David Kasabji

Group Threat Intelligence Engineer

David Kasabji er Threat Intelligence Engineer i Conscia Group. Hans hovedansvar er å levere relevant etterretning om trusselbildet i forskjellige formater til spesifikke målgrupper, alt fra Conscias eget nettforsvar, hele veien til de offentlige medieplattformene. Arbeidet hans inkluderer å analysere og konstruere etterretning om cybertrusler fra ulike datakilder, lage TTP-er basert på innhentet informasjon, og publisere FoU-innhold.