Opptak av webinaret: MFA Fatigue

Sikker autentisering
– i dag og i morgen

 

Sikker autentisering er avgjørende for cybersikkerheten din, og totrinnsverifisering eller annen multifaktorautentisering (MFA) er vanlig i dag. Nye angrepsmetoder har imidlertid knekket tradisjonell multifaktorautentisering. I dette webinaret gis en introduksjon til utfordringen, løsningen og fremtidige løsninger.

Uten sikker identifikasjon av deres brukere har dere ingen cybersikkerhet. Slik autentisering kan være basert på flere faktorer, for eksempel noe en person kjenner, har på seg eller er (biometri) men også andre ting. Multifaktorautentisering (MFA) har nylig blitt utfordret av nye angrepsmetoder, som tretthetsangrep (MFA Fatigue*, MFA spamming), prompt bombing og Adversary-in-The-Middle (AiTM) phishing.

I dette webinaret presenteres både tidligere og nåværende trusler og metoder du kan benytte for å motvirke dem i dag og i fremtiden, samt hvordan sikker autentisering kan gjøres enkelt for brukeren.
NB: Webinarets speaker snakker svensk.

 

Ønsker du å laste ned presentasjonen?

Agenda

  • Hva er truslene i går, i dag og i morgen, er MFA nødvendig – er 2FA foreldet?
  • Kan truslene trenes bort?
  • Hva bør beskyttes – hva bør prioriteres?
  • Autentisering på brukerens vilkår
  • Ulike autentiseringsmetoder, fordeler og ulemper
  • Holdbar og sikker autentisering i dag
  • Autentisering i fremtiden: Passkey, FIDO2, Passwordless etc
  • Spørsmål og svar: Dine spørsmål, våre svar – diskusjon

Speaker: Björn Videnberg er løsningsarkitekt i Conscia Sverige, og har mer enn 20 års erfaring med løsnings- og sikkerhetsprosjekter.