Conscia utvider sin sikkerhetssatsning ved å rekruttere DFIR-team med mer enn 100 års erfaring

Fra 1. mars har Conscia Norge AS ansatt Christer Berg Johannesen, Thord Hennes og Stian B. Fjeldstad, og med det utvidet kompetansebanken med mer enn 100 års erfaring fra IT sikkerhet.

Christer har over 30 års teoretisk og praktisk erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid innen bransjene telekom, bank og finans, forsikring, shipping, olje og energi, helsesektoren og offentlig sektor. Han har jobbet med sikkerhet og standardiseringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå, og har i en årrekke bistått offentlige og private aktører ifm. bevissikring, kvalitetssikring og som sakkyndig i forbindelse med både straffesaker og sivile saker. I Conscia skal Christer lede DFIR-teamet.

Thord har også mer enn 30 års erfaring med sikkerhet innenfor elektronikk og IT. Han har i flere år jobbet som sikkerhetsspesialist og multidisiplintekniker, med spesialfelt innen nettverk, telekom og kommunikasjonsteknologier. Thord har også erfaring fra bank & finans, systemdrift, m.m., både fra privat og offentlig sektor, og har jobbet med ulike typer kritisk infrastruktur i inn- og utland.

Stian er en sikkerhetsspesialist med over 30 års erfaring fra både offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. Han har bakgrunn fra utvikling og drift av systemer for virksomheter av ulik størrelse, med fokus på informasjonssikkerhetsrelaterte problemstillinger. Stian har jobbet mye med proaktivt sikkerhetsarbeid og etterlevelse innenfor FinTech-, energi- og helsesektorene.

Teamet bringer med seg et nytt og moderne syn på hendelseshåndtering.

– Conscia har i lang tid vært en stor aktør innen sikkerhetsløsninger og sikker infrastruktur, og leverer allerede SOC-tjenester av høy kvalitet fra vårt søsterselskap i Slovenia. Vi har ambisjon om å bli en komplett sikkerhetsleverandør, og etablerer nå derfor en rekke nye sikkerhetstjenester. Det at vi kan levere Incident Response-tjenester med lokale ressurser som har lang erfaring med hendelseshåndtering, gjør at vi kan trygge våre kunder i Norge ytterligere. Det gleder meg ekstremt mye å kunne gjøre så mye ekspertise tilgjengelig for våre kunder, sier Tor Lambrechts, daglig leder i Conscia Norge.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt Tor Lambrechts, daglig leder i Conscia Norge AS, [email protected], +47 47 46 36 06

DFIR: Digital Forensics and Incident Response

Om Conscia

Conscia designer, implementerer og administrerer sikre, virksomhetskritiske IT-infrastrukturløsninger og cybersikkerhetstjenester. Vi leverer løsninger og 24-7 managed services til kunder med komplekse krav til nettverk, datasenter, sky, IoT og mobilitet. Vi tilbyr førsteklasses teknisk kompetanse og innsikt og støtter våre kunders forretningskritiske teknologisystemer gjennom hele livssyklusen til deres teknologiske økosystem, fra design og implementering til drift og optimalisering.

Conscia ble grunnlagt i 2003 og eies av private equity-investoren Nordic Capital og betjener en rekke store organisasjoner innen finans, helsevesen, produksjon, detaljhandel og offentlig sektor fra kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland og Slovenia. Vi er et kunnskapsnettverk og selve IT-ryggraden i våre kunders suksess. Vår langsiktige ambisjon er å være den foretrukne partneren innen nettverk, cloud og cybersikkerhet over hele Europa. Du finner mer informasjon på: www.conscia.com.

 

Fra venstre Stian B Fjeldstad, Thord Hennes, Christer B Johannesen og Tor Lambrechts