Opptak av webinar:

Slik forbereder du deg til NIS2-direktivet

 

NIS2-direktivet fra EU skal implementeres i norsk lov i 2024. Direktivet omfatter nå flere sektorer og stiller strengere krav både til deg og dine leverandører. I tillegg innføres strengere sanksjoner – både mot virksomheten og mot deg som beslutningstaker. I denne videoen viser vi hvordan NIS2 kan påvirke deg og hvordan du kan forberede virksomheten din.

I dag er vi alle koblet sammen i ulike EØS- og EU-land. Manglende cybersikkerhet hos en utenlandsk virksomhet er ikke lenger bare deres problem, og antallet cyberangrep over landegrensene har økt. Basert på dette har EU utviklet et kraftig sikkerhetsdirektiv: Network and Information Security Directive 2 (NIS 2-direktivet). Lær hvordan det påvirker deg.

Innhold

  • NIS2 – hva, hvorfor, når og for hvem?
  • Hvordan kan det påvirke deg – og dine leverandører?
  • Hvilke tiltak bør du gjennomføre?


Speakers:

Caroline Dristig, konsulent – informasjonssikkerhet
Kajsa Rosnes Bogen, konsulent – cybersikkerhet

Ønsker du å laste ned presentasjonen?Kontakt
Ta kontakt med Conscias eksperter