Voorwaarden voor inschrijven op Conscia’s nieuwsbrief en e-mail marketing

Als je je inschrijft voor nieuws van Conscia, geef je jouw toestemming aan Conscia om jou marketing e-mails met informatie over netwerken, cybersecurity, data center & cloud te sturen. Wij zullen je ook links sturen naar relevante whitepapers, invitaties voor events & webinars en algemeen nieuws over Conscia. Je geeft ook toestemming aan Conscia om jouw gegevens te verzamelen, te verwerken en op te slaan.

Wie geeft het digitale marketing materiaal uit?

De uitgever van de nieuwsbrief en het marketing materiaal is Conscia Nederland B.V. Onze contactgegevens zijn:

Conscia Nederland B.V.
Kampenringweg 47,
1803 PE Gouda, Nederland
Phone: +31 88 522 88 22

Conscia Nederland B.V. is tevens data controller voor de verwerking processing van jouw persoonsgegevens in verband met ontvangst en gebruik door jou van onze nieuwsbrieven en digitaal marketing materiaal (vanaf nu te noemen, ‘nieuwsbrief”).

Data Protection Officer, contactpersoon

Onze Data Protection Officer is jouw contactpersoon voor alles met betrekking tot gegevensbescherming. Als je vragen hebt stuur deze dan naar: [email protected].

Indien je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan direct contact op met onze DPO. Voor meer informatie over jouw rechten, zie de sectie: ‘Jouw rechten als data subject’ verderop.

Welke informatie wordt over mij verzameld?

Conscia verzamelt jouw voornaam, achternaam, werkfunctie, bedrijfsnaam, e-mail adres, land en het onderwerp van jouw whitepaper verzoek. Wij registreren ook jouw IP-adres en de exacte tijd waarop je het formulier indient.

Wij verzamelen ook informatie over jouw gebruik van onze nieuwsbrief. Inclusief óf en wanneer je onze nieuwsbrief opent, op welke links je clickt en dus welk materiaal je interessant vindt.

Waarvoor wordt jouw informatie gebruikt?

Wij gebruiken jouw e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, functie en aandachtsgebieden om je informatie te sturen over IT-infrastructuur, cybersecurity, whitepapers, invitaties voor events & webinars en ander nieuws over Conscia en leden van de Conscia Group.

De informatie die wij verzamelen over jouw gebruik van onze nieuwsbrief worden gebruikt om onze service te verbeteren, zodat wij de content kunnen richten en aanpassen aan jouw interesses en daarnaast gebruiken wij deze informatie voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken jouw moment van registratie en opzegging samen met jouw e-mail en IP adres om je subscriptiestatus vast te leggen.

Jouw gegevens zullen toegevoegd worden aan de user profile database die wij in Adobe Marketo aanhouden voor algemene marketingdoeleinden. Als je de conscia.com website bezoekt en instemt met gebruik van functionele en/of marketing cookies, of als je dit al eerder gedaan hebt, zullen jouw gegevens ook worden gebruikt gerelateerd aan informatie die verzameld wordt door zulke cookies over jouw activiteit op de website voor marketing en statistische doeleinden.

Je kunt hier meer lezen over ons gebruik van cookies.

Als je akkoord gaat met de voorwaarden en deelneemt aan andere activiteiten op onze website (bijvoorbeeld jezelf registreren voor een webinar of nieuwsbrieven), zal informatie omtrent dit soort activiteiten onderdeel worden van jouw user profile en worden gebruikt in combinatie met jouw informatie voor algemene marketing- en statistische doeleinden.

Onze basis voor verwerking van jouw gegevens

Basis voor onze verwerking van jouw informatie vormt de Data Protectie Regulering art. 6 (1) (f) (wettelijk belang). Het wettelijk belang dat wij nastreven is om jou de gevraagde whitepaper, gids, customer case of andere items toe te sturen en om deze informatie gezamenlijk met andere informatie over jou te gebruiken voor algemene marketingdoeleinden.

De basis voor onze verwerking van jouw informatie voor documentatie doeleinden is de General Data Protectie Regulering art. 6 (1) (c) (wettelijke verplichting).

Hoe vaak sturen wij er een nieuwsbrief uit?

Wij versturen nieuwsbrieven, invitaties, etc. wanneer wij je iets belangrijks of relevants te melden hebben of wanneer wij een event georganiseerd hebben waarvan wij denken dat het interessant voor jou kan zijn om erbij te zijn. Daarom sturen wij onze nieuwsbrieven er niet uit op gezette tijden. Overall kun je een paar e-mails per maand van ons verwachten.

Je kunt altijd jouw informatie corrigeren of wijzigen

Je kunt te allen tijde jouw contactgegevens (e-mail adres, naam, etc.) corrigeren of wijzigen door op unsubscribe van onze nieuwsbrief te clicken en je dan weer in te schrijven.

Zie hieronder hoe unsubscribe werkt.

Je kunt te allen tijde je toestemming intrekken

Te allen tijde kun je unsubscriben van onze nieuwsbrief en digitale marketing. Vanaf het moment dat je unsubscribe doet, zul je geen nieuwe marketing materialen van ons ontvangen per e-mail tenzij je ons hebt gemachtigd om via een andere manier contact met je op te nemen.

Na unsubscriben, zullen wij jou een bevestiging sturen dat wij je van de lijst van ontvangers verwijderen.

Je kunt unsubscriben door te clicken op de “unsubscribe” link, die onderaan elke e-mail van ons te vinden is.

Overdracht van jouw gegevens naar derde landen

Marketo

Wij gebruiken Adobe Marketo voor online formulieren, registraties, sturen van e-mails en het verzamelen van informatie over activiteit van gebruikers. Hiervoor gebruiken wij cookies, maar alleen indien een gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van marketing cookies. Wij zijn een schriftelijke data processor agreement met Adobe aangegaan betreffende hun verwerking van persoonsgegevens voor ons als data processor, om te garanderen dat jouw persoonsgegevens, vertrouwelijk en volgens onze instructies worden verwerkt en dat de noodzakelijke security maatregelen worden genomen om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Adobe Marketo maakt gebruik van sub-processors in landen buiten de EU en daarom kan overbrenging van jouw persoonsgegevens naar derde landen plaatsvinden. De landen waarheen overbrenging kan plaatsvinden staan op de Marketo website: https://documents.marketo.com/legal/sub-processor-list. Overbrenging wordt gedaan op basis van de standaard contractuele voorwaarden van de Commissie. Door gebruik van ons contactformulier, ga je er expliciet mee akkoord, dat de door jou verstrekte  persoonsgegevens om op jouw verzoek contact met je op te nemen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de EU in verband met ons gebruik van Adobe Marketo.

De databeschermingsverklaring van Marketo met meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruikt van jouw gegevens kun je vinden op: https://documents.marketo.com/toutapp/privacy.

Ontvanger van de data:
Marketo EMEA Ltd., Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland

Wistia

Wij gebruiken Wistia, een service van Wistia Inc., om je videocontent te tonen. Wistia levert, voor Conscia, een oplossing waarbij je je kunt registreren voor onze nieuwsbrief via een formulier dat embedded is in de video. Als jij een formulier binnen Wistia invult, wordt de data die jij invoert opgeslagen in hun data center buiten de EU.

Door het formulier in de video in te dienen, stem je in met overdracht van data aan Wistia.

De databeschermingsverklaring voor Wistia met meer gedetailleerde informatie over verzameling en gebruik van jouw data door Wistia kun je hier vinden https://wistia.com/privacy.

Ontvanger van de data:
Wistia, Inc., 120 Brookline Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA

Wij geven jouw gegevens niet verder door

Wij geven jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij zullen alleen informatie omtrent jou vrijgeven als wij zulks wettelijk moeten doen of als de rechter ons dit opdraagt.

Retentieperiode

Wij slaan jouw gegevens slechts zo lang op als nodig en niet langer dan 12 maanden na de laatst geregistreerde activiteit (interactie met de webpagina, invullen van een webformulier, deelname aan een web seminar, etc.), tenzij er specifieke wettelijke redenen en/of wettelijke bepalingen zijn die een langere bewaartijd vereisen, zoals:

 • Statutaire retentieverplichtingen: (accounting- of financiële verplichtingen).
 • De gegevens nog nodig zijn om wettelijke claims vast te stellen en uit te oefenen of om zich te verdedigen tegen wettelijke claims, bijvoorbeeld omwille van technologische of forensische redenen.
 • Verplichtingen om te verdedigen tegen aanvallen op onze webservers en deze te tracken.
 • Wissen tegen wettelijke belangen van de data subjects zou ingaan.
 • Een andere uitzondering die volgens Art. 17 Par. 3 GDPR toepasselijk is.

Wij bewaren documentatie met jouw toestemming gedurende een periode van twee jaar.

Jouw rechten als data subject

Onder GDPR heb je verschillende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Hier kun je meer lezen over jouw rechten als data subject.

Als jij één van jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan in het voorgaande vermeld.

Jouw rechten zijn inclusief:

 • Recht van toegang voor het data subject
  Je bent gerechtigd tot toegang tot jouw persoonsgegevens die wij verwerken en tot de nodige additionele informatie.
 • Recht op rectificatie
  Je bent gerechtigd tot rectificatie van inaccurate jou betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op wissen
  In zeer speciale gevallen ben je gerechtigd om jou betreffende gegevens te laten wissen vóórdat de reguliere datum voor wissen gekomen is.
 • Recht op restrictie van verwerking
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot restrictie op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gerechtigd bent tot restrictie op verwerking van jouw persoonsgegevens, mogen wij in het vervolg deze informatie slechts verwerken -anders dan opslaan- mét jouw toestemming, of met als doel het vaststellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen wettelijke claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke- of rechtspersoon of omwille van een zwaarwegend algemeen belang van de EU of van een lidstaat.
 • Recht om bezwaar aan te tekenen
  In bepaalde gevallen ben je gerechtigd tot aantekenen van bezwaar tegen een anderszins wettige verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie
  Je bent ook gerechtigd tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie of een andere bevoegde databescherming instantie over onze verwerking van jouw gegevens.  Dit kan bijvoorbeeld de databescherming instantie van het land waar je verblijft zijn.

Een lijst van alle databescherming instanties in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte kun je hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.