Webinar on demand

MFA: Nye tilnærminger til sterk autentisering

 

Multifaktorautentisering er en velkjent standard for brukerautentisering, og (nesten) alle bedrifter bruker det. Men selv MFA har sine svakheter og kan omgås av cyberkriminelle. I denne videoen kan du lære mer om de siste MFA-angrepene, hvordan du kan sikre deg mot MFA fatigue og hva fremtiden bringer innen sikker autentisering.

Unngå MFA Fatigue: Moderniseringen av sikker autentisering

Multifaktorautentisering (MFA) regnes som  gullstandarden for verifisering av brukeridentitet og legitimasjon. Men i 2022 så vi at denne teknologien ble utfordret og i noen tilfeller omgått av de kriminelle.

Utmattelsesangrep (MFA Fatigue, MFA Spamming), prompt-bombing og Adversary-in-The-Middle (AiTM) phishing ble raskt populære angrepsmetoder blant nettkriminelle og utgjør nå en alvorlig trussel mot bedrifter som setter sin lit til MFA.

Vi fokuserer på de siste MFA-angrepene og hvordan vi kan beskytte oss mot tilsvarende angrep. Vi går gjennom de kriminelles fremgangsmåte for å omgå de vanligste sikre autentiseringsmetodene, samt hvilke tiltak du bør ta i bruk og hvordan fremtiden for sikker autentisering ser ut.

 

Innhold

  • Trenger vi MFA, og er 2FA utdatert?
  • Kan du eliminere truslene?
  • Hva er beskyttet – hva må prioriteres?
  • Autentisering på brukernes vilkår
  • Ulike metoder for autentisering, fordeler og ulemper
  • Bærekraftig og sikker autentisering i dag
  • Sikker autentisering i fremtiden: Passkeys, FIDO2, Passwordless og mer
Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter