Conscia leverer historisk sterke resultater i 2022/23

Conscia kan vise til rekordresultater i regnskapsåret 2022/23, med en omsetningsøkning på 32 % til 582 millioner euro (tilsvarende 4 300 millioner danske kroner). Driftsinntektene vokste med 24 % til 58 millioner euro (434 millioner danske kroner). Omsetningsveksten er primært organisk og reflekterer en sterk underliggende virksomhet i alle seks geografiske markeder.

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S

– De økonomiske resultatene i 2022/23 er eksepsjonelle, og vi er særlig tilfredse med den stabile, positive utviklingen vi ser i alle våre markeder og forretningssegmenter. I løpet av de siste par årene har vi utvidet tilbudene våre og nå høster vi av fordelene av vår evne til å levere en komplett pakke med nettverks-, skyinfrastruktur- og cybersikkerhetsløsninger og -tjenester til våre kunder i alle våre markeder. Ordreinngangen i 2022 var fantastisk, og i 2023 ble den enda bedre, sier administrerende direktør Erik Bertman i Conscia.

Høydepunkter

  • Omsetningen øker med 32 % til 582 millioner euro (4 337 millioner danske kroner)
  • Løsningssalget øker med 38 % til 456 millioner euro (3 393 millioner danske kroner)
  • Tjenestesalget øker med 15 % til 127 millioner euro (944 millioner DKK)
  • Den høyeste veksten er konsentrert i de største markedene i Norden, mens alle de seks geografiske markedene vokser med mellom 15 % og 57 %
  • Normalisert EBITDA (ekskludert ekstraordinære poster) øker 24% til EUR 58 millioner (DKK 434 millioner)
  • Organisasjonen vokser med 7% til 1020 ansatte ved årsskiftet.

Selskapet publiserer i dag sin årsrapport for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Dette er andre år på rad med meget sterk organisk vekst. Inntektsveksten er et resultat av robuste salgs- og kommersielle aktiviteter på tvers av konsernet, samt en normalisering på våren 2023 av forsyningskjedeproblemer knyttet til Covid-pandemien.

– Med de siste årenes utvidelse av vår tjeneste- og løsningsportefølje, bistår vi våre kunder på tre forskjellige teknologiområder: Nettverk, sky og datasenter og cybersikkerhet. Vi samarbeider tett med teknologipartnere som Cisco, Palo Alto Networks og VMware for å oppfylle kundenes behov for pålitelig og sikker IT-infrastruktur, sier Erik Bertman.

Du finner mer informasjon på https://conscia.com/press-releases/annual-results-2022-23/

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter