WEBINAR ON DEMAND:

AIs rolle i å fremme og bekjempe cybertrusler

 

Se denne videoen og lær mer om hvordan du kan sikre ditt digitale forsvar mot avanserte AI-drevne cybertrusler. Vi tilbyr innsikt gjennom praktiske eksempler, oppdatert statistikk og effektive strategier for å håndtere det stadig skiftende landskapet av trusler, forsterket av kunstig intelligens.

Fremtidens cybersikkerhet

Kunstig intelligens (AI) har allerede transformert cybersikkerhetslandskapet og vil fortsette å forme det i stadig større grad. Virksomheter over hele verden står ovenfor trusler som er forsterket av AI, inkludert sofistikerte og raskt utførte phishing-angrep og deep-fake digitale møter som har resultert i betydelige økonomiske tap. Samtidig ser vi også hvordan AI kan brukes til forsvar og styrking av cybersikkerhetsmekanismer.

I en tid hvor teknologisk utvikling og cybertrusler utvikler seg parallelt, er det essensielt at du forstår AIs ambivalente rolle. I denne videoen dykker vi dypere inn i det komplekse forholdet mellom AIs transformative potensial og dens rolle i cyberkriminalitet.

Vi dekker:

  • AI som verktøy for cyberkriminelle: AI er ikke bare en kraft for det gode. Det driver også fram mer sofistikerte cybertrusler. Vi utforsker trender og gir deg reelle eksempler på AI-drevne cybertrusler.
  • Defensive strategier mot sofistikert AI-nettkriminalitet: Vi utforsker hvordan AIs evner har blitt brukt til å forutse, oppdage og respondere på trusler raskere enn tidligere. Fra avanserte systemer for avviksdeteksjon som bruker maskinlæring til å identifisere subtile tegn på inntrengning, til AI-forsterkede krypteringsmetoder som beskytter data mot avanserte angrep – vi dekker nøkkelverktøy og teknikker som er vital for beskyttelse av digitale aktiva.
  • Sikring av ditt digitale forsvar for fremtiden: Med AI i frontlinjen for både forsvar og angrep innen cybersikkerhet, står vi ved et avgjørende punkt for å forme en robust digital fremtid. Vi diskuterer betydningen av tilpasningsdyktige sikkerhetsstrategier, AIs rolle i utviklingen av prediktive forsvarsmekanismer, og hvordan kontinuerlig innovasjon og tilpasning kan bygge en sikrere digital verden.

Grip denne muligheten til å tilegne deg dybdeinnsikt i cybersikkerhetens frontlinjer. Enten du er en profesjonell innen cybersikkerhet som ønsker å utvide din kunnskap, en bedriftsleder som må beskytte dine digitale eiendeler, eller en entusiast som ønsker å forstå de komplekse dynamikkene i moderne cybertrusler, er denne vieoen utformet for å gi deg nødvendig kunnskap og strategier for å møte utfordringene med AI-drevet nettkriminalitet.

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter