WHITEPAPER

Få sikkert samspill mellom OT og IT – og bedre innsikt i produksjonen

IT er avgjørende for selskapets drift og muligheten for innsikt i økonomi, salg, logistikk og alle andre sentrale parametere. Eller rettere sagt: nesten alle, for OT (Operational Technology) opererer ofte i sitt helt eget, og minst like kritiske rom. Der IT fokuserer på blant annet datainnsamling, lagring og behandling, håndterer OT produksjonsmateriell, energiforsyning, råvarer, romovervåkning og sikkerhetsutstyr osv.

Den manglende integrasjonen mellom IT og OT gjør det imidlertid vanskelig å få sanntidsbasert innsikt i produksjonsapparatet, optimalisere prosesser eller ta i bruk AI/ML-systemer for eksempel for å minimere avfall og energiforbruk, eller levere data til miljøregnskapet.

Samtidig har mange selskaper bygget en rekke teknologiske «siloer» som er vanskelige å sikre mot angrep. For eksempel kan aktører onsite eller utenfra få tilgang til å kontrollere enheter som styrer kritiske eller farlige prosesser. Dette er noen av årsakene til at det nye NIS2-direktivet krever at for eksempel matvare- og energiprodusenter sikrer kritisk produksjonsutstyr mot cyberangrep. Direktivet varsler også betydelige personlige bøter til ledelsen ved manglende etterlevelse.

Så hvordan overvåker du OT-installasjonene deres og beskytter dem mot angrep? Og hvordan integrerer du OT effektivt med IT, slik at dere kan dra nytte av automatisert prosessoptimalisering og integrasjon med ny teknologi, for eksempel predictive maintenance, som blant annet transport- og vindkraftbransjen har arbeidet med i lang tid?

Dette gir vi noen forslag til i whitepaperet, som du kan laste ned gratis ved å fylle inn skjemaet under.

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet


Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter