Conscia ThreatInsights
Analyse av russiske statsstøttede trusselaktører

Den 20. april 2022 ga CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) ut en felles Cybersecurity Advisory (CSA) for å advare organisasjoner om at Russlands invasjon av Ukraina kan utsette organisasjoner, også utenfor regionen, for økt ondsinnet nettaktivitet. Dette er noe vi i Conscia ThreatInsights forutså allerede for en måned siden, da vi holdt et webinar om nettkrigføring og dens påvirkning på samfunnet generelt.

Det er bare et spørsmål om tid før cyberangrepene sprer seg over hele kloden. Vi har allerede rapportert om den nye spesialutviklede skadevare rettet mot ICS- og SCADA-enheter spesifikt. CSA-rapporten gir oss god innsikt i russisk statsstøttede trusselaktører – etterretningen vi har vært i stand til å samle så langt gjennom historien til cyberangrep. Slik innsikt er avgjørende hvis skal lykkes med å forsvare oss mot potensielle fremtidige trusler. Etterretningen gir oss muligheten til å vite hva slags trusselaktører vi kan forvente, hva er deres typiske TTP-er og dessuten hvordan vi kan styrke cyberforsvaret vårt.

Last ned whitepaperet «Dissecting Russian State-sponsored Threat Actors» ved å fylle ut skjemaet under!

Jeg ønsker å få tilsendt whitepaperet