OpenAI Sora:
Video AI – trussel eller mulighet?

OpenAI Sora er en banebrytende tekst-til-video AI-modell for skapere av film og innhold. Eller er det neste generasjons verktøy for social engineering, som vil utfordre alt fra IT-sikkerhet til vår tillit til media?

OpenAI Sora – stor mulighet og trussel

OpenAI avduket nylig Sora, en innovativ tekst-til-video AI-modell som kan generere 60-sekunders fotorealistiske HD-videoer fra tekstbeskrivelser. Sora representerer et betydelig skritt fremover innen AI-drevet film- og videoskaping med teknologi som tilbyr bildekvalitet og realisme som overgår eksisterende modeller. Selv om Sora for tiden er i en evalueringsfase for forskere og foreløpig mangler lydfunksjonalitet, har potensialet allerede skapt en del oppsikt.

Vi tror at denne typen teknologi kan ha en negativ innvirkning på cybersikkerhet, spesielt innen social engineering – dette kan akselerere kvantiteten og kvaliteten på økonomisk svindel. Det utgjør en direkte trussel mot personvernet, som er en av de tre delene av KIT-triangelet (Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet) innen cybersikkerhet, for ikke å snakke om de sosiale og etiske implikasjonene.

Teknisk innovasjon bak OpenAI Sora

Sora skiller seg ut på grunn av sin høye oppløsning, fotorealisme og overensstemmelse med tekstpromten. Den bruker en diffusjonsmodell som ligner på modellene bak OpenAIs DALL-E 3 og Stable Diffusion. Dette er modeller som starter med støy og iterativt avgrenser sekvensen for å produsere sammenhengende videosekvenser. Denne modellens evne til å generere videoer på farten, utvide eksisterende videoer eller lage videoer fra stillbilder er et bevis på fremskritt innen AI-videogenerering.

Modellen oppnår tidsmessig konsistens ved å gi AI «forwardness» på tvers av flere bilder, og sikrer at genererte motiver forblir konsistente gjennom hele videoen. Denne tilnærmingen, kombinert med en enhetlig representasjon av dataene, muliggjør opplæring på et bredt spekter av visuelle data, noe som gir potensialet for ytterligere fremskritt innen AI-drevet innholdsskaping.

Video generert av Open AI Sora:

Fremtiden til AI og media

Når vi utforsker mulighetene og begrensningene til OpenAI Sora, er det klart at denne teknologien er mer enn bare et verktøy for å lage engasjerende visuelt innhold. Det representerer et skritt mot mer sofistikerte modeller som er i stand til å simulere ekte dynamiske interaksjoner. Dette har implikasjoner for ulike bransjer, inkludert spill, der «nevral gjengivelse» kan revolusjonere innholdsskaping.

Sora er imidlertid ikke uten sine mangler. Noen fysiske interaksjoner, som å knuse glass eller å innta mat, er kanskje ikke riktig modellert, noe som fremhever forbedringspunkter. I tillegg har risikoen for misbruk ved å generere villedende eller skadelig innhold fått OpenAI til å gjennomføre strenge tester for å redusere risikoen for feilinformasjon og skjevhet.

Deepfakes og digital tillit

En av de mest umiddelbare bekymringene er risikoen for at OpenAI Sora kan brukes til å lage sofistikerte deepfakes. Disse hyperrealistiske videoene kan brukes av kriminelle til å utgi seg for pålitelige personer i en organisasjon. Men også for å manipulere opinionen eller begå svindel. Muligheten til å generere fotorealistiske videoer fra tekstbeskrivelser reduserer betraktelig barrieren for å skape overbevisende deep fakes, noe som utgjør en trussel mot personlig og organisatorisk sikkerhet. Cybersikkerhets-fagfolk må utvikle mer avanserte deteksjonsteknikker og autentiseringsmetoder for å opprettholde digital tillit og verifisere ektheten til digitalt innhold.

Ansatte i økonomiavdelingen betaler ut 25 millioner dollar etter videosamtale med deepfake CFO. Les mer her.

Informasjonsintegritet og feilinformasjon

Mulighetene OpenAI Sora gir, vekker også bekymringer rundt informasjonsintegritet og spredning av feilinformasjon. I en verden der AI-genererte videoer ikke kan skilles fra faktiske videoopptak, blir det stadig vanskeligere å skille fakta fra fiksjon. Dette kan få vidtrekkende implikasjoner for journalistikk, rettshåndhevelse og politisk kommunikasjon, hvor autentisiteten til video- og lydopptak spiller en avgjørende rolle. Cybersikkerhetstiltak, som block chain verifikasjonssystemer og AI-drevne innholdsanalyseverktøy, vil være avgjørende for å sikre troverdigheten til digitale medier.

OpenAI Sora representerer et betydelig fremskritt innen AI-teknologi og tilbyr spennende muligheter for innholdsskaping. Fremskritt innen alle former for kunstig intelligens krever imidlertid også en omfattende revurdering av cybersikkerhetsstrategier. Det kreves for å håndtere de nye og skiftende truslene som utgjøres av AI-generert innhold. Som cybersikkerhetseksperter vil vår rolle være å forutse disse utfordringene, utvikle effektive mottiltak og sikre at det digitale landskapet forblir sikkert og pålitelig i en tid med avansert AI.

Video generert av Open AI Sora: