acteren ons Network Operations Center (NOC) en Security Operations Center (SOC) op bewaking van performance en cybersecurity.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onze visie op cloud, een multicloud architectuur en het Conscia Cloud Platform?

Neem contact op met:
Neem contact op met: