Benchmark onderzoek

Welke beslissingen nemen organisaties op het gebied van cybersecurity, nu en in de toekomst?

Deelnemen

Reden voor onderzoek

Digitale processen zijn de spil van organisaties, van personen, van onze maatschappij. Zonder kunnen we niet meer functioneren. Digitale processen worden echter bedreigd door een toenemend aantal cyberaanvallen. Deze aanvallen kunnen grote gevolgen hebben en in de helft van de incidenten gaat dit gepaard met aanzienlijke kosten[1].

Veel organisaties hebben de afgelopen periode de digitalisering van bedrijfsprocessen versneld, met een vergroting van het aanvalsoppervlak door onder andere Cloud-adoptie en op grote schaal thuiswerken tot gevolg. Dit vormt de ultieme voedingsbodem voor cybercriminelen, die phishing- en malware-campagnes uitvoeren gebaseerd op actuele thema’s. Ook in de toekomst blijven actoren wereldwijde gebeurtenissen aangrijpen om cyberaanvallen uit te voeren. De digitale dreiging heeft daarmee een permanent karakter gekregen[2].

[1] CBS – Cybersecuritymonitor 2020
[2] Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2021

Dit feit brengt diverse vraagstukken met zich mee, zoals; wat zijn momenteel de uitdagingen op het gebied van cybersecurity? Hoe kunnen we het detectiegemiddelde van 200 dagen reduceren? Hoe hoog is de werkdruk voor cybersecurityteams? En welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de verhoging van het inzicht en het verkorten van de ‘Time to Mitigate’?

Om inzicht te krijgen in dergelijke vraagstukken verricht Conscia een exploratief benchmarkonderzoek. Dit onderzoek richt zich op de vraag: Welke beslissingen nemen organisaties op het gebied van cybersecurity, nu en in de toekomst?

Deelname aan dit onderzoek geeft u inzicht in waar uw organisatie staat op het gebied van cybersecurity, welke ontwikkelingen kansen bieden voor uw cybersecurity aanpak in de toekomst en hoe uw collega-managers omgaan met cybersecurity.

Onderwerpen in het rapport

  • Wat zijn momenteel de uitdagingen op het gebied van cybersecurity?
  • Hoe kunnen we het detectiegemiddelde van 200 dagen reduceren?
  • Hoe hoog is de werkdruk voor cybersecurityteams?
  • Welke (toekomstige) ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de verhoging van het inzicht en het verkorten van de ‘Time to Mitigate’?

Voordelen bij deelname

Persoonlijke afspraak

U krijgt een persoonlijke presentatie van het benchmark rapport door onze specialist.

Vergelijk uzelf met uw omgeving

De specialist overhandigt het benchmark rapport met uw antwoorden en de antwoorden van uw peers.

Periodieke updates

Indien gewenst krijgt u van ons periodieke updates over de resultaten uit ons benchmark onderzoek toegestuurd.

Persoonlijk benchmark rapport

Bij deelname aan de online enquête, ontvangt u van ons het benchmarkrapport waarmee u zich gemakkelijk kunt vergelijken met andere geanonimiseerde deelnemers.

Het benchmarkrapport wordt door middel van een persoonlijke afspraak aan u gepresenteerd en besproken door een specialist van Conscia. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Met deze resultaten kunnen we uw rapport samenstellen.

Deelnemen