På vei mot bank i skyen –

Resurs Bank investerer i et mer stabilt og sikkert nettverk

Et mer stabilt og sikkert nettverk – det var effekten da Resurs Bank begynte å jobbe for å bli en bank i skyen, med Conscia som strategisk partner.  – Med Conscia har vi fått en partner som hjelper oss å følge utviklingen fremover, sier Johan Smedberg i Resurs.

Da Resurs Bank kom i kontakt med Conscia var den største utfordringen deres å modernisere bankens infrastrukturmiljø. De trengte å evaluere de eksisterende løsningene, samt bygge et nytt og sikrere nettverk for å gjøre Resurs mer smidig og fleksibel i nettverksleveransen. Samarbeidet startet med en implementering av tjenesteportalen Conscia Network Services, CNS, som ga Resurs Bank hjelp med å administrere kontrakter og maskinvare.

– Vi ønsket å forenkle håndteringen og trengte forutsigbarhet med tanke på kostnader for fornyelse av avtaler og lisenser. Denne innsikten fikk vi ikke med vår forrige leverandør. CNS har gjort det enklere for oss, vi får også kontroll på sikkerhetsoppdateringer og -anbefalinger, sier Johan Smedberg, som er ansvarlig for nettverk og overvåkning i Resurs Bank.

Implementeringen av CNS var utgangspunktet for et bredere samarbeid, Resurs Bank har nå signert en treårig rammeavtale med Conscia. I stedet for å samarbeide med en rekke forskjellige leverandører, har de nå samlet alle leveransene sine hos Conscia.

– Conscia har blitt en strategisk partner for vårt Cisco og Palo Alto Networks-miljø. Conscia er enkle å ha med å gjøre, proaktive og svært kompetente. De støtter oss i å se mulighetene og hjelper oss med full utnyttelse av løsningene våre, sier Johan Smedberg.

Mot bank i skyen – med et mer stabilt og sikkert nettverk

Resurs Bank er en innovativ bank, midt i en transformasjonsreise mot å bli en bank i skyen. Kjernebanksystemet skal endres og bli skybasert, noe som gjør Resurs til en spydspiss på sitt opmråde. Dette stiller høye krav til nettverk og infrastruktur.

– Når vi nå bygger et nytt banksystem i AWS, gjør vi en reise fra et on-prem-basert miljø til et skybasert miljø. Et stabilt nettverk er en forutsetning for å kunne gjennomføre den reisen, sier Johan Smedberg. Moderniseringen av den digitale infrastrukturen har kommet langt.

– Det gamle kjernenettverket er migrert og vi har nå et nytt Cisco ACI-nettverk som vi driver. Snart ruller vi også ut Cisco ISE, sammen med Conscia.

En utskifting av bankens komplette trådløse nettverk pågår også. Resurs har rundt ti kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Norge, samt fem datasentre. Aktivitetsbaserte kontorer er for tiden under innføring i organisasjonen. Det nye Wi-Fi-nettverket, implementert sammen med Conscia, forenkler mobile arbeidsplasser. Planene inkluderer også å starte arbeidet med Cisco DNA Center, DNA-C, for å automatisere og forenkle utrullingen av all maskinvare.

– Hele løsningen vår er basert på at vi skal kunne automatisere mest mulig. Vi blir raskere og mer effektive, sier Johan Smedberg.

Sparer tid og penger med Conscia som strategisk partner

IT-avdelingen til Resurs Bank er på rundt 120 personer, men det er lagt mest vekt på utvikling og dermed er den operative arbeidsgruppen relativt liten. Samarbeidet med Conscia har ført til besparelser, både på tid og kostnader, bemerker Johan Smedberg.

– Det har også gjort oss raskere når vi skal oppgradere og gjøre innkjøp.

I tillegg får Resurs tilgang til Conscias kompetanse.

– Vi har med oss ​​dyktige spesialister innen nettverk og sikkerhet, og kommer ganske langt selv. Men når vi trenger dybdekompetanse, er Conscia en utmerket samarbeidspartner, sier Johan Smedberg.

Han slår fast at Conscia er en av de beste partnerne han har jobbet med gjennom alle sine år i IT-bransjen.

– Jeg har stor tillit til Conscia og vi får fantastisk støtte. Conscia er ikke fokusert på å fakturere timer, men på å ha et godt samarbeid. Det er akkurat som det skal være i et velfungerende samarbeid, sier han.

Vil dere ha et fleksibelt, stabilt og sikkert nettverk?

Ta kontakt

Se mer om hvordan CNS fungerer:

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter