SD-WAN-as-a-Service: Systemair tar kontroll over nettverket med Managed Meraki

Med mer enn 6 600 ansatte på 200 lokasjoner i 51 land har Systemair et komplekst og mangfoldig nettverk å drifte. SD-WAN-as-a-Service og Cisco Meraki gir dem kontroll, fleksibilitet og kostnadsbesparelser. I tillegg har tjenesten frigitt tid, så IT-ressurser kan fokusere på viktigere oppgaver enn å konfigurere brannvegger, routere og switcher rundt om i verden.

Utdatert og kompleks IT er en stor utfordring

Før Systemair begynte å utvikle SD-WAN, stod de overfor en betydelig utfordring: å håndtere et nettverk som var komplekst og ofte utdatert, spesielt etter flere oppkjøp. De sto overfor en global samling av nettverk med mange små kontorer, ofte plassert i industriområder hvor tilgang til pålitelige internettløsninger var begrenset. Lokale «MacGyver-løsninger» og mangel på lokale IT-ansatte gjorde det utfordrende å håndtere og vedlikeholde nettverket effektivt.

«Vi trengte en løsning der vi kunne administrere hele nettverket uten å måtte koble til serielle kabler eller konfigurere VPN, og uten å trenge utdannet personell på stedet.» – Michael Rowland, IT-sjef, Systemair

En ny hverdag på IT-avdelingen

Systemair er et verdensledende ventilasjonsfirma med virksomhet over hele verden. Med kontorer og produksjon i flere land har hverdagen for IT-avdelingen, som sitter i Sverige og Tyskland, handlet mye om å veilede lokale teknikere over telefonen eller å reise rundt mellom kontorer og fabrikker. Michael Roland, IT-sjef på Systemair, og hans kollegers hverdag har endret seg mye siden de gikk over til SD-WAN-as-a-Service med Meraki. Arbeidsmetodene har blitt mer effektive, noe som har frigjort både tid og ressurser for IT. Fremfor alt har det redusert antallet reiser.

SD-WAN-as-a-Service løser mer enn bare kabelfloker

Overgangen til SD-WAN startet med et proof of concept-prosjekt i England allerede i 2015. Systemair har flere mindre kontorer i England med begrenset lokal IT-kapasitet. Dette var et ideelt miljø for å utforske hvordan SD-WAN og Meraki kunne forenkle nettverkshåndtering og forbedre tilkoblingene. Prosjektet viste raskt flere fordeler og effektive løsninger på problemene IT-avdelingen tidligere måtte håndtere på daglig basis:

Forenklet nettverkshåndtering: Med Cisco Meraki gikk nettverket fra en kompleks og fragmentert infrastruktur til en sentralisert løsning. Innstillinger og policyer håndteres sentralt og brukes enhetlig på alle enheter, noe som gjør det enklere å vedlikeholde og oppdatere nettverket.

Forbedret tilkobling og redundans: SD-WAN har muliggjort bedre tilkobling ved å bruke ulike typer internettforbindelser. I stedet for dyre MPLS-linjer kan nå billigere lokale internettforbindelser brukes. Dette gir også redundans gjennom failover-muligheter.

Økt sikkerhet og ytelse: Cisco Meraki tilbyr også forbedrede sikkerhetsfunksjoner. Funksjoner som integrerte brannmurer og avansert kryptering for å beskytte dataoverføring over internett. Dette har økt sikkerheten i Systemair-nettverket uten å kompromittere ytelsen.

Skalerbarhet og fleksibilitet: Siden SD-WAN-as-a-Service er programvarebasert, er det enkelt å skalere nettverket opp eller ned etter endrede behov. Dette er spesielt verdifullt i et miljø der Systemair raskt må kunne ekspandere eller optimalisere sitt globale nettverk.

«Med Managed Meraki kan vi også spare penger. En MPLS-linje koster ofte mer enn to lokale internettforbindelser. Så for en lavere pris får vi høyere ytelse og redundans.»

Mer ressurser til IT-avdelingen

Implementeringen av SD-WAN-as-a-Service har ført til betydelige forbedringer i hverdagen for IT-avdelingen. Ved å redusere behovet for tidkrevende manuelle oppgaver og forenklet nettverkshåndtering har IT-avdelingen nå tid til mer forretningsdrevne arbeidsoppgaver. Managed Meraki har også forbedret brukeropplevelsen over selskapets ulike kontorer med mer stabil tilkobling.

Sikkerheten kommer først

Nye enheter og nye nettverk kobles nå enkelt inn i Systemair-nettverket uten at IT trenger å pakke vesken full av brannmurer og svitsjer og reise ut. En brannmur konfigureres, sendes ut og kobles til av noen uten IT-kompetanse. Meraki tar direkte kontroll over tilkoblingen.

«IT-sikkerheten kommer først, og vi vet direkte hva som finnes på nettet og kan se det i Meraki-konsollen. Nå trenger vi ikke rykke ut for oppstart av et nytt kontor. En ansatt kan enkelt sette opp brannmuren med litt veiledning. Vi trenger ikke å være på stedet.»

 

Michaels råd til andre som er nysgjerrige på SD-WAN-as-a-Service

Michael Rowlands råd er kort og enkelt. «Gjør det. Enkelheten, oversikten og besparelsene bør motivere alle med en kompleks og spredt infrastruktur til å gå over til SD-WAN-as-a-service.» Meraki-konsollen har gitt IT-avdelingen full kontroll over nettverk og lisenser. Det er enkelt å legge til etter behov. Michael råder også til å ta høyde for oppkoblingshastigheten. Utviklingen for oppkobling går raskt, og en enhet kan raskt bli foreldet når et lokalt nettverk oppgraderes. Dimensjoner etter det dere trenger, ikke etter oppkoblingen som finnes.

«Finn en god partner og leverandør. Å velge riktig SD-WAN-leverandør er viktig. Finn en partner som ikke bare tilbyr teknologien, men også tilbyr god støtte og konsultasjon under overgangsprosessen.»

Så hvordan ble resultatet?

Systemair har nå et nettverk med færre avbrudd takket være bedre håndtering og firmware-oppdateringer av maskinvaren. Det er nå enklere å integrere nye kontorer eller ny maskinvare. Michael og hans kolleger trenger bare å planlegge, forhåndsinstallere, teste, sende ut og automatisere. Og så har Systemair fått bedre sikkerhet siden hele nettverket styres sentralt. Hvis det kommer en kritisk oppdatering, kan Michael rulle den ut i hele nettverket på 10 minutter.

«Å ta i bruk SD-WAN-as-a-Service var ikke bare et teknologiskifte, men en reise mot å omdefinere hvordan vi forstår og håndterer vårt nettverk. Det har lært oss at innovasjon ikke bare handler om å innføre nye verktøy, men også om å omforme vår syn på problemer og løsninger. Med Managed Meraki har vi ikke bare oppnådd en mer effektiv nettverksinfrastruktur, vi har også åpnet døren til nye muligheter for Systemair til å vokse og tilpasse seg i en stadig mer kompleks verden,» avslutter Michael.

Interessert i SD-WAN as a Service fra Conscia?

Ta kontakt

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter