Conscia Technology Outlook 2022

Data en gebruikers begeven zich steeds vaker buiten de muren van de organisatie. Deze ontwikkeling zet zich onverminderd voort. Het beveiligings- en beheeroppervlak wordt hiermee vele male groter. Technologische ondersteuning verschuift naar ‘hybride’ oplossingen die locatie overstijgend functioneren.

In onze jaarlijkse Technology Outlook geven wij u een overzicht van de trends die wij voorzien voor 2022 als gevolg van deze ontwikkelingen.

Alle aandacht op CyberSecurity

In 2022 zullen organisaties maatregelen nemen om de achterstand op het gebied van CyberSecurity te dichten. Dit gedreven door een actuele toenemende bedreiging die gepaard gaat met toenemende complexiteit. Hoe compleet een CyberSecurity- oplossing ook is, een belangrijk fundament hiervoor is goede EndPoint Detectie- & Response software. Zeker wanneer data encrypted over verbindingen gaat en gebruikers en data buiten de muren komen van de organisatie. Integrale security is de basis om iedere andere innovatie geborgd door te voeren.

Hybrid Cloud & Controle op Clouds / Point of Delivery

De transformatie naar Hybrid Cloud gaat onverminderd door. Autoriteiten voorspellen dat in 2024 85% van de organisaties een cloudstrategie zal hebben. Daarnaast beschikken vele organisaties over meerdere ‘Points of Delivery’ (PoD’s) in de vorm van het eigen datacenter, co-locatie en publieke/ private cloud-aanbieders. In 2022 zullen organisaties vervolgstappen zetten om van deze verschillende PoD’s meer een eenheid te maken. Op het gebied van beleid en beheer, maar ook op de technisch domeinen connectiviteit, security en data. Dit is de enige manier om duurzaam en veilig te profiteren van de voordelen van een MultiCloud-architectuur.

Extended Connectiviteit buiten de muren van de organisatie

Waar voorzieningen voor veilige connectiviteit voorheen voor veel organisaties beperkt waren tot binnen de muren van de organisatie, geeft het merendeel van onze relaties aan dat dit in 2022 blijvend veranderd is. Organisaties worden steeds meer verantwoordelijk om ook buiten hun eigen muren voorzieningen te treffen voor veilige connectiviteit met bijpassende kwaliteit. Hierbij horen nieuwe technieken en nieuwe processen, iets wat nieuwe oplossingen met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het verplegen van patiënten bij hen thuis. Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen ‘aan de rand van het eigen domein’ wordt ook wel ‘Secure Access Services Edge’ (SASE) genoemd.

Kiezen waar je het verschil kunt maken als IT-afdeling

Een alsmaar groeiende projectkalender en beheerlast, gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt, maakt dat organisaties in 2022 vaker kiezen om hun gehele IT of specifieke IT-taken uit te besteden. Organisaties kiezen zelf voor een regierol en investeren daar waar zij het verschil kunnen maken. Hierbij ontstaan hybride IT-afdelingen, waarbij trusted partners complementair zijn. De op handen zijnde trends op CyberSecurity, MultiCloud en Extended Connectiviteit versnellen deze vraag naar ondersteuning op het gebied van beheer en project-diensten.

Automation, Standaardisatie en Secure by Design

Automation, Standaardisatie en Secure by Design zijn de drie principes die de basis vormen voor iedere nieuwe oplossing en een voorwaarde voor het veilig en beheersbaar houden van een IT-infrastructuur. Automation binnen oplossingen van leveranciers is al langer mogelijk. Als er gewerkt wordt binnen een ecosysteem van diverse leveranciers en oplossingen blijkt het lastig om software op elkaar afgestemd te houden. In 2022 verwachten we een opmars van eenvoudige bruikbare hybride cloud management tools voor complexe omgevingen. Ook zal de volwassenheid van netwerk orchestration op een hoger niveau worden gebracht.

Download Conscia’s Technoloy Outlook 2022 hier in pdf-formaat.

Deze Technoloy Outlook 2021 is geschreven door de CTO Office van Conscia: