Opptak av webinaret:
Cyberkrig og hvordan det potensielt kan påvirke din virksomhet

 

 

Verktøy utviklet for cyberkrig vil også bli brukt mot bedrifter. Hvordan kan din organisasjon bruke etterretning anskaffet under cyberkrig til å forbedre cyberforsvaret deres?

Moderne kriger utkjempes både på landejorda og på nett. Den militære krigføringen er brutal og grusom, og den er godt hjulpet av cyberkrigføring. Med spionasje og skadevare som verktøy, tas kritisk infrastruktur ned.

Men hva skjer når krigen er over? Kommer alle våpen til å bli kastet i en søppelbøtte? Selvfølgelig ikke, og skadelig programvare utviklet under cyberkrig vil heller ikke bli forkastet. De får et nytt formål. For skadelig programvare betyr dette vanligvis at bedrifter og organisasjoner blir det nye målet.

Bli med på webinaret og lær mer om taktikker og verktøy som brukes i cyberkriger og konflikter. Vi vil forklare hvordan disse verktøyene kan, og vil, bli brukt mot virksomheter. Du vil også lære hvordan du kan bruke etterretning anskaffet under cyberkrig til å forbedre cyberforsvaret ditt.

Agenda

  • Typer av skadelig programvare og deres hensikt i cyberkrigføring
  • Gjenbruk av skadelig programvare: Hvem er neste?
  • Implementering av mottiltak basert på etterretning

 

Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter