Cisco Enterprise Agreement 3.0

Hva er nytt og hvorfor skal du velge den?

Har du hørt om Cisco Enterprise Agreement 3.0 og fordelene avtalen gir? Avtalen forenkler kjøp, konsum og administrasjon av dine Cisco-løsninger og gir deg en førsteklasses opplevelse og mange fordeler.

Det som er nytt med EA 3.0 i forhold til tidligere EA-avtaler er at dette rammeverket er mer fleksibelt, du trenger ikke gå «all in», men du kan velge blant tre ulike avtalenivåer, som hver har ulike fordeler og betingelser. Dette gjør at du kan starte med at EA-avtalen dekker deler av dine lisenser og så utvide etter behov.

Hvorfor velge en Enterprise-avtale?

 • En Enterprise-avtale med Cisco innebærer at du får samlet de aller fleste subscriptions i en kontrakt, med en startdato og en sluttdato. Dette gjør det ryddigere og enklere for deg å forholde deg til, i stedet for avtaler som går ut på forskjellige datoer i løpet av året.
 • Ved inngåelse av en ny Enterprise-avtale vil du få kreditert det du har igjen på eksisterende avtaler. Dermed mister du ikke noe du allerede har betalt for. Alle typer SW Support og Subscription konsolideres inn i en modell, for enklere oversikt.
 • Avtalen tegnes med en Cisco-partner som forvalter avtalen for deg, og avtalen har 3-5 års varighet. Forhåndsbetaling er standard, men det er også mulig med årlig betaling, mot et tillegg i prisen, samt finansiering via Cisco Finance til 0 % effektiv rente.
 • Avtalen sikrer lisens-compliance, ved at avtalen dekker hele din installasjonsbase. Lisensene dine administreres enkelt i en portal – EA Workspace – og det gjøres faste opptellinger av lisenskonsum. Dersom du har brukt flere lisenser enn det avtalen dekker vil antallet i avtalen justeres opp ved neste opptelling, men du blir ikke fakturert for overforbruket tilbake i tid. Dette kalles True Forward*.
 • Dersom du har en Partial Commit-avtale er du sikret faste rabatter i avtaleperioden. En Full Commit-avtale sikrer deg i tillegg not-to-exceed lisenspriser. Not-to-exceed betyr at du er beskyttet mot prisøkninger (med unntak av prisøkninger forårsaket av svingninger i valutakurs), men at du får fordelen med lavere priser dersom Cisco setter ned prisen i løpet av avtaleperioden.
 • Avtalen gir deg 15 % gratis vekst på Security og Collaboration og mulighet for gratis tilgang til DNA Center (support på DNA Center må betales).

*True Forward: Du kan ta ut inntil 105 % av antall lisenser du har krav på ihht avtalen i løpet de første 6 månedene av kontrakten.

EA 3.0 er en perfekt tilleggsavtale til din supportavtale med Conscia, ettersom vi på en enkel måte kan forvalte dine totale supportbehov. Vi fanger opp eventuell lisenssupport som faller utenom EA-avtalen, og ivaretar dette gjennom din supportavtale med oss.

EA 3.0 finnes i tre ulike nivåer:

 

FULL er for kunder som er «all in» med Cisco: 

 • De beste prisene og betingelsene
 • Årlig True Forward

PARTIAL gir deg noen av fordelene med EA-avtalen, men uten fulle forpliktelser:

 • Preferred-priser
 • Kvartalsvis True Forward

ACCESS gir deg muligheten til å legge til nye teknologiområder med full fleksibilitet:

 • Tilgang til ny teknologi
 • Kvartalsvis True Forward

5 Portfolier

Den nye Enterprise-avtalen inkluderer 5 ulike portfolier og disse portfoliene består av ulike suiter f.eks Duo, Secure Workload og ISE. En samling av suiter utgjør en løsning, f.eks Zero Trust. Se illustrasjon under (klikk på bildet for å se det i full størrelse).

* Hyperflex is a suite within the Applications Portfolio, but not part of FSO
** Coming soon

 

Vil du vite mer om EA 3.0 og hvilke fordeler en avtale kan gi dere?

Ta kontakt med oss

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter